0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator kosztów sądowych

Wielkość tekstu:

Kalkulator kosztów sądowych - wartość przedmiotu sporu

Kalkulator kosztów sądowych oblicza wielkość opłat związanych z roszczeniami sądowymi w sprawach cywilnych bądź prowadzonych w postępowaniu uproszczonym. Kalkulator uwzględnia wartość przedmiotu sporu, rodzaj oraz wysokość opłaty. Wysokość kosztów może być różna, jest ona zależna między innymi od rodzaju sprawy.

Kalkulator kosztów sądowych

Kalkulator kosztów sądowych
Koszty

Jak działa kalkulator kosztów sądowych?

Kalkulator kosztów sądowych wylicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych (sprawy o prawa majątkowe podlegające opłacie stosunkowej lub sprawy prowadzone w postępowaniu uproszczonym). Wysokość kosztów sądowych zależy od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.

Wysokość przedmiotu sporu - jeżeli sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego - to kwota podana w pozwie o jaką wierzyciel oskarża dłużnika. Natomiast w przypadku roszczeń majątkowych należy podać pieniężną wartość przedmiotu sporu. Wysokość przedmiotu sporu określa się w polskich złotych i co ważne, nie uwzględnia się w niej odsetek czy innych dodatkowych opłat nawet, jeżeli takie wystąpiły i są należne wierzycielowi.

Rodzaj opłaty - opłata stosunkowa występuje w sprawach o prawa majątkowe (np. prawa rzeczowe, wierzytelności, własność intelektualna). Natomiast postępowanie uproszczone (a w konsekwencji niższy koszt sądowy) może mieć miejsce w sytuacji gdy spór toczy się o:

  • roszczenia wynikające z umów pod warunkiem, że wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
  • zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Wysokość opłaty - nie zawsze sąd pobiera całą opłatę. Czasem może ona ulec pomniejszeniu. O sytuacjach, kiedy ulega pomniejszeniu stanowi wprost ustawa, o czym więcej można przeczytać w artykule Wysokość pobieranej opłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów