Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym - czy można kurierem?

Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym - czy można kurierem? Czy doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym lub podatkowym może odbywać się kurierem? Wysyłając pisma do urzędów trzeba to zrobić tak, aby nie przepadł termin. Najbezpieczniej jest nadać pismo za pośrednictwem Poczty Polskiej. czytaj dalej

Data pewna w umowach cywilnych i gospodarczych

Data pewna w czynnościach prawnych. Wyróżnia się kilka form dokonania czynności prawnych. Jedną z nich jest forma pisemna zawierająca datę pewną. Czym jest data pewna oraz jakie są skutki jej zastrzeżenia? Jaki jest cel sporządzenia dokumentu z datą pewną? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Jak wygląda kontrola Inspekcji Handlowej w sklepie?

Kontrola inspekcji handlowej - jak wygląda? Kontrola Inspekcji Handlowej sprawdza, czy przedsiębiorcy m.in. należycie dbają o ochronę i interesy konsumentów. Co kontroluje Inspekcja Handlowa, jakie kary grożą niefrasobliwym przedsiębiorcom? Czy kontrola może zostać rozpoczęta bez zawiadomienia? czytaj dalej

Umowa przedwstępna z zadatkiem - na co uważać i jak zabezpiecza?

Umowa przedwstępna z zadatkiem - na co uważać i jaki zabezpiecza? W wielu umowach przedwstępnych, szczególnie dotyczących sprzedaży nieruchomości, wykorzystuje się zadatek. Umowa przedwstępna z zadatkiem daje obu stronom zabezpieczenie na wypadek, gdyby kontrahent się ze swoich zobowiązań nie wywiązał. czytaj dalej

Tajemnica przedsiębiorstwa – kiedy można wnieść o ograniczenie prawa wglądu?

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można żądać ograniczenia prawa wglądu? Tajemnica przedsiębiorstwa ma ogromną wartość. Musi być ona zabezpieczona przed wglądem osób trzecich. W jakich sytuacjach przedsiębiorca może żądać ograniczenia prawa wglądu? Co powinien zawierać wniosek o ograniczenie prawa wglądu? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Kiedy prokurator wkracza do firmy – przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze - kiedy występują? Przestępstwa gospodarcze związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należą do czynów zabronionych według kodeksu karnego. Jakie wyróżnia się przestępstwa o charakterze gospodarczym? Czy w sprawie każdego przestępstwa prowadzone jest postępowanie karne? czytaj dalej

Umowa przedwstępna bez notariusza przy sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna bez notariusza - jak zabezpiecza? Przed kupnem nieruchomości często podpisywana jest umowa przedwstępna. Można to zrobić u notariusza, ale nie ma takiego obowiązku. Umowa przedwstępna bez notariusza daje gorszą ochronę na wypadek, gdyby druga strona się rozmyśliła. czytaj dalej

Jaki rodzaj pełnomocnictwa wybrać?

Rodzaj pełnomocnictwa - jakie są? Przy prowadzeniu działalności gospodarczej bardzo często zdarza się, że w niektórych sytuacjach posiadanie pełnomocnika usprawnia załatwianie spraw związanych z firmą. Sprawdź, jaki rodzaj pełnomocnictwa wybrać. czytaj dalej

Zbiorcza deklaracja PCC – kiedy można ją złożyć?

Zbiorcza deklaracja pcc - kto może złożyć? Zawierając w ciągu miesiąca trzy lub więcej umów pożyczki, sprzedaży rzeczy ruchomych bądź praw majątkowych, podatnik ma możliwość złożenia zbiorczej deklaracji od czynności cywilnoprawnych. Sprawdź, kiedy może być złożona zbiorcza deklaracja PCC! czytaj dalej

Egzekucja administracyjna – najważniejsze informacje

Egzekucja administracyjna - kiedy jest stosowana? Egzekucja administracyjna może być prowadzona przez naczelnika urzędu skarbowego bądź inny organ właściwy. Jakie obowiązki podlegają egzekucji administracyjnej? Kiedy jest stosowana i jakie przedmioty zostały wyłączone spod egzekucji? czytaj dalej

Stwierdzenie nabycia spadku - do czego jest potrzebne?

Stwierdzenie nabycia spadku - kiedy i po co jest potrzebne? Po co spadkobiercy stwierdzenie nabycia spadku? Czy jest ono obowiązkowe? Jak wygląda sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i jakie wiążą się z tym koszty? Stwierdzenia nabycia spadku mogą żądać nie tylko spadkobiercy, ale też wierzyciele. czytaj dalej

Odwołanie darowizny – czy można odebrać to, co się komuś dało?

Odwołanie darowizny – kiedy i jak można odebrać podarowaną rzecz? Darowizna kojarzy się pozytywnie. Obdarowany dostaje jakąś rzecz (prawo), bez konieczności zapłaty czy spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na rzecz darczyńcy. Nie każdy jednak wie, że możliwe jest odwołanie darowizny. Kiedy może do tego dojść? Wyjaśniam czytaj dalej

Wezwanie do zapłaty 40 euro za opóźnienie - jak się bronić?

Wezwanie do zapłaty 40 euro za opóźnienie - jak się bronić? Za płatność po terminie grożą nie tylko odsetki. Można też naliczyć 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Coraz więcej firm wysyła wezwanie do zapłaty 40 euro. Obrona przed zapłatą nie jest prosta, ale jest możliwa. Jak się bronić? czytaj dalej

Przelew wierzytelności - 10 rzeczy, które warto wiedzieć

Przelew wierzytelności - 10 rzeczy, które warto wiedzieć Przelew wierzytelności pozwala zmienić osobę, której dłużnik powinien zapłacić. Majlepiej jest zawrzeć go na piśmie. O tym, że nastąpił przelew wierzytelności, trzeba zawiadomić dłużnika. Czasami na przelew wierzytelności musi się zgodzić dłużnik. czytaj dalej

Czym jest ugoda administracyjna?

Ugoda administracyjna - jakie są strony postępowania? Ugoda administracyjna może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze. Ugodę sporządza upoważniony pracownik w formie pisemnej lub elektronicznej. czytaj dalej

Decyzja administracyjna w przypadku zarządu sukcesyjnego

Decyzja administracyjna - czy jest ważna po śmierci przedsiębiorcy? Decyzja administracyjna związana z wykonywaną przez zmarłego przedsiębiorcę działalnością, nie wygasa z chwilą jego śmierci. Jest ona ważna przez trzy lub sześć miesięcy - w zależności od tego, czy przedsiębiorca ustanowił zarząd sukcesyjny. czytaj dalej

Subsydiarny akt oskarżenia - praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

Kiedy wnieść subsydiarny akt oskarżenia? Każdy przedsiębiorca narażony jest na szkodę wyrządzoną przez przestępstwo, czy to ze strony wspólnika, kontrahenta czy też osobę zupełnie postronną. Co zrobić, gdy organy odmawiają wszczęcia postępowania? Czym jest subsydiarny akt oskarżenia? Sprawdź! czytaj dalej

Wygrana w sprawie - czy adwokat może o niej zapewnić?

Wygrana w sprawie - czy zapewni ją adwokat? Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą ryzyko udziału w procesach sądowych bądź postępowaniach administracyjnych. Przedsiębiorca korzysta wtedy z usług adwokata lub radcy prawnego. Czy mogą oni zagwarantować, że wygrana w sprawie jest pewna? czytaj dalej

Rękojmia za wady w leasingu - co zrobić, gdy rzecz jest wadliwa?

Rękojmia za wady w leasingu - co zrobić, gdy rzecz jest wadliwa? Rzeczy w leasingu mogą mieć wady. Pojawia się wtedy problem, bo z jednej strony trzeba płacić raty leasingu, a z drugiej - rzecz, która ma wady może nawet nie nadawać się do użytku. Co można zrobić? Jak działa rękojmia za wady w leasingu? czytaj dalej

Czy urząd może żądać dokumentów wychodzących poza zakres kontroli

Zakres kontroli prowadzonej przez urzędy Kontrola podatkowa nie jest przyjemnym wydarzeniem dla przedsiębiorcy. Zdarza się, że urzędnicy przekraczają kompetencje i proszą o dokumenty, które nie są celowe dla danej kontroli. Czy urząd może żądać dokumentów, które wychodzą poza zakres kontroli czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość. A czy przedsiębiorca może odstąpić od umowy zawartej na odległość?
Zobacz odpowiedź eksperta