0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Strategia CSR a konkurencyjność firmy

Wielkość tekstu:

CSR - Corporate Social Responsibility

Współcześni przedsiębiorcy są świadomi, że prowadzony przez nich biznes wpływa nie tylko na ich kontrahentów, ale również na otoczenie, w którym prowadzona jest działalność. Opinia publiczna również ma ogromny wpływ na każdą firmę i warto brać ją pod uwagę w codziennej pracy. W związku z powyższymi, przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility), która polega na uwzględnianiu oddziaływania ich firmy na społeczeństwo oraz środowisko.

Dlaczego firmy coraz chętniej angażują się w dbanie o otoczenie zarówno socjalne, jak i środowiskowe? Jest to związane przede wszystkim z procesem globalizacji, łatwiejszym dostępem do informacji z całego świata oraz względami etycznymi. Opinia publiczna coraz częściej odwołuje się do moralności biznesmenów, aby wpłynąć na nich i zachęcić ich do wspólnego zainteresowania środowiskiem oraz drugim człowiekiem.

CSR -  integracja dobra firmy z potrzebami społecznymi

Nietrudno zaobserwować, że o globalnym aspekcie CSR tak myślą raczej międzynarodowe koncerny. Mniejszym przedsiębiorstwom, które prowadzą swoją działalność w oparciu o politykę CSR, bardziej zależy na zwiększeniu swojej konkurencyjności w zasięgu lokalnym. Próbują zatem włączać się w działalność lokalnych władz oraz codzienne życie mieszkańców, którzy z kolei liczą na to, że przedsiębiorcy będą się angażować w ich sprawy. Zatem zarządzanie przedsiębiorstwem w myśl koncepcji CSR można określić jako integrację dobra firmy z potrzebami społecznymi. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorcy kierują się zasadami etycznymi, prawami pracowników i prawami człowieka, a także otoczeniem społecznym i środowiskiem. Społeczna odpowiedzialność biznesu oparta jest na zasadach dialogu i poszukiwaniu korzystnego dla obu stron rozwiązania.

Istnieje wiele przypadków firm, które skutecznie wykorzystują strategię CSR. Jako przykłady najwartościowsze pod względem socjalnym lub środowiskowym można wymienić:

  • utworzenie dla pracowników i ich rodzin funduszu, z którego środki są przeznaczane na cele edukacyjne, kulturalne czy sportowe,
  • utworzenie dla pracowników programu profilaktyki zdrowotnej,
  • sponsorowanie lokalnych akcji charytatywnych lub stypendiów dla dzieci z najuboższych rodzin,
  • prowadzenie przyjaznej środowisku gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie,
  • przekazanie części zysków z działalności na zakupienie i sadzenie drzew i krzewów w regionie.

Podejmując decyzję o korzystaniu z koncepcji CSR w przedsiębiorstwie, należy zdawać sobie sprawę, że proces zmiany wizerunku firmy jest długi i wymaga wiele pracy. Każde działanie powinno być dokładnie przemyślane, a koncepcja zmian spójna oraz wiarygodna. Akceptacja przedsiębiorstwa przez społeczności lokalne wiąże się z określonymi korzyściami dla firmy. Przede wszystkim umożliwia jej łatwiejszy dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Ponadto przyczynia się do zwiększenia liczby klientów i dostawców, co skutkuje wzrostem wartości firmy. Wymienione wcześniej korzyści wiążą się przede wszystkim z tworzeniem profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa, jako rzetelnej i godnej uwagi firmy. I to jest istotne z marketingowego punktu widzenia. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że CSR przyczynia się także do wzrostu zysków przedsiębiorstwa, ponieważ wszelkie działania społecznie odpowiedzialne są pozytywnie odbieranie przez otoczenie. W rezultacie przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży oraz zwiększenia lojalności klientów.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu, musi łączyć się bezpośrednio z celami podstawowymi firmy i jej działalnością. Ponadto, wdrożenie efektywnej strategii CSR jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu i poparciu osób decyzyjnych w firmie.

Zgodnie z szeregiem dostępnych raportów, w Polsce coraz więcej firm korzysta ze strategii CSR. Duże przedsiębiorstwa od początku bardzo dobrze radzą sobie na tym polu. Co więcej,  również coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw odnosi sukcesy w tym zakresie. Przewiduje się, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu będzie się rozwijać powoli, ale sukcesywnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów