0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

“Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” - rządowa pomoc na początek

Wielkość tekstu:

Wiele młodych osób po zakończeniu etapu, jakim są studia, przez bardzo długi czas szuka pracy - albo bezskutecznie, albo wśród ofert niezwiązanych z ich wykształceniem. W odpowiedzi na liczne głosy krytyki w sprawie braku wystarczającego wsparcia dla rozpoczynających swoją przygodę na rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarki Krajowej przygotowało system preferencyjnych pożyczek dla studentów i absolwentów, którzy mają pomysł na własny biznes. 

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach programu?

Omawiany program “Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” ma polegać na udzielaniu pożyczek na bardzo konkretny cel - założenie działalności gospodarczej przez określone grono osób. Zaliczają się do nich bezrobotni:

  • absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych.

Zgodnie z planami, pierwsze pożyczki mają zostać udzielone jeszcze w tym roku (pierwszy etap ma ruszyć do końca III kwartału), jednak skorzystać z nich będą mogli studenci i absolwenci z województw:

  • mazowieckiego,
  • małopolskiego,
  • świętokrzyskiego.

W pozostałych regionach wsparcie w postaci pożyczek ma być dostępne już od stycznia 2014 roku.

Założenie działalności gospodarczej to podstawowy, ale nie jedyny cel, na jaki mogą zostać przeznaczone środki z pożyczki. W ramach programu pożyczka może zostać udzielona również w celu utworzenia nowego miejsca pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy. Jednak rzeczone miejsce pracy musi zostać utworzone w firmie, która powstała właśnie dzięki udzielonej wcześniej pożyczce - ma to być forma dodatkowego wsparcia dla nowo powstałej działalności.

Jakie wsparcie ma być udzielane w ramach programu?

Pożyczki te mają charakteryzować się niskim oprocentowaniem (obecnie 0,69 proc. w skali roku). Warto zaznaczyć, iż jest to wsparcie przyznawane w ramach tzw. pomocy de minimis, ze względu na preferencyjne finansowanie, które znacząco odbiega od warunków rynkowych.

Okres spłaty pożyczki nie będzie mógł przekroczyć 84 miesięcy, a więc 7 lat. Nie jest to jednak sztywna granica. W ramach programu przewidziana została bowiem możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału pożyczki przez okres jednego roku.

Jeżeli chodzi o maksymalną kwotę wsparcia, to ma ono wynosić 60 tys. zł, przy czym wypłata środków nastąpi, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

W przypadku pożyczki udzielonej na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego - pożyczkobiorca otrzyma ją nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności. Ma ona wynosić maksymalnie 20 tys. zł. Bonusem, z którego będą mogli skorzystać młodzi przedsiębiorcy zatrudniający bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jest możliwość wystąpienia o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki (pod warunkiem, że dotychczasowe wpłaty następowały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a utworzone stanowisko będzie istniało przez co najmniej rok).

W celu otrzymania pożyczki, młody przedsiębiorca będzie musiał wystawić weksel własny oraz uzyskać poręczenia dwóch osób fizycznych. W szczególnych przypadkach konieczne może okazać się ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia.

Ponadto, aby otrzymać pożyczkę, zainteresowane osoby będą zobowiązane do złożenia stosownego wniosku wraz z uproszczonym biznesplanem przedsięwzięcia, na realizację którego mają zostać przeznaczone środki z udzielonego kredytu.

Umowa MPiPS oraz BGK

Umowa zawarta między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a BGK umożliwia wdrażanie programu, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek ww. osobom. Na realizację pierwszego etapu przeznaczonych zostało 21,5 mln zł.

Instytucją zarządzającą programem przez cały okres jego trwania będzie BGK. Udzielaniem pożyczek natomiast będą zajmowali się wybrani przez koordynatora pośrednicy finansowi - banki komercyjne, fundusze pożyczkowe.

Zadaniem pośredników będzie dotarcie do studentów i absolwentów, jak również obsługa pożyczek, monitoring spłat oraz windykacja niespłacanych rat. Natomiast BGK odpowiedzialny będzie za monitoring pośredników, analizę operacji realizowanych w zakresie programu, umorzenia pożyczek i sprawozdawczość.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów