Poradnik Przedsiębiorcy

Termin złożenia VAT-26 a prawo do odliczenia 100% VAT

Podatnicy, którzy ponoszą koszty związane z eksploatacją pojazdu i chcą odliczać 100% podatku od towarów i usług mogą to uczynić jeśli pojazd spełnia definicję pojazdu ciężarowego lub pod spełnieniem określonych ustawowo warunków, m.in. złożenia deklaracji VAT-26. Dowiedz się, kiedy upływa termin złożenia VAT-26 przez podatnika!

Odliczenie 100% VAT od samochodów osobowych - obowiązkowe VAT-26

Podatnicy, którzy zamierzają odliczyć pełną wartość VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych, muszą dopełnić następujących formalności:

  • dokonać zgłoszenia pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na druku VAT-26,
  • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,
  • wprowadzić do obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa regulamin użytkowania pojazdów w firmie.

Od 2019 roku spełnienie powyższych warunków uprawnia również do ujęcia w 100% kosztu eksploatacyjnego w KPIR.

Termin złożenia VAT-26 a odliczenie VAT

Podstawowy i konieczny warunek pełnego odliczenia VAT od nabycia i wydatków na eksploatację pojazdu samochodowego wyznacza termin złożenia VAT-26.

VAT-26 to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Wypełniony formularz podatnik powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem podlegającym zgłoszeniu.

Co ważne, jeżeli zgłoszenie VAT- 26 nie zostanie złożone w terminie, wówczas podatnik nie może dokonać pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem, poniesionych przed dniem zgłoszenia. W tej sytuacji będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia wyłącznie połowy wartości podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków eksploatacyjnych, w tym również paliwa.

Od 1 października 2021 roku termin złożenia VAT-26 zostanie wydłużony i tym samym podatnik na złożenie druku będzie miał czas do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7.

Przykład 1.

Przedsiębiorca w styczniu 2020 r. wprowadził do majątku firmy samochód osobowy. Właściciel podjął decyzję o użytkowaniu tego samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Podatnik dokonał zgłoszenia poprzez złożenie deklaracji VAT-26 w dniu 01 czerwca 2020 r. W formularzu za dzień poniesienia pierwszego wydatku wskazał dzień 10 styczeń 2020 r. Od kiedy przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia VAT?

Podatnik może dokonać pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z rzeczonym samochodem osobowym od 01 czerwca 2020 r.

Jak wygenerować deklarację VAT-26 w systemie wfirma.pl?

W systemie wfirma.pl w łatwy sposób możliwe jest wygenerowanie deklaracji VAT-26. Wystarczy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 26 i w oknie które się pojawi uzupełnić dane dotyczące pojazdu.

termin złożenia vat-26