0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co powinna zawierać prawidłowa umowa franczyzy?

Wielkość tekstu:

Własny biznes, mimo że we franczyzie, jest jedną z najlepszych dróg do osiągnięcia zysku. A co najistotniejsze, ryzyko niepowodzenia we własnej działalności gospodarczej we franczyzie jest mniejsze. Sprawdź zatem czym jest umowa franczyzy.

Pobierz darmowy wzór umowy franczyzy w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy franczyzy.pdf
Wzór umowy franczyzy.docx

Czym jest franczyza?

Franczyza to sposób na własny biznes pod cudzym szyldem. Jest rodzajem umowy, polegającym na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności w ramach już istniejącej sieci, która udziela zezwolenia na sprzedaż jej dóbr lub świadczenie usług. Franczyzodawca zezwala na korzystanie ze znaku firmowego, udziela licencje na markę, a także przekazuje wszystkie niezbędne informacje na temat prowadzenia tego biznesu. Nowy przedsiębiorca działa już na własną odpowiedzialność. Ma jednak powinność przestrzegać zasad wspólnych dla całej sieci.

Podstawowe zasady współpracy na zasadzie franczyzy

  • właścicielem znaku towarowego i marki sieci jest franczyzodawca;
  • franczyzodawca prowadzi firmę pod danym logo i osiąga z tego zyski;
  • franczyzobiorca prowadzi biznes pod logo franczyzodawcy jako niezależny przedsiębiorca. Jego dochód to zysk z prowadzonej działalności;
  • kluczową część inwestycji, m.in. otwarcie punktu i zakup towaru pokrywa franczyzobiorca;
  • właścicielem majątku znajdującego się w punkcie jest franczyzobiorca;
  • informacje o właściwym prowadzeniu działalności (know how) franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy;
  • do opłat franczyzobiorcy zalicza się: opłatę za licencję franczyzową oraz miesięczną opłatę franczyzową;
  • ceny towarów lub usług w punkcie franczyzowym ustalane są przez franczyzobiorcę;
  • zazwyczaj franczyzobiorca ma częściowy wpływ na rodzaj i różnorodność oferty w punkcie;
  • zasady współpracy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą są określane w umowiefranczyzy.

Umowa franczyzy

Jak w każdym biznesie – tak i tutaj szczególnie ważne jest sporządzenie odpowiedniej umowy. Franczyza jest to

bowiem forma umowy nienazwanej, co oznacza że nie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, ani w żadnej innej ustawie. Trzeba już od początku ustalić zasady współpracy, aby uniknąć nieporozumień. Umowa to podstawa w stosunku o którą będą budowane stosunki między franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Jak stworzyć odpowiednią umowę franczyzy?

Bardzo trudne jest opracowanie jednego wzorca umowy franczyzy, ponieważ branże rozwijające się w ten właśnie sposób mają dużą różnorodność. Istnieje jednak szkielet, na podstawie którego może powstać treść umowy. Stosunkowo często wstępem do umowyfranczyzy jest określenie stanu faktycznego oraz celu działania, na podstawie których to będzie istniała współpraca między stronami. Warto też na początku zawrzeć definicje podstawowych pojęć pojawiających się w tekście umowy.

Dalsza część składa się z następujących etapów:

– postanowienia związane z zawarciem umowy,

– postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron umowy podczas jej trwania,

– postanowienia określające przyczyny oraz sposoby rozwiązania umowy.

Tak zbudowana umowa będzie czytelna i zrozumiała, oparta jest bowiem na logicznej kolejności. Opracowanie kolejnych kroków postępowania znacznie ułatwia pracę.

Elementy, które warto zawrzeć w umowie franczyzy

Do wspomnianego powyżej szkieletu umowy ułatwiającego współpracę można też zaliczyć szereg zagadnień, które warto ująć w umowie franczyzy. Są to:

– zasady przystąpienia do systemu,

– czas trwania umowy,

– obszar, na którym działa franczyzobiorca,

– prawa oraz obowiązki stron,

– zabezpieczenie znaków towarowych i oznaczeń sieci,

– zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– działalność konkurencyjna,

– szkolenia,

– wysokość opłat licencyjnych i marketingowych,

– kwestie dotyczące promocji i reklamy,

– uprawnienia kontrolne franczyzodawcy,

– rozwiązanie umowy.

Od woli obu stron umowy zależy, czy chcą zawrzeć postanowienia dotyczące kar umownych, zabezpieczeń oraz zobowiązań po wygaśnięciu umowyfranczyzy. Jak w każdej innej umowie, na samym końcu umieszcza się akty prawne, na które można się powołać w kwestiach nieuregulowanych.

Dla kogo franczyza?

Franczyzę powinny prowadzić osoby, które wolą podporządkować się zewnętrznie narzuconym zasadom oraz nie potrafią znaleźć dla siebie niszy rynkowej. Jeśli nie posiada się znaczącej liczby środków oraz odpowiedniego doświadczenia w danej branży, wówczas lepiej skorzystać z możliwości współpracy z franczyzodawcą. Daje to szanse na szybszy rozwój.

Franczyza jest popularnym sposobem na prowadzenie firmy. Liczba punktów franczyzowych z roku na rok staje się coraz większa i z dużym prawdopodobieństwem będzie wzrastać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów