0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-R - wzór ze szczegółowym omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powrót do zwolnienia z VAT - aktualizacja VAT-R

Co do zasady, osoby, które postanowiły zostać czynnymi podatnikami VAT, mają możliwość powrotu do zwolnienia. W tym celu należy złożyć formularz VAT-R.

Ponadto podatnicy powinni:

 1. nie przekroczyć obrotu w wysokości 150 tys. zł w bieżącym roku i poprzednim,

 2. nie wykonywać czynności, które zostały określone w art. 113 ust. 13 ustawy od towarów i usług,

 3. zrobić to po upływie przynajmniej roku licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca zrezygnował ze zwolnienia.

Jeżeli podatnik spełnia wymienione warunki, może powrócić do zwolnienia.

Formularz VAT-R - zasady wypełniania

Na początku należy skupić się na podaniu numeru identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy, który składa aktualizacyjny formularz VAT-R. Znajduje się on w lewym górnym rogu wspomnianego druku.

VAT-R - część A - Cel i miejsce zgłoszenia

W pozycji 4 podatnik zaznacza kwadrat 2. “aktualizacja danych”. Jako naczelnika urzędu skarbowego należy wskazać tego, który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności (czynności opodatkowanych). Kolejne pozycje - 6. i 7. dotyczą wyłącznie przedsiębiorców zagranicznych, dlatego te zostawia się puste.  Ten, kto aktualizuje dane, powinien wypełnić kolejne dwa pola, mianowicie 8. i 9. Jeżeli chodzi nam o powrót do zwolnienia,  jako zakres zmiany danych należy zaznaczyć kwadrat 1 Zmiana nie spowodowała zmiany właściwości organu podatkowego. Pozycja 9 wówczas pozostaje niewypełniona.

formularz vat-r - wzór

VAT-R - część B - Dane podatnika

Dalsza część formularza dotyczy danych identyfikacyjnych podatnika oraz adresów. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, będą to:

 • imiona i nazwiska,

 • numer PESEL,

 • data urodzenia,

 • adres zamieszkania.

Jeżeli natomiast druk składa osoba niebędąca osoba fizyczną, ma obowiązek podać:

 • pełną nazwę działalności,

 • skróconą nazwę,

 • numer REGON,

 • datę rozpoczęcia działalności,

 • adres siedziby działalności.  

formularz vat-r - wzór

VAT-R - część C - Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT

W części C przedsiębiorca powracający do zwolnienia zaznacza:

 • kwadrat przy polu numer 30 - podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9;

 • w pozycji numer 38 dokładny dzień powrotu do zwolnienia z VAT (powinien być to pierwszy dzień miesiąca);

 • pola o numerach 39, 44, 47 oraz części C2 i C3 pozostają puste.

 formularz vat-r - wzór

VAT-R - część D - Oświadczenie i podpis

Aby nadać formularzowi VAT-R moc prawną należy podpisać druk aktualizujący, co łączy się z potwierdzeniem wprowadzonych zgodnie z prawdą danych.

Formularz VAT-R - konsekwencje złożenia

Po dopełnieniu wszystkich formalności nie można zapomnieć o tym, że powrót do zwolnienia co do zasady powoduje konieczność dokonania korekty odliczonego podatku. Ma to związek z towarami, materiałami, środkami trwałymi czy wyposażeniem,  które zostały sprzedane przed powrotem do zwolnienia.

Do pobrania:

Formularz VAT-R - wzór.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów