0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do ulgi prorodzinnej a pracujące dziecko

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej nastolatków postanawia rozpocząć dorywczą pracę np. na weekendy lub wakacje, dzięki czemu mają poczucie niezależności. Czy zarobki dziecka wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej? Kiedy rodzic nie będzie mógł skorzystać z ulgi na dziecko? Sprawdź!

Masz pracujące dziecko? Możesz stracić prawo do ulgi prorodzinnej!

Prawo do ulgi prorodzinnej mają rodzice posiadający dzieci do 25 roku życia. Jednak na to prawo został nałożony także limit dochodu jaki dziecko nie może przekroczyć. Obecnie, aby móc skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku pracującego dziecka jego dochody nie mogą przekroczyć 3089 zł. Co ważne limit ten jest nałożony na dzieci od 18 do 25 roku życia.

Dochód dziecka poniżej 18 roku życia nie wpływa na skorzystanie z prawa do ulgi prorodzinnej.

Limit osiągniętych dochodów jest nałożony na zarobki podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli przede wszystkim z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło.

Na jakiej podstawie ustalana jest kwota limitu?

Przy ustalaniu kwoty dochodów dziecka może rodzić się wątpliwość czy kwota limitu 3089 zł jest kwotą netto czy brutto? Otóż kwota limitu nie stanowi ani kwoty brutto ani kwoty netto, gdyż jest to kwota dochodów, czyli dodatnia różnica między osiąganymi przychodami i poniesionymi kosztami przez dziecko.

Kiedy dochody dziecka nie mają znaczenia?

W przypadku prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej ma znaczenie także źródło uzyskania dochodu dziecka za dany rok podatkowy. Jeżeli w roku podatkowym, za który chcemy skorzystać z ulgi prorodzinnej dziecko:

  • prowadziło działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (19%), ryczałtem ewidencjonowanym lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane stawką podatku 19%;
  • osiąga przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • podlegało przepisom ustawy o podatku tonażowym,

to dyskwalifikuje to możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej przez rodzica za dane dziecko. Nie ma tu także znaczenia kwota dochodu jaką uzyskało dziecko z tego tytułu.

Do wyłączeń nie zalicza się natomiast przychodów z:

  • drobnych umów zlecenia w kwocie nieprzekraczającej wartości 200 zł,
  • działalności rolniczej,
  • najmu prywatnego (a także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 8,5%,
  • kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania,
  • ze sprzedaży nieruchomości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów