0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile wyniesie płaca minimalna w 2023 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie o 480 zł, a od lipca o 590 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Jak będzie wyglądało wyliczenie składek oraz koszty pracodawcy w tej sytuacji? Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej.

Płaca minimalna w roku 2023

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od początku 2022 roku wyniesie od stycznia do czerwca 3490 zł, a od lipca do grudnia 3600 zł brutto. Jest to wzrost o 16-20% w porównaniu do roku 2022, kiedy to płaca minimalna wynosiła 3010 zł brutto.

Wszyscy pracownicy bez względu na staż pracy muszą otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Minimalne wynagrodzenie w pierwszej połowie 2023 roku wyniesie 3490 zł, a w drugiej połowie roku 3600 zł brutto miesięcznie.

Płaca minimalna a koszty dla pracodawcy

Wzrost najniższego wynagrodzenia jest równoznaczny z podniesieniem dla pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem. W tabeli zostały porównane koszty pracodawcy w latach 2022-2023.

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2022 r.

Wysokość składki w pierwszej połowie 2023 roku

Wysokość składki w drugiej połowie 2023 roku

Podstawa wymiaru składki

100%

3 010 zł

3 490 zł

3 600 zł

Emerytalna

9,76%

293,78 zł

340,62 zł

351,36 zł

Rentowa

6,5%

195,65 zł

226,85 zł

234 zł

Wypadkowa

1,67%

50,27 zł

58,28 zł

60,12 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

17,93%

539,70 zł

625,75 zł

645,48 zł

FP

2,45%

73,75 zł

85,51 zł

88,20 zł

FGŚP

0,10%

3,01 zł

3,49 zł

3,60 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

3 626,46 zł

4 204,75 zł

4 337,28 zł

W powyższej tabeli dokładnie widać, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrośnie ostatecznie o 710,82 zł.

Z czego może składać się płaca minimalna?

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Należy rozróżnić te dwa pojęcia, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której na umowie w pozycji płaca zasadnicza widnieje kwota niższa niż płaca minimalna określona w danym roku. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Na całość wynagrodzenia minimalnego składają się m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze (prowizyjne, określone stawką miesięczną lub godzinową),
  • nagrody i premie regulaminowe,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika, składające się z wyżej wymienionych składników, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu wyrównania do płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a pozostałe świadczenia pracownicze

Ponieważ płaca minimalna za pracę stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, również i one ulegną zwiększeniu. Poniższa tabela przedstawia wybrane świadczenia, które zależą od wysokości płacy minimalnej oraz ich wysokości, które będą obowiązywać w 2023 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

dodatek za pracę w godzinach nocnych

za styczeń, maj i czerwiec – 4,15 zł
za luty – 4,36 zł
za marzec – 3,79 zł
za kwiecień – 4,59 zł
za lipiec, wrzesień – 4,29 zł
za sierpień, październik – 4,09 zł
za listopad – 4,50 zł
za grudzień – 4,74 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 3490 zł  od stycznia do czerwca, a od lipca do grudnia 3600 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

od stycznia do czerwca: 52 350 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

od lipca do grudnia: 54 000 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 3490 zł od stycznia do czerwca i 3600 zł od lipca do grudnia

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 3490 zł (styczeń-czerwiec) 3600 zł (lipiec-grudzień) - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

od stycznia do czerwca: 3011,52 zł

od lipca do grudnia: 3106,44 zł

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

od stycznia do czerwca: 6980 zł

od lipca do grudnia: 7200 zł

Jak płaca minimalna wpływa na preferencyjne składki ZUS?

Minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa też na wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2023 podstawa od stycznia wynosi 1047 zł (30% z 3490 zł brutto) i od lipca 1080 zł (30% z 3600 zł brutto). Poniższa tabela przedstawia wysokości składek preferencyjnych.

Nazwa składki

Stawka procentowa

Podstawa wymiaru składki w od 1 stycznia 2023 r. - 1047 zł

Podstawa wymiaru składki w od 1 lipca 2023 r. - 1080 zł

Emerytalna

19,52%

204,37 zł

210,82 zł

Rentowa

8%

83,76 zł

86,40 zł

Chorobowa

2,45%

25,65 zł

26,46 zł

Wypadkowa

1,67%

17,48 zł 

18,04 zł

SUMA

31,64%

331,26 zł 

(bez chorobowego 305,61 zł)

341,71 zł

(bez chorobowego 315,26 zł)

Zmiana płacy minimalnej za pracę od 2023 roku to nie jedyna zmiana w zakresie wynagrodzeń. Od nowego roku zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Nowa wysokości tej stawki to 22,80 zł od stycznia i 23,50 zł od lipca zł brutto za godzinę.

Wynagrodzenie minimalne co roku ulega zmianie. Jego wysokość wpływa również na wiele innych świadczeń przysługujących zarówno pracownikom, przedsiębiorcom jak i innym osobom ubezpieczonym. Warto wspomnieć, że w 2023 roku kwota pensji minimalnej ma ulec zmianie aż dwa razy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów