0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Student może założyć własną firmę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie mogłoby się wydawać, że młodzi ludzie stają się coraz bardziej przedsiębiorczy. Absolwenci wyższych uczelni decydują się na otwarcie własnego biznesu, zamiast pracować na czyjś rachunek najczęściej za najniższą krajową pensję. Nasuwa się jednak podstawowe pytanie, czy własną firmę może założyć także student? Czy osoba kontynuująca naukę jest w stanie z posiadanym doświadczeniem udźwignąć ten ciężar odpowiedzialności? Z pomocą nadchodzą Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - instytucje wspierające przedsiębiorczość młodych ludzi.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Inkubatory wspierające przedsiębiorczość akademicką są tworzone w otoczeniu uczelni wyższych, a ich celem jest oferowanie wsparcia głównie przy zakładaniu własnej firmy. Nad inicjatywą czuwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dzięki powstaniu AIP młode osoby, głównie studenci mają możliwość zrealizowania swojego pomysłu na biznes bez konieczność poszukiwania kapitału, aby przeprowadzić inwestycje. Wystarczy dokonać zgłoszenia w jednym z regionalnych inkubatorów, a jeżeli pomysł wyda się interesujący i obiecujący przyszłe zyski, zostaje nawiązana współpraca poprzez podpisanie umowy. Wówczas student może zająć się wykonywaniem czynności związanych z prowadzoną działalnością, a wszelkie formalności załatwiane są przez osoby z inkubatora. Innymi słowy - młody przedsiębiorca korzysta z osobowości prawnej inkubatora, który m.in. wystawia za niego faktury, podpisuje umowy oraz tworzy strategie marketingowe w celu wypromowania nowej firmy. Odpowiedzialny zarząd inkubatorów wyszukuje również nowych partnerów biznesowych oraz pomaga w zdobyciu dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa.

Warto także wiedzieć, iż student prowadzący działalność w ramach inkubatorów przedsiębiorczości nie musi składać wniosku do urzędu miasta o założenie firmy, a także zgłaszać się jako płatnik składek ZUS. W takiej sytuacji młoda osoba jest zwolniona z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, a dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewnia jej ubezpieczenie ze studiów. Zatem wystarczy jedynie złożyć wniosek do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Firma studenta bez inkubatora

Oczywiście studenci posiadają wolny wybór w kwestii tego, komu powierzą zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zatem zamiast skorzystać z inkubatorów przedsiębiorczości, młoda osoba może od razu założyć firmę na swoje nazwisko. Jednak wiążą się z tym same formalności, bowiem w takim przypadku powinien zostać złożony wniosek CEIDG-1 do urzędu miasta oraz dokonane zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS. Niestety student jest zobowiązany do opłacania składek społecznych i zdrowotnych z tytułu działalności gospodarczej tak samo, jak pozostali przedsiębiorcy. Możliwe będzie jedynie skorzystanie z dwuletniej preferencji dla nowych firm.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów