0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - jak wykazać ją w JPK_V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy są zobligowani do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych na kasie rejestrującej, po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Co ważne, przepisy podatkowe określają również sytuacje, w których podatnik musi zwrócić ulgę. Kiedy oraz jak wykazać zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w strukturze JPK_V7? Wyjaśniamy poniżej.

Ulga na zakup kasy - warunki

O możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej mówi art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia ulgi na zakup kasy w strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K. Natomiast podmioty zwolnione z VAT muszą złożyć stosowny wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii zostały przedstawione w artykule: Zakup kasy fiskalnej - jak uzyskać zwrot za jej zakup?

Wskazówki, jak rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej w strukturze JPK_V7 w systemie księgowości online wfirma.pl, znajdują się w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej w pliku JPK_V7.

Obowiązkowy zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - kiedy występuje?

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został uregulowany art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Jak wynika z jego treści, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy:

 • w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania,
 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
 • naruszą warunki związane z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

Co ważne, również Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, odnosi się do tej kwestii. Zgodnie z jego § 5 ust. 1 i 2, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 1. zaprzestaną działalności;
 2. naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy, 
 3. nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis

Dodatkowo, § 5 ust. 3 rozporządzenia wskazuje terminy, w których musi być dokonany zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej. Zgodnie z jego treścią zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

 • przez czynnych podatników VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po:

  • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

  • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

 • przez podmioty zwolnione z VAT do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. 

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej przez czynnych podatników w systemie wfirma.pl

Czynny podatnik VAT zobligowany do zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy fiskalnej i korzystający z systemu wfirma.pl wykazuje ją bezpośrednio w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć należy opcję ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKLANEJ i w polu PODATEK NALEŻNY wskazują kwotę zwrotu.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w systemie wfirma.plDzięki takiemu wprowadzeniu, uzupełniona kwota zostanie wykazana we właściwych pozycjach struktury JPK_V7, składanej za miesiąc lub kwartał, w którym dokonano wpisu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów