0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program województwa warmińsko – mazurskiego – rozwój meblarstwa i żywności ekologicznej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mazury są nazywane Krainą Tysiąca Jezior. To tutaj znajduje się największe zbiorniki wodne w Polsce – Śniardwy oraz Mamry. Region ten kojarzony jest także z gęstymi lasami, ciszą oraz brakiem dostępu do technologii. O ile dla turystów brak zasięgu, internetu i nowoczesności może być pewną odskocznią od codzienności, o tyle dla mieszkańców Warmii i Mazur może to być uciążliwe. W dobie powszechnej cyfryzacji każdy chce mieć dostęp do stałego łącza, by móc komunikować się ze światem i korzystać z możliwości, które niesie e-commerce. Program województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020 ma przyczynić się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej, ale jednocześnie wsparciem zostaną objęte branże, które są związane z tym regionem Polski – meblarstwo oraz ekologiczne rolnictwo. Czy przedsiębiorcy także skorzystają z dofinansowania na rozwój działalności?

Inteligentne specjalizacje i osie priorytetowe programu województwa warmińsko – mazurskiego

Inteligentne specjalizacje to rozwojowe dziedziny gospodarcze, opierające się na wykorzystaniu specyficznych zasobów naturalnych regionu, współdziałaniu odrębnych branż, a także zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mają one przyczynić się do zaktywizowania społeczności i wydobycia potencjału regionalnego, co w konsekwencji wpłynie na wzrost konkurencyjności danego obszaru. Każde województwo identyfikuje swoje własne inteligentne specjalizacje - dla Warmii i Mazur są to następujące branże

 • ekonomia wody,

 • meblarstwo,

 • żywność wysokiej jakości.

Program województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014 -2020 będzie traktował priorytetowo powyższe inteligentne specjalizacje. Osoby, które chcą skorzystać z dotacji, powinny zwrócić uwagę na projekty realizowane właśnie w tych obszarach.

Program województwa warmińsko – mazurskiego zawiera 12 obszarów wsparcia:

 • inteligentna gospodarka Warmii i Mazur -  320 mln euro,

 • kadry dla gospodarki -  118 mln euro,

 • cyfrowy region – 76 mln euro,

 • efektywność energetyczna - 267 mln euro ,

 • środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - 105 mln euro,

 • kultura i dziedzictwo - 130 mln euro,

 • infrastruktura transportowa - 196 mln euro,

 • obszary wymagające rewitalizacji - 64 mln euro,

 • dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - 80 mln euro,

 • regionalny rynek pracy - 181 mln euro,

 • włączenie społeczne – 128 mln euro,

 • pomoc techniczna - 58 mln euro.

Projekty, z których skorzystają przedsiębiorcy w programie województwa warmińsko – mazurskiego

Program województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014 - 2020 przewiduje także wsparcie dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zamierzające ją podjąć, będą mogły skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek, poręczeń, a także bezzwrotnego dofinansowania. W przypadku uzyskania dotacji przedsiębiorca będzie musiał pokryć część poniesionych wydatków z własnej kieszeni, ale jego udział w partycypacji kosztów nie powinien przekraczać 10% wartości całego przedsięwzięcia. Środki finansowe będą udzielane na:

 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP,

 • wdrożenie infrastruktury  B+R  w  firmach,

 • wsparcie w podejmowaniu prac badawczo – rozwojowych,

 • zakup  usług  B+R, wyników badań od firm zewnętrznych i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie,

 • wspieranie współpracy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, klastrów, konsorcjów,

 • rozwój nowych działalności – start-upów,

 • modernizacja zakładów pracy, infrastruktury przedsiębiorstw,

 • przygotowanie terenów typu brownfield pod nowe inwestycje,

 • udzielanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla młodych oraz doświadczonych przedsiębiorców.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z programu województwa warmińsko – mazurskiego?

Dla programu województwa warmińsko – mazurskiego prowadzona jest strona internetowa, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące dotacji, obszarów wsparcia, terminów naborów wniosków. Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze wsparcia finansowego, może skorzystać z wyszukiwarki projektów. Po kliknięciu w nazwę danego przedsięwzięcia wyświetli się regulamin – charakterystyka wykonawcy, wysokość wkładu własnego, sposób składania aplikacji, planowany termin ogłoszenia konkursu. Na stronie programu województwa warmińsko – mazurskiego można także znaleźć wzory dokumentów, które należy przedłożyć, ubiegając się o dofinansowanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów