0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towarów z Chin - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, coraz częściej decydują się na import towarów z Chin. Tak jak w przypadku zakupów z innych krajów nienależących do Unii, towary muszą przejść odprawę celną. Przed podjęciem decyzji odnośnie współpracy z chińskim kontrahentem przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić oraz na co zwracać uwagę!

Sprawdzenie rzetelności klienta

Atrakcyjne ceny oferowane przez chińskich kontrahentów często przyćmiewają przedsiębiorcom oczy i zapominają oni o sprawdzeniu ich rzetelności przed rozpoczęciem współpracy handlowej. W przypadku chińskich kontrahentów często konieczne jest dokonanie przedpłaty, w związku z tym warto sprawdzić w internecie, czy inni polscy przedsiębiorcy nie współpracują bądź też nie współpracowali z danym kontrahentem oraz jakie są ich opinie na jego temat.

Firmy długo działające na rynku łatwo będzie znaleźć na różnego rodzaju forach internetowych. Dobra opinia nie jest gwarancją, że z danym kontrahentem nasza współpraca również będzie łatwa i owocna, pozwalają one jednak na wstępne odrzucenie nieuczciwych przedsiębiorców.

Import towarów z Chin - jakość towarów

Krzywdzącym jest stwierdzenie, że chińskie towary są niskiej jakości. Chińczycy wytwarzają towary zarówno wysokiej, jak i niskiej klasy, jednakże te sprowadzane często okazują się być tymi drugimi. Spowodowane jest to ceną, towary takiej jakości są tanie, w związku z czym po ich sprawdzeniu i poniesieniu związanych z tym kosztów są w stanie cenowo (przy pominięciu kryterium jakości) konkurować z produktami krajowymi. Te o wysokiej jakości cenowo są zbliżone do cen polskich, więc ich sprowadzenie do kraju jest nieopłacalne.

W związku z tym przed zakupem należy sprawdzić jakiej jakości towary są oferowane przez chińskiego kontrahenta oraz czy odpowiadają one naszym potrzebom.

Forma płatności oraz dostępne waluty - import towarów z Chin

Przed rozpoczęciem współpracy z chińskim kontrahentem trzeba również sprawdzić, w jakiej formie należy dokonać zapłaty. Możliwe, że konieczne będzie posiadanie karty kredytowej. Transakcje z Chinami zwykle odbywają się w dolarach amerykańskich, zatem w przypadku gdy nastawiamy się na stałą współpracę, korzystnym rozwiązaniem będzie założenie konta walutowego. Będzie to lepsze rozwiązanie, ponieważ przy płatnościach zagranicznych z konta w PLN banki stosują własne kursy przeliczeniowe, które są z reguły bardzo niekorzystne dla posiadacza takiego rachunku.

Jednak w sytuacji, gdy transakcje z chińskim kontrahentem zawierane będą sporadycznie, zakładanie konta walutowego może okazać się nieopłacalne, ponieważ jego utrzymanie jest dość drogie.

Warto wspomnieć, że różnice pomiędzy wartością z faktury wystawionej w walucie obcej a kwotą faktycznie zapłaconą stanowią różnice kursowe, które należy wykazać w rozliczeniach podatkowych, w zależności od wyniku po stronie przychodów lub kosztów.

Czas oczekiwania na towary importowane z Chin

Przy zawieraniu transakcji z chińskim kontrahentem należy pod uwagę wziąć również fakt długości oczekiwania na zamówione towary. Towar może być wysłany od ręki, jednakże okres dostawy zależny jest od przyjętej metody transportu, możliwe jest również wystąpienie sytuacji, w której zakupiony towar jest dopiero na etapie produkcji, a przewidywana wysyłka będzie miała miejsce za kilka miesięcy.

W związku z powyższym przed podjęciem współpracy warto sprawdzić warunki dostawy - jak długo będzie ona trwać oraz informacje o przyjętej formie transportu (morska, lotnicza, kolejowa).

Sposób udokumentowania transakcji

Przed podjęciem współpracy przedsiębiorca powinien również ustalić, w jaki sposób zostanie udokumentowana transakcja. Otrzymanie poprawnie wystawionej faktury będzie podstawą do ujęcia wydatku w kosztach. Warto wcześniej ustalić w jakim języku się ją wystawi, ponieważ np. tę w języku angielskim łatwo będzie przetłumaczyć, jednakże do przetłumaczenia faktury w języku chińskim prawdopodobnie konieczne będzie poniesienie wydatku na tłumacza.

Faktura powinna zawierać:

  • pełne dane obu stron transakcji,

  • numer dokumentu oraz datę jego wystawienia, datę sprzedaży (jeśli jest znana w momencie wysyłki),

  • informacje o towarze: nazwę, ilość, ceny jednostkowe, łączną wartość dostawy.

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o KPiR powinni również pamiętać, że samo potwierdzenie zapłaty nie stanowi podstawy do ujęcia wydatku w kosztach, w tym celu niezbędna jest prawidłowo wystawiona faktura.

Wydruk dokonanego zamówienia na portalu oraz potwierdzenie przelewu nie są wystarczającymi dowodami księgowymi dla ujęcia wydatku w kosztach podatkowych. Potwierdzeniem takiego postępowania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB1/415-37/13-2/AA z dnia 25 marca 2013 r. w której czytamy, że: “(...)dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być co do zasady faktura, bądź rachunek, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast zgodnie z ww. § 12 ust. 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia podstawą zapisów mogą być również inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczych zawierające m.in. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Z uwagi na powyższe wydrukowany dokument, który potwierdza zawarcie transakcji, ale nie zawiera podpisów osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych, nie odpowiada wymaganiom określonym w cytowanym powyżej rozporządzeniu i nie może stanowić dowodu księgowego, będącego podstawą zapisu kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.”

Podatek VAT i cło - import towarów z Chin

Aby sprowadzić towary z Chin, nie wystarczy tylko znaleźć producenta lub pośrednika. Przy imporcie towarów spoza UE towary muszą przejść odprawę celną, gdzie ze względu na wartość wyliczany jest podatek VAT oraz cło. Wszystkie niezbędne do odprawy dokumenty muszą być dostarczone do odpowiedniej agencji celnej. Jeżeli czegoś zabraknie, towar może być odesłany z powrotem do Chin.

Należy uważać, aby nie sprowadzać towarów z podrobionymi znakami towarowymi, bo nie mogą być one dopuszczane do sprzedaży ani na rynku polskim, ani europejskim.

Przy odprawie celnej wystawiane są dokumenty PZC lub SAD, które stanowić będą podstawę do księgowania. Wysokość należności celnych zależna jest od wartości towaru (na podstawie chińskiej faktury), kosztów transportu i ubezpieczenia oraz rodzaju towaru. Wykazane na dokumencie cło będzie można zaliczyć do kosztów firmowych, odliczeniu podlega również wykazany podatek VAT.

Import towarów z Chin a miejsce dokonania odprawy celnej

Import towarów w ilościach handlowych może być dokonywany jedynie przez firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że każdy importer dokonujący obrotu towarowego z zagranicą musi posiadać nadany przez urząd celny numer EORI. Można go uzyskać, składając wniosek o jego nadanie w najbliższym urzędzie celnym i trwa to nie dłużej niż jeden dzień.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług Agencji Celnej, musimy udzielić jej upoważnienia do dokonywania niezbędnych czynności w naszym imieniu przed urzędem celnym. Upoważnienia udziela się na stosownym druku, jaki otrzymamy od Agencji. Od udzielenia upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN – może to zrobić Agencja Celna. Bardzo często spotyka się sytuację, w której towar wysyłany jest do Polski z portu przeładunkowego w Hamburgu. W takim wypadku ważne jest ustalenie, do jakiego kraju towar trafił w pierwszej kolejności.

Jeżeli niemiecki przedstawiciel fiskalny będzie dokonywać wszystkich formalności, to dla polskiego przedsiębiorcy oznacza to, że transakcja z importu zmieni charakter na wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. W związku z tym kontrahenci zobowiązani są do rejestracji do VAT-UE oraz wykazania transakcji w deklaracji VAT-UE.
Zatem w celu prawidłowego rozliczenia transakcji z chińskim kontrahentem istotne jest ustalenie kraju, w którym dokonana zostanie odprawa celna.

Import towarów z Chin może być dla polskiego przedsiębiorcy opłacalny, należy jednak pamiętać o sprawdzeniu rzetelności kontrahenta, jakości oferowanych towarów oraz o możliwej konieczności zapłaty cła przy odprawie celnej. Dodatkowo warto się upewnić, że transakcja zostanie udokumentowana fakturą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów