0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mapa dotacji UE, czyli co powstało już w naszym kraju z Funduszy Europejskich

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już ponad 10 lat temu Polska przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej. Z pewnością bycie członkiem UE wiąże się zarówno z licznymi zaletami, jak i wadami. Jednak nie można zaprzeczyć, że dzięki środkom pozyskiwanym z Funduszy Europejskich, nasz kraj rozwija się, a wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki jest zauważalny. Globalne koncerny inwestują w naszym państwie nie tylko ze względu na niskie koszty pracy. Międzynarodowe przedsiębiorstwa zauważają również potencjał, jaki tkwi w polskich pracownikach. Efekty wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej możemy na bieżąco obserwować za pomocą interaktywnej mapy dotacji UE. Wszystkie projekty, które zostały do tej pory zrealizowane, można podejrzeć na stronie prowadzonej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Co zostało zrealizowane w poszczególnych województwach?

Mapa dotacji UE dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Dolny Śląsk w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie. Wrocław staje się centrum usług IT, a w Legnickiej Strefie Ekonomicznej swoje siedziby posiadają wielkie niemieckie przedsiębiorstwa takie, jak Deichmann czy Kaufland. Do ciekawszych projektów znajdujących się na mapie dotacji UE można zaliczyć:

 • stworzenie pracowni przyrodniczej w każdej dolnośląskiej gminie,

 • zaprojektowanie oraz produkcja małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet,

 • inwestycje infrastrukturalne, m.in. modernizacja autostrady A4, budowa obwodnicy Wrocławia.

W województwie opolskim bardzo prężnie rozwija się branża paliwowo–energetyczna, cementowo-wapiennicza, chemiczna, motoryzacyjna oraz meblarska. Na Opolszczyźnie wytwarza się ok. 20 % krajowej produkcji cementu oraz 1/3 koksu i półkoksu. Na mapie dotacji UE województwa opolskiego znajdziemy m.in.:

 • miasteczka ruchu drogowego,

 • Tu zostaję i zakładam własną firmę – inicjatywa na rzecz wsparcia przedsiębiorczości,

 • diagnostyczny system obrazowania i trójwymiarowej rekonstrukcji w Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa w Kluczborku.

Mapa dotacji UE dla Pomorza

Pomorze kojarzy nam się z wakacjami, spacerami po plaży, opalaniem się oraz szumem fal. Region ten jest dość zróżnicowany pod względem przyrodniczym, kulturowym oraz gospodarczym. Na Pomorzu Gdańskim rozwija się transport morski, natomiast Szczecin zaczyna słynąć z nowoczesnych technologii i zaawansowanych rozwiązań IT. Projekty realizowane ze środków UE na terenie całego Pomorza to:

 • stworzenie Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji w województwie kujawsko-pomorskim,

 • realizacja programu transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy,

 • Wylęgarnia firm spin off i spin out,

 • INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji

 • aktywizowanie powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego - Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym.

Mapa dotacji UE dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego

Województwo lubuskie słynie z malowniczych i czystych jezior, Wielkopolska jest krainą rolnictwa, a Łódź obecnie zaczyna rozwijać się gospodarczo dzięki importowi produktów z Azji Wschodniej. Mapa dotacji UE dla tych regionów przedstawia się następująco:

 • stworzenie platformy dla biznesu i nauki na rzecz transferu wiedzy i innowacji,

 • Praca, Zdrowie, Środowisko - platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi,

 • udzielanie wsparcia stypendialnego dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski.

Mapa dotacji UE dla Śląska, Małopolski i województwa Świętokrzyskiego

Województwo śląskie dotychczas kojarzone było przede wszystkim z górnictwem. Obecnie w tym regionie poszukiwana jest alternatywa dla rozwoju gospodarki, gdyż większość kopalni przestaje być rentowna. Małopolska, podobnie jak Wrocław, rozwija się prężnie w kierunku usług outsourcingowych, IT, call center. Z kolei województwo świętokrzyskie, ze względu na położenie na skałach wapiennych, słynie z produkcji wapna i nawozów wapniowych. W tym regionie realizowano następujące projekty z dotacji UE:

 • START - program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim,

 • stworzenie prototypu systemu do sterowania rojem robotów,

 • E-papierowa rewolucja - pierwszy polski czytnik elektroniczny.

Województwo lubelskie i podkarpackie – mapa dotacji UE

Podkarpacie kojarzymy z Bieszczadami i niedźwiedziami, których brakuje w górach położonych na zachodzie naszego kraju. Z kolei Lubelszczyzna znana jest z żyznych ziem – czarnoziemów. Na mapie dotacji UE w tych województwach znajdziemy:

 • projekt Lubelski Wschód Innowacji,

 • inicjatywę na rzecz wsparcia Wschodniego Klastra ICT,

 • produkcję innowacyjnych maszyn rolniczych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii.

Mapa dotacji dla Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko – mazurskiego

Województwo mazowieckie jest krainą kontrastów. Z jednej strony może pochwalić się najlepiej rozwiniętym ośrodkiem usługowym w kraju (Warszawa), drugiej strony jednak na obszarach wiejskich występuje duże bezrobocie. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu w wielu miejscowościach wciąż króluje tradycyjne rolnictwo oraz niski poziom cyfryzacji. Projekty zrealizowane przy wsparciu UE w tych województwach to m.in.:

 • realizacja przedsięwzięcia Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych,

 • Leśne Centrum Informacji – zaprogramowanie platformy monitorującej środowisko naturalne,

 • utworzenie Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji,

Podlaski SPIN-acz nauki i biznesu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów