Poradnik Przedsiębiorcy

Termin złożenia VAT-26 a prawo do odliczenia 100% VAT

Od roku 2014 nastąpiło wiele zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Największe zamieszanie wywołała modyfikacja przepisów dotyczących odliczenia VAT od nabycia i wydatków eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych. Właściciele samochodów firmowych, które nie są z mocy prawa pojazdami ciężarowymi, by móc odliczyć pełną wartość VAT, są zobowiązani do dopełnienia dodatkowych formalności, m.in. złożenia VAT-26. Sprawdź kiedy upływa termin złożenia VAT-26 przez podatnika!

Odliczenie 100% VAT od samochodów osobowych - obowiązkowe VAT-26

Podatnicy, którzy zamierzają odliczyć pełną wartość VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych, muszą dopełnić następujących formalności:

  • dokonać zgłoszenia pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na druku VAT-26,
  • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu - kilometrówkę do VAT,
  • wprowadzić do obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa regulamin użytkowania pojazdów w firmie.

Termin złożenia VAT-26 a odliczenie VAT

Podstawowy i konieczny warunek pełnego odliczenia VAT od nabycia i wydatków na eksploatację pojazdu samochodowego wyznacza termin złożenia VAT-26.

VAT-26 to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Wypełniony formularz podatnik powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem podlegającym zgłoszeniu.

Co ważne, jeżeli zgłoszenie VAT- 26 nie zostanie złożone w terminie, wówczas podatnik nie może dokonać pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem, poniesionych przed dniem zgłoszenia. W tej sytuacji będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia wyłącznie połowy wartości podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków eksploatacyjnych, w tym również paliwa (zmiana przepisów od 01.07.2015 r.) .

Przykład 1.

Przedsiębiorca w 2013 r. wprowadził do majątku firmy samochód osobowy. W związku ze zmianą przepisów, które obowiązują od 1 kwietnia 2014 r., właściciel podjął decyzję o użytkowaniu tego samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Podatnik dokonał zgłoszenia poprzez złożenie deklaracji VAT-26 w dniu 15 maja 2014 r. W formularzu za dzień poniesienia pierwszego wydatku wskazał dzień 10 maja 2014 r. Od kiedy przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia VAT?

Podatnik może dokonać pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z rzeczonym samochodem osobowym od 10 maja 2014 r.