0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-Z z omówieniem sposobu wypełniania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą, który podlegał rejestracji jako czynny podatnik VAT powinien pamiętać o zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym informacji o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Służy temu formularz VAT-Z.

1. VAT-Z miejsce składania zgłoszenia

Formularz VAT-Z - darmowy wzór z szerokim omówieniem

Urzędem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest urząd właściwy w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

2. VAT-Z dane podatnika

Formularz VAT-Z - darmowy wzór z szerokim omówieniem

W części B formularza należy uzupełnić dane identyfikujące podatnika. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wybierają w poz. 5 kwadrat 2. osoba fizyczna w dalszej części podając nazwisko i imię oraz datę urodzenia.

W części B.2. spółki kodeksu handlowego podają adres siedziby spółki natomiast w przypadku jednoosobowej działalności należy podać adres zamieszkania (taki też był podawany podczas rejestracji dla celów vat - wniosek VAT-R).

3. VAT-Z zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych vat

Formularz VAT-Z - darmowy wzór z szerokim omówieniemW części C należy podać:

 • datę zaprzestania wykonywania czynności - w przypadku likwidacji działalności będzie to dzień zaprzestania działaności (podawany również na formularzu CEIDG);

 • przyczynę zaprzestania wykonywania działalności:

  • likwidacja;

  • upadłość;

  • śmierć podatnika;

  • inna;

 • urząd skarbowy, w którym złożono ostatnią deklarację VAT-7 lub VAT-7K;

 • okres za który złożono ostatnią deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

4. VAT-Z podpis podatnika

Formularz VAT-Z - darmowy wzór z szerokim omówieniem

Jak każdy formularz podatkowy tak i VAT-Z bez podpisu podatnika byłby nieważny. Dlatego też w części D należy podać dane podatnika i złożyć podpis aby formularz miał moc prawną.

5. VAT-Z data złożenia wniosku

Zgłoszenie VAT-Z powinno zostać złożone w terminie 7 dni od zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych czyli np. od dnia zakończenia działalności. Zgodnie bowiem z ogólnie obowiązującymi przepisami aktualizacja danych co do zasady powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym dane zdarzenie miało miejsce.

Do pobrania:

.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów