Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie cywilnym

Zastaw - regulacje w prawie cywilnym Zastaw to jedna z opcji, która ułatwia wierzycielowi uzyskanie przysługującego mu świadczenia. W jaki sposób zastaw jest ustanawiany? Jakie regulacje w tej kwestii wprowadza prawo cywilne? Co może być przedmiotem zastawu? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Kara umowna - czy może zostać zmniejszona z powodu rażącego wygórowania?

Kara umowna - czy jest możliwe jej zmniejszenie? Strona umowy może w niej zastrzec, że w przypadku niewykonania zobowiązania niepieniężnego, naprawienie szkody nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty . Jak wysoka może być kara umowna? Czym jest miarkowanie kary umownej i kiedy można je stosować? czytaj dalej

Czy promocja zgodna z prawem jest możliwa?

Promocja zgodna z prawem - kiedy występuje? Aby zwiększyć popularność danego produktu, a co za tym idzie zwiększyć zyski, sprzedawcy organizują wyprzedaże lub „atrakcyjne obniżki cen”. Takie akcje nazywamy promocją. Jakie warunki musi spełniać promocja zgodna z prawem? Jak długo może trwać? czytaj dalej

Postępowanie sanacyjne - czy chroni majątek dłużnika przed upadłością?

Postępowanie sanacyjne - co warto wiedzieć? Postępowanie sanacyjne to jeden z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Wszczyna się je w celu poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. Jakie są skutki otwarcia postępowania sanacyjnego? W jaki sposób można je rozpocząć? Odpowiedzi szukaj w artykule! czytaj dalej

Zniesławienie – kiedy możemy dochodzić odpowiedzialności sprawcy na drodze karnej?

Zniesławienie - z czym się wiąże? Zniesławienie – dowiedz się, jakie są jego przesłanki, co rozumieć przez pojęcie opinii publicznej, kiedy do zniesławienia dochodzi za pomocą środków masowego przekazu, a także w jakich sytuacjach bezprawność zniesławienia zostanie wyłączona. czytaj dalej

Milczące przyjęcie oferty - kiedy jest dopuszczalne?

Milczące przyjęcie oferty - jak wygląda? Milczące przyjęcie oferty według Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę oraz gdy taka forma dopuszczalna jest przez konkretny przepis ustawowy. Sprawdź czym charakteryzuje się milcząca akceptacja oferty! czytaj dalej

Zastrzeżenie warunku w treści umowy - na czym polega?

Zastrzeżenie warunku w czynności prawnej - kiedy występuje? W momencie dokonania czynności prawnej, strony umowy mogą uzależnić jej powstanie od zdarzenie przyszłego bądź niepewnego. Jaką formę może przyjąć zastrzeżenie warunku w treści umowy? Sprawdź w naszym artykule jakie wyróżnia się rodzaje warunków. czytaj dalej

Zniesienie współwłasności a zbycie udziałów – co lepsze?

Zniesienie współwłasności - na czym polega? Własność określonej rzeczy ruchomej bądź nieruchomości może przysługiwać niepodzielnie więcej niż jednaj osobie. W jaki sposób dokonuje się zniesienia współwłasności? Czy zbycie udziałów może być lepszym wyjściem niż zniesienie współwłasności? czytaj dalej

Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę w momencie podpisania?

Umowa kredytowa -  co jest ważne? Umowa kredytowa jest jednym z najważniejszych dokumentów jaki niektórym przyjdzie podpisać. Z tego względu powinniśmy być pewni tego co jest w niej zawarte. Na jakie jej elementy należy szczególnie zwrócić uwagę? Co jest najważniejsze? Sprawdź! czytaj dalej

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki - kiedy występuje?

Odpowiedzialność prokurenta - jakie zasady? Prokurenta powołać może przedsiębiorca, który jest wpisany do KRS lub CEIDG. Czym dokładnie zajmuje się prokurent i jakie jest zakres jego obowiązków? Jaka kształtuje się odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki? Sprawdź w naszym artykule! czytaj dalej

Służebność – kiedy, jak i w jakim celu się ją ustanawia?

Służebność - jakie wyróżnia się rodzaje? Celem zwiększenia możliwości eksploatowania innej nieruchomości ustanawia się na niej służebność. Wyróżnia się kilka różnych rodzajów służebności, takich jak gruntową, osobistą oraz przesyłu. Sprawdź w naszym artykule czym się charakteryzują! czytaj dalej

Na czym polega i kogo dotyczy egzekucja administracyjna?

Egzekucja administracyjna - kiedy występuje? Organy administracyjne w celu wyegzekwowania należności mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne. Z czym wiąże się egzekucja administracyjna i kiedy może do niej dojść? Jaki organ jest uprawniony do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji? czytaj dalej

Powództwo przeciwegzekucyjne - czym jest?

Powództwo przeciwegzekucyjne - jakie są rodzaje? Co zrobić w momencie, gdy wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika nie jest według dłużnika słuszne? Czym charakteryzuje się powództwo przeciwegzekucyjne i jakie są jego rodzaje? Kto może z takim powództwem wystąpić? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Fałszywy pełnomocnik - skutki zawarcia umowy

Fałszywy pełnomocnik a zawarcie umowy Aby zawrzeć umowę konieczne jest przystąpienie do niej stron. W imieniu jednej ze stron może występować pełnomocnik. Co jeżeli do umowy przystąpił fałszywy pełnomocnik? Jakie są skutki zawarcia takiej umowy. Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Jak odzyskać dług od klienta - ułatwienia dla wierzycieli

Jak odzyskać dług od klienta - zobacz ułatwienia dla wierzycieli Zatory w płatnościach to jeden z głównych problemów przedsiębiorców, często prowadzący do upadłości firmy, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z zasadami jak odzyskać dług od klienta. Poznaj jakie wprowadzono ułatwienia dla wierzycieli! czytaj dalej

Przeniesienie ogółu praw w spółkach osobowych

Przeniesienie ogółu praw na wspólnika Każdy wspólnik należący do spółki osobowej posiada określone uprawnienia oraz obowiązki. Czy możliwe jest przeniesienie ogółu praw w spółkach osobowych? Z naszego artykułu dowiesz się jakie są warunki i sposoby dokonania skutecznego zbycia! czytaj dalej

Wózek widłowy a prawo jazdy - czy jest konieczne?

Wózek widłowy - utrata prawa jazdy a obsługa wózka Prowadzisz wózek widłowy w ramach wykonywanego zawodu, ale w ostatnim czasie utraciłeś prawo do prowadzenia pojazdów? Dowiedz się, czy do prowadzenia wózka wystarczą Ci odpowiednie kursy i czy utrata prawa jazdy może odebrać prawo do wykonywania pracy! czytaj dalej

Wywłaszczenie nieruchomości – jakie mamy prawa?

Wywłaszczenie nieruchomości - kto dokonuje? Wywłaszczenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy cele publiczne nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób. Czy właściciel nieruchomości otrzyma odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia? Jakie prawa mu przysługują? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Immisje a sąsiad przedsiębiorca - co należy wiedzieć?

Immisje - czym są? Co zrobić kiedy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą działa w sposób negatywnie oddziałujący na sąsiednie nieruchomości? Czym są immisje? Czy przedsiębiorca będzie musiał za nie zapłacić odszkodowanie? Więcej na ten temat w naszym artykule! czytaj dalej

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę - jak sobie z tym radzić?

Naruszenie dóbr osobistych pracownika Dobro osobiste jest podmiotowym prawem każdego człowieka. Jego ochrona podlega prawu, dlatego naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę może być skierowane nawet na drogę sądową. Jak przeciwdziałać takim zachowaniom? Odpowiedź znajdziesz w artykule! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Co oznacza termin "gwarancja europejska" na karcie gwarancyjnej dołączanej przez producenta do towaru?
Zobacz odpowiedź eksperta