Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Przewlekłość postępowania - jakie mamy prawa?

Przewlekłość postępowania - kiedy złożyć skargę? Na postępowanie, w którym nastąpiło naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, można złożyć skargę o przewlekłość postępowania. Do jakiego sądu należy wnieść skargę? Co powinno znaleźć się w jej treści? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Czym jest zabezpieczenie zobowiązań podatkowych?

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych - z czym się wiąże? Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych to przede wszystkim zapewnienie organom podatkowym przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego. Jakie są formy zabezpieczenia i kiedy ono wygasa? Czym jest hipoteka przymusowa? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Opinia zabezpieczająca przedsiębiorcę - jak ją stosować?

Opinia zabezpieczająca - kto ją stosuje? Opinia zabezpieczająca zabezpiecza podatnika przed zastosowaniem względem niego klauzuli unikania opodatkowania. Gdzie należy składać wniosek o opinię zabezpieczającą? Jaki jest koszt jej uzyskania? Jak ją stosować? Dowiedz się więcej z artykułu! czytaj dalej

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej - kiedy następuje?

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej - wniosek Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej może nastąpić w przypadku, gdy decyzja wydana przez organ podatkowy jest obarczona poważnymi błędami. Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji? Przeczytaj więcej na ten temat! czytaj dalej

Jakie są uprawnienia osoby fizycznej w świetle przepisów prawa?

Uprawnienia osoby fizycznej w świetle przepisów Kim jest osoba fizyczna i czy w świetle przepisów prawa może stać się podmiotem gospodarczym prowadzącym własną działalność? Jakie są uprawnienia osoby fizycznej w tym zakresie i jakie obowiązki się z tym wiążą? Odpowiedź znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Czym jest tajemnica skarbowa i jakie dane chroni?

Tajemnica skarbowa - czym jest? Tajemnica skarbowa obejmuje indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Jakie jeszcze dane objęte są tajemnicą skarbową i kto jest zobowiązany do jej przestrzegania? Sprawdź! czytaj dalej

Sprzedaż serwisu internetowego – to nie takie proste!

Sprzedaż serwisu internetowego - o czym pamiętać? Sprzedaż serwisu internetowego jest coraz częściej dokonywaną transakcją. O czym należy pamiętać przy realizacji takiej transakcji? Czy wszystkie elementy wchodzące w skład serwisu należy ująć w umowie sprzedaży? A co z prawami autorskimi? Sprawdź! czytaj dalej

Patent i wynalazek w działalności przedsiębiorcy

Patent - czym różni się od wynalazku? Patent i wynalazek to pojęcia, które bardzo często są ze sobą mylone bądź stosowane zamiennie. Czym zatem jest wynalazek a czym patent? Jak przebiega procedura patentowa i ile wynosi czas trwania patentu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Majątek osobisty małżonka a majątek wspólny - co się na niego składa?

Majątek osobisty małżonka a majątek wspólny - co się na niego składa? W polskich małżeństwach z reguły obowiązuje wspólność majątkowa. Małżonkowie mają jednak nie tylko majątek wspólny, ale też majątek osobisty. Co wchodzi w skład majątku osobistego, a co do majątku wspólnego? czytaj dalej

Odpis z KRS - czym jest i kto podlega wpisowi?

Odpis z KRS - jak go uzyskać? Przed rozpoczęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy jest on wypłacalny lub czy nie jest w stanie upadłości. W tym celu powinien wnioskować o odpis z KRS danego kontrahenta. Jak zdobyć odpis KRS? Sprawdź! czytaj dalej

Ochrona sygnalistów - na czym polega procedura UOKiK?

Ochrona sygnalistów - na czym polega? Ochrona sygnalistów wprowadzona przez UOKIK ma na celu ochronę osób, które zawiadamiają organy państwa o działaniach naruszających zasady konkurencji w ich miejscu pracy. W jaki sposób UOKIK chroni sygnalistów? Dowiedz się więcej z artykułu! czytaj dalej

Zdolność prawna - czym się różni od zdolności do czynności prawnych?

Zdolność prawna - czym się różni od zdolności do czynności prawnych? Zdolność prawną ma każdy człowiek od chwili urodzenia. Mają ją także osoby prawne, np. spółki z o.o., fundacje. Co to znaczy, że ktoś ma zdolność prawną? Czym się różni zdolność prawna od zdolności do czynności prawnych? czytaj dalej

Wzór wspólnotowy - czym się charakteryzuje?

Wzór wspólnotowy - jak zarejestrować? Wzór wspólnotowy to wzór przemysłowy, który podlega ochronie na terytorium całej Unii Europejskiej. Wyróżnia się zarejestrowany oraz niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Jaka jest między nimi różnica? W jaki sposób można go zarejestrować? Przeczytaj! czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem w pigułce

Zarządzanie ryzykiem - jakie niesie korzyści? Wielu przedsiębiorców podejmuje ryzyko w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W związku z czym warto dowiedzieć się jak prawidłowo wygląda zarządzanie ryzykiem i jakie korzyści może przynieść. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego a podatek PCC

Nabycie nieruchomości a podatek PCC Nabycie nieruchomości związane jest z pewnymi obowiązkami prawnymi, które musi spełnić nabywca. Jednym z nich jest konieczność uiszczenia podatku. Czy w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym należy opłacić podatek PCC? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Postępowanie sanacyjne a inne postępowania sądowe

Postępowanie sanacyjne - czym się charakteryzuje? Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Jego głównym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. W jakim stopniu postępowanie sanacyjne wpływa na inne postępowania sądowe? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Odpowiedzialność odszkodowawcza za negocjowanie w złej wierze

Negocjowanie w złej wierze - jaka odpowiedzialność? Przed zawarciem korzystnej umowy negocjowane są jej warunki przez obie strony kontraktu. Kiedy występuje negocjowanie w złej wierze? Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Odszkodowanie – czym jest i komu przysługuje?

Odszkodowanie - kiedy się należy? Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czym jest odszkodowanie, jakie występują jego rodzaje oraz czym się różni od zadośćuczynienia? Sprawdź, komu przysługuje rekompensata za wyrządzone szkody lub krzywdy oraz jakie jej formy możemy wyróżnić! czytaj dalej

Należności długoterminowe – podstawowe informacje

Należności długoterminowe - czym są? Należności to kwoty, które są należne podatnikowi w ściśle określonym terminie oraz kwocie i wynikają z zawartych ówcześnie umów. Wyróżnia się różne rodzaje należności. Jedną z nich są należności długoterminowe. Przeczytaj, czym się charakteryzują! czytaj dalej

Odpowiedzialność za długi małżonka - przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za długi małżonka przedsiębiorcy Zakres odpowiedzialności małżonków za zobowiązania jednego z nich, niezależnie od źródła powstania tego zobowiązania, został określony w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak wg przepisów kształtuje się odpowiedzialność za długi małżonka? czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy dopisując członka najbliższej rodziny w dowodzie rejestracyjnym powinien on zgłosić w urzędzie otrzymanie darowizny?
Zobacz odpowiedź eksperta