0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa o wykonanie strony www z omówieniem

Wielkość tekstu:

Strona WWW to obecnie konieczność, jeśli chodzi o przyciągnięcie klienta i ułatwienie mu poznania lepiej marki. Właśnie dlatego przedsiębiorcy zwracają szczególną uwagę na to, by była estetyczna, funkcjonalna i wykonana w sposób profesjonalny. By to osiągnąć, często zlecają jej wykonanie specjalistom. Aby końcowy efekt takiej współpracy satysfakcjonował obie strony, warto spisać umowę, regulującą taki stosunek gospodarczy. Jak to zrobić i jak powinna wyglądać umowa o wykonanie strony WWW? Sprawdź!

Pobierz darmowy wzór umowy o wykonanie strony www w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW - wzór.pdf
UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW - wzór.docx

Umowa o wykonanie strony WWW - charakterystyka  

Umowa o wykonanie strony WWW należy do umów nienazwanych. Oznacza to, że strony mogą dowolnie kształtować jej zapisy i zawrzeć w niej wszelkie ustalenia, także jej forma jest dowolna i zależy od woli stron. Jako że umowa o wykonanie strony internetowej nosi cechy zarówno umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło, strony przy konstruowaniu umowy mogą zapożyczać elementy tych kontraktów. Sąd Najwyższy wskazał jednak w wyroku z 13 marca 1967 r., I CR 500/66, OSNC 1968/1/5, że umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia.  Choć nie istnieją przepisy prawne, nakazujące wprost wzorowanie się na umowie o dzieło przy tworzeniu umowy o wykonanie strony WWW, należy uszanować zalecenie Sądu Najwyższego.  

Co ważne, przy tworzeniu takiego kontraktu należy wziąć pod uwagę nie tylko przepisy kodeksu cywilnego (zwłaszcza w części poświęconej umowie o dzieło, czyli art. 627-646), ale także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W umowie bowiem oprócz standardowych elementów umowy o dzieło powinny się także znaleźć zapisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do strony internetowej, określenie pól eksploatacji strony WWW, a także regulacje wskazujące możliwość dokonania przez zamawiającego modyfikacji w strukturze strony.  

Umowa o wykonanie strony WWW - elementy

W tego typu kontrakcie powinny się znaleźć tak oczywiste elementy, jak:

  • oznaczenie stron,

  • oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy,  

  • oznaczenie daty oddania strony internetowej do użytku,  

  • wskazanie przesłanek odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

  • wskazanie sposobu i miejsca wykonania umowy,

  • określenia wysokości wynagrodzenia i sposobu zapłaty,

  • wskazanie przedmiotu umowy (w artykule, w którym strony regulują tę kwestię warto dokładnie oznaczyć, jakiego rodzaju jest to strona - forum, zwykła strona internetowa, sklep internetowy, a także dokładny spis elementów, funkcji i grafik, które powinny się tam znaleźć),  

  • klauzula przenosząca autorskie prawa majątkowe, wskazująca pola eksploatacji, a także zawierająca zgodę na niektóre modyfikacje dokonywane w obrębie strony WWW przez zamawiającego,  

  • podpisy stron lub osób je reprezentujących.

Oprócz tego w umowie strony mogą umieścić także zapisy dotyczące zabezpieczeń przed wirtualnymi atakami na stronę, wskazanie administratorów strony, regulujące kwestię konserwacji strony i jej aktualizacji, a także dokonywanie napraw. Często spotykanym elementem umowy o wykonanie strony WWW jest także określenie, czy na stworzonej stronie powinno znajdować się logo lub odnośnik do strony twórcy. Niekiedy strony umieszczają w umowie także słownik pojęć związanych z tworzeniem strony WWW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów