Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Interpretacja podatkowa - rodzaje, klasyfikacja i zastosowanie

interpretacja podatkowa - rodzaje Interpretacja podatkowa jest wydawana przez organy podatkowe i ma na celu pomóc podatnikom w stosowaniu przepisów podatkowych. Jak można sklasyfikować interpretacje i czy po złożeniu wniosku możliwe jest uzyskanie odmowy? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Odpowiedzialność notariuszy – na jakich zasadach odpowiada notariusz?

Odpowiedzialność notariuszy Odpowiedzialność notariuszy jest uregulowana przepisami Prawa o notariacie. Ile wynosi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej notariusza? Jakie rodzaje kar dyscyplinarnych są przewidziane za przewinienia w sferze obowiązków notarialnych? Sprawdź! czytaj dalej

Klasyfikacja szkolenia kierowców jako koszt uzyskania przychodu zawodowego kierowcy

Szkolenia kierowców Czy szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, umożliwiające zmniejszenie ilości punktów karnych można wliczyć jako koszt uzyskania przychodu? Kto może przeprowadzać takie szkolenia? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Środki z PUP na podjęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z podatku dochodowego

Środki z PUP Każdy przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność gospodarczą może starać się o otrzymanie na ten cel środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Czy środki z PUP są zwolnione z podatku dochodowego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Wycena nieruchomości przy sprzedaży a kwestionowanie jej wysokości przez organ podatkowy

Wycena nieruchomości przy sprzedaży dokonana przez podatnika Jeżeli wartości sprzedawanej nieruchomości zostanie zaniżona organ podatkowy może wszcząć postępowanie i zakwestionować wartość ustaloną przez podatnika, określając nowy wymiar podatku. Co zrobić wycena nieruchomości przy sprzedaży zostanie podważona? czytaj dalej

Syndyk a zwolnienia grupowe w świetle upadłości

syndyk a zwolnienia grupowe Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa związane jest z utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy upadłości przedsiębiorstwa rolę pracodawcy może przejąć syndyk. Czy syndyk może zwolnić pracowników? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Korupcja gospodarcza – czym objawia się korupcja w sektorze prywatnym?

Korupcja gospodarcza – czym objawia się korupcja w sektorze prywatnym? Czym jest korupcja gospodarcza? Kiedy mam do czynienia z korupcją gospodarczą w sektorze prywatnym? Jakie zachowania są uznawane za czyn przestępny? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej na ten temat i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Upadłość a świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

świadczenie przedemerytalne W jakich sytuacjach przedsiębiorcy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Spełnienie jakich kryteriów jest niezbędne, aby świadczenie otrzymać? Czy upadłość prowadzonej działalności jest jednym z nich? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie pracownika a obowiązek ponownego zatrudnienia

tymczasowe aresztowanie pracownika Co do zasady, pracownika i pracodawce łączy stosunek pracy oparty o umowę o pracę. Jakie skutki może wywołać tymczasowe aresztowanie pracownika? Czy pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Obraźliwe wpisy na forach internetowych pod adresem przedsiębiorcy

Obraźliwe wpisy na forach internetowych Nieuzasadniona krytyka oraz obraźliwe wpisy na forach internetowych pod adresem przedsiębiorcy mogą szkodliwie wpłynąć na jego firmę. Czy zawsze możliwe jest określenie autora wpisów na forach? Jakie są konsekwencje takiego działania? Sprawdź! czytaj dalej

Intercyza a prowadzenie własnej firmy - warto wiedzieć

Intercyza a prowadzenie własnej firmy Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, która co do zasady ma za zadanie zabezpieczenie małżonków przed egzekucją długów. Jednak czy zawsze tak się dzieje? Intercyza a prowadzenie własnej firmy - przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Likwidator spółki z o.o. - kto może nim zostać?

likwidator spółki z o.o. Rozwiązanie spółki według Kodeksu spółek handlowych następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Do przeprowadzenia likwidacji w spółce z o.o. powołany zostaje likwidator spółki z o.o. Kto może nim zostać i jakie pełni obowiązki? Szczegóły w artykule! czytaj dalej

Odpowiedzialność przewoźnika w przewozie rzeczy - Prawo przewozowe

odpowiedzialność przewoźnika w przewozie rzeczy Ustawa Prawo przewozowe reguluje wykonywany odpłatnie przewóz rzeczy przez przewoźnika na podstawie umowy. Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika w przewozie rzeczy? Kiedy dochodzi do nienależytego wykonania umowy przewozu? Sprawdź! czytaj dalej

Odwrócona hipoteka – co to jest i kto może się o nią ubiegać?

odwrócona hipoteka Seniorzy, chcąc uzyskać dodatkowe środki pieniężne, które wspomogą ich budżet domowy, mogą skorzystać z oferty odwróconej hipoteki. Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może się o nią ubiegać? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wirtualne biuro - czyli kilka działalności pod jednym adresem

wirtualne biuro Początkujący przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą nie zawsze ma możliwość najęcia powierzchni na siedzibę firmy, ze względów finansowych. Rozwiązaniem może być wirtualne biuro. Czym charakteryzuje się to rozwiązanie i jakie ma zalety? czytaj dalej

E-dowód – jakie zmiany wprowadza nowy dowód osobisty?

e-dowód Od 2019 roku wprowadzony został dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód. Dzięki niemu możliwa jest komunikacja z administracją publiczną i innymi podmiotami. Jakie jeszcze zmiany wprowadza nowy dowód osobisty? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony a opłata za czynsz

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony Właściciele mieszkań często decydują się na ich wynajęcie w celu uzyskiwania stałego zysku, czyli czynszu opłacanego przez najemcę. Co zrobić w sytuacji kiedy najemca składa wypowiedzenie umowy najmu na czas określony przed upływem terminu? czytaj dalej

Nieważność postępowania cywilnego - jakie są skutki?

Nieważność postępowania cywilnego Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania cywilnego dojdzie do poważnych uchybień bądź błędów postępowanie takie można uznać za nieważne. Jakie konsekwencje niesie za sobą nieważność postępowania cywilnego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Utrata portfela – jakie dokumenty należy zastrzec?

Utrata portfela Utrata portfela może wiązać się z utratą ważnych dokumentów takich jak dowód osobisty czy karty płatnicze. Jakie dokumenty należy zastrzec zauważając ich zgubienie bądź kradzież? Jak wygląda procedura wyrobienia nowych dokumentów? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Uchylenie skutków oświadczenia woli – w jakich sytuacjach jest możliwe?

uchylenie skutków oświadczenia woli Oświadczenie woli jest każdym przejawem woli człowieka, którego celem jest wywołanie skutku prawnego. Co robić, kiedy decyzja podjęta została pod wpływem błędu lub groźny? Czy możliwe jest uchylenie skutków oświadczenia woli? Sprawdź w artykule! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Otrzymałem wiadomość, że muszę zapłacić za wpis do CEIDG. Czy jestem zobowiązany zapłacić, mimo że na wniosku było napisane, że wpis jest bezpłatny?
Zobacz odpowiedź eksperta