0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT-27 - wzór ze szczegółowym omówieniem

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zawierający transakcje wewnątrzwspólnotowe są zobowiązani do wykazania ich na osobnej deklaracji (czyli informacji podsumowującej). Podobny obowiązek do listopada 2019 roku mieli również podatnicy, dokonujący sprzedaży krajowej w ramach procedury odwrotnego obciążenia. Wówczas dokumentem rozliczającym dane transakcje był formularz VAT-27.

Czym jest procedura odwrotnego obciążenia?

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia VAT wyjątkowo na nabywcę. Lista towarów oraz usług, wobec których należało zastosować procedurę, została uregulowana w załączniku do ustawy o VAT. Jednak od 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony obowiązkowym split paymentem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

 • wartość faktury brutto jest wyższa bądź równa 15 000 zł
 • sprzedaż dotyczy załącznika nr 15 ustawy o VAT
 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT
 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów / świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku

należy zastosować mechanizm podzielonej płatności (na fakturze obowiązkowo należy zamieścić adnotację "mechanizm podzielonej płatności").

Od 1 listopada mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony mechanizmem podzielonej płatności. Temat split payementu szczegółowo omawia artykuł: Obowiązkowy split payment - od listopada 2019? Jak się przygotować?

Deklaracja VAT-27 - jakie dane zawiera?

Do pobrania:

Deklaracja VAT-27 - wzór.pdf

Formularz VAT-27 służył do wykazywania transakcji krajowych rozliczanych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zatem ze względu na likwidację odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, obowiązek składania deklaracji VAT-27 został zniesiony poprzez uchylenie przepisu jego dotyczącego.

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym (czyli VAT-27) powinna zawierać takie elementy jak:

 • nazwę i REGON lub imię i nazwisko oraz datę urodzenia, a także numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Krajowe informacje podsumowujące należało składać w wersji elektronicznej wyłącznie za okresy, miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym transakcja zaistniała.

Deklaracja VAT-27 - kiedy należało ją złożyć?

Zgodnie z uchylonym artykułem 101a ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadku:

1) nabycia towaru z załącznika nr 11 ustawy o VAT (załącznik uchylony), gdy jednocześnie:

 • dostawcą był podatnik, którego sprzedaż na była zwolniona podmiotowo z VAT
 • nabywcą był czynny podatnik VAT
 • dostawa nie była zwolniona z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122)

2) nabycia usługi z załącznika nr 14 ustawy (załącznik uchylony), gdy jednocześnie:

 • dostawcą był podatnik, którego sprzedaż na była zwolniona podmiotowo z VAT
 • nabywcą był czynny podatnik VAT

byli zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach na formularzu VAT-27.

Od 1 listopada 2019 roku został zniesiony obowiązek składania informacji VAT-27. Tak więc za październik co do zasady powinna być składana ostatnia deklaracja VAT-27.

Takie deklaracje umożliwiały organowi podatkowemu zweryfikowanie, czy obowiązek rozliczenia podatku należnego od transakcji został przez nabywcę spełniony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów