Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności - jak zgłosić?

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - zgłoszenie działalności Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą zastanawiają się jak prawidłowo zgłosić dodatkowe miejsce prowadzenia działalności? Czy może się ono znajdować poza granicami kraju? Czy jego wskazanie powoduje jakiekolwiek obowiązki podatkowe? czytaj dalej

Eksmisja w czasie pandemii COVID-19 - kiedy jest dozwolona?

Eksmisja w czasie pandemii COVID-19 Eksmisja w czasie pandemii jest niemal niemożliwa w przypadku umów o najem okazjonalny i instytucjonalny. Występują jednak wyjątki na jakiej podstawie eksmisja została wydana. Wynajmujesz mieszkanie? Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu! czytaj dalej

Zatory płatnicze a pierwsze decyzje UOKiK

zatory płatnicze Czym są zatory płatnicze? Czy decyzje UOKiK ws. zatorów płatniczych są ostateczne? Kto może zgłosić zator płatniczy i nieuczciwego przedsiębiorcę do UOKiK? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak przeciwdziałać utracie płynności finansowej swojej firmy! czytaj dalej

Skarga kasacyjna do NSA - najważniejsze informacje!

Skarga kasacyjna do NSA– najważniejsze informacje Skarga kasacyjna jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym. Przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Kto może wnieść skargę kasacyjną do NSA? Sprawdź! czytaj dalej

Skarga do WSA – kiedy przysługuje i jak ją wnieść?

WSA - skarga Skargę do WSA można złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu. Jednak w przypadku bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania sytuacja wygląda inaczej. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Czy szef może monitorować samochód służbowy pracownika?

Monitoring GPS Monitoring GPS w samochodzie służbowym w czasie pełnienia obowiązków służbowych jest regulowany w kodeksie pracy. W przypadku umów cywilno-prawnych kwestię tę określa kodeks cywilny. Dowiedz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w obu przypadkach. czytaj dalej

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – kiedy odpowiadają za szkody?

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - czym się zajmuje? Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organizacją zakładów ubezpieczeń, która na terytorium Polski prowadzi ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC. Czy zajmuje się ta organizacja i w jakich wypadkach odpowiada za szkody? Sprawdź! czytaj dalej

Tarcza prawna, czyli kolejne zmiany w prawie!

Tarcza prawna i zmiany w prawie już wkrótce! Tarcza prawna to nowy projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach Polskiego Ładu. Jakie zmiany szykuje dla nas ustawodawca? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jakie są pierwsze założenia Tarczy prawnej! czytaj dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych

odpowiedzialność odszkodowawcza Wyrządzenie szkody na rzecz osoby trzeciej obliguje sprawcę do naprawienia szkody. Niekiedy jednak popełnienie czynu niedozwolonego powoduje konsekwencje na gruncie Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach występuje odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy? czytaj dalej

Często mylone pojęcia prawne – co oznaczają?

pojęcia prawne Niektóre pojęcia prawne są do siebie bardzo podobne, wydawałoby się, że nawet takie same. Natomiast patrząc ze strony prawnej mają one inne znaczenia. Niestety często niektóre pojęcia prawne są mylone bądź błędnie wykorzystywane jako zamienniki. czytaj dalej

Zgromadzenie wspólników – kiedy może być online?

Zgromadzenie wspólników – kiedy może być online? Zgromadzenie wspólników jest organem odpowiedzialnym za podejmowanie najbardziej kluczowych decyzji w spółce. Czy w związku z dużą odpowiedzialnością może odbywać się zdalnie? Jak wówczas działa? Odpowiadamy na te inne pytania w naszym artkule! czytaj dalej

Najem instytucjonalny - korzystny dla przedsiębiorców?

Najem instytucjonalny - korzystny dla przedsiębiorców? Najem instytucjonalny jest formą umowy zbliżoną do najmu okazjonalnego. Umowa najmu instytucjonalnego jest zawierana na czas oznaczony, powinna określać wysokość czynszu. Jakie korzyści daje najem instytucjonalny wynajmującemu i najemcy? Sprawdź! czytaj dalej

Zabezpieczenie sprzedaży przed małoletnimi - obowiązek?

Zabezpieczenie sprzedaży przed małoletnimi - czy sprzedawcy mają w tym zakresie obligatoryjne obowiązki? Zabezpieczenie sprzedaży przed małoletnimi, obowiązek został nałożony na handlowców w 2010 roku. Mają obowiązek informowania swoich klientów, że nie sprzedaje się osobom poniżej 18. roku życia produktów tytoniowych i alkoholowych. Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Stop marnowaniu jedzenia – Kodeks Żywnościowy przynosi zmiany

stop marnowaniu jedzenia W życie wyszły nowe regulacje unijne. Czy można się spodziewać nowych przepisów w zakresie higieny środków spożywczych dla polskich przedsiębiorstw prowadzących działalności z żywnością. Stop marnowaniu jedzenia - nowe zmiany w Kodeksie Żywieniowym. czytaj dalej

Odpowiedzialność pracodawcy za przewinienia pracownicze

Odpowiedzialność pracodawcy Odpowiedzialność pracodawcy za przewinienia pracownicze jest szeroka. Najczęściej wykroczenia dotyczą dokumentacji pracowniczej czy wynagrodzenia za świadczenie pracy. Z artykułu dowiedz się za co może grozić Ci kara grzywny. Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Uchwała Sądu Najwyższego a naruszenia zamawiającego

uchwała Sądu Najwyższego a naruszenia zamawiającego Sąd Najwyższy w dniu 25 lutego 2021 roku dał zielone światło dla wykonawców, którzy do tej pory nie rościli odszkodowań od zamawiających w przypadku naruszeń. Uchwała Sądu Najwyższego a naruszenia zamawiającego - kiedy postępowanie sądowe jest konieczne? czytaj dalej

Przedsiębiorca z kredytem we frankach – czy ma szansę w sądzie?

przedsiębiorca z kredytem we frankach Od wielu lat toczy się sprawa podmiotów, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Coraz część sądy wydają pozytywne wyroki dla frankowiczów. Jakie szanse na wygranie sprawy sądowej przeciwko bankowi ma przedsiębiorca z kredytem we frankach? czytaj dalej

Wielokrotne kontrole przedsiębiorców – czy istnieją limity?

Wielokrotne kontrole przedsiębiorców - czy istnieją limity? Wielokrotne kontrole przedsiębiorców- prawo przedsiębiorców reguluje zasady, zgodnie z którymi organy administracyjne nie mogą prowadzić kilku kontroli jednocześnie w jednym przedsiębiorstwie, jednak reguluje je również szereg wyjątków. Sprawdź w artykule czytaj dalej

Bezterminowy zakaz konkurencji – czy jest dopuszczalny?

zakaz konkurencji W dzisiejszych czasach bardzo często możemy spotkać się z umowami o pracę, w których znajduje się zakaz konkurencji. Co w sytuacji kiedy stosunek pracy zostanie zakończony? Czy dopuszczalne jest ustalenie bezterminowego zakazu konkurencji? czytaj dalej

Nieuczciwi e-kupujący – jak sobie z nimi poradzić?

Nieuczciwi e-kupujący i ich zachowania Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży przez internet muszą liczyć się z ryzykiem bycia oszukanym. Nieuczciwi e-kupujący mogą zachowywać się w charakterystyczny sposób. Jak ich rozpoznać i sobie z nimi radzić? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się! czytaj dalej