Poradnik Przedsiębiorcy

Import towarów z Chin - co warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, coraz częściej decydują się na import towarów z Chin. Tak jak w przypadku zakupów z innych krajów nienależących do Unii, towary muszą przejść odprawę celną. Przed podjęciem decyzji odnośnie współpracy z chińskim kontrahentem przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić oraz na co zwracać uwagę!

Sprawdzenie rzetelności klienta

Atrakcyjne ceny oferowane przez chińskich kontrahentów często przyćmiewają przedsiębiorcom oczy i zapominają oni o sprawdzeniu ich rzetelności przed rozpoczęciem współpracy handlowej. W przypadku chińskich kontrahentów często konieczne jest dokonanie przedpłaty, w związku z tym warto sprawdzić w internecie, czy inni polscy przedsiębiorcy nie współpracują bądź też nie współpracowali z danym kontrahentem oraz jakie są ich opinie na jego temat.

Firmy długo działające na rynku łatwo będzie znaleźć na różnego rodzaju forach internetowych. Dobra opinia nie jest gwarancją, że z danym kontrahentem nasza współpraca również będzie łatwa i owocna, pozwalają one jednak na wstępne odrzucenie nieuczciwych przedsiębiorców.

Import towarów z Chin - jakość  towarów

Krzywdzącym jest stwierdzenie, że chińskie towary są niskiej jakości. Chińczycy wytwarzają towary zarówno wysokiej, jak i niskiej klasy, jednakże te sprowadzane często okazują się być tymi drugimi. Spowodowane jest to ceną, towary takiej jakości są tanie, w związku z czym po ich sprawdzeniu i poniesieniu związanych z tym kosztów są w stanie cenowo (przy pominięciu kryterium jakości) konkurować z produktami krajowymi. Te o wysokiej jakości cenowo są zbliżone do cen polskich, więc ich sprowadzenie do kraju jest nieopłacalne.

W związku z tym przed zakupem należy sprawdzić jakiej jakości towary są oferowane przez chińskiego kontrahenta oraz czy odpowiadają one naszym potrzebom.

Forma płatności oraz dostępne waluty - import towarów z Chin

Przed rozpoczęciem współpracy z chińskim kontrahentem trzeba również sprawdzić, w jakiej formie należy dokonać zapłaty. Możliwe, że konieczne będzie posiadanie karty kredytowej. Transakcje z Chinami zwykle odbywają się w dolarach amerykańskich, zatem w przypadku gdy nastawiamy się na stałą współpracę, korzystnym rozwiązaniem będzie założenie konta walutowego. Będzie to lepsze rozwiązanie, ponieważ przy płatnościach zagranicznych z konta w PLN banki stosują własne kursy przeliczeniowe, które są z reguły bardzo niekorzystne dla posiadacza takiego rachunku.

Jednak w sytuacji, gdy transakcje z chińskim kontrahentem zawierane będą sporadycznie, zakładanie konta walutowego może okazać się nieopłacalne, ponieważ jego utrzymanie jest dość drogie.

Warto wspomnieć, że różnice pomiędzy wartością z faktury wystawionej w walucie obcej a kwotą faktycznie zapłaconą stanowią różnice kursowe, które należy wykazać w rozliczeniach podatkowych,  w zależności od wyniku po stronie przychodów lub kosztów.

Czas oczekiwania na towary importowane z Chin

Przy zawieraniu transakcji z chińskim kontrahentem należy pod uwagę wziąć również fakt długości oczekiwania na zamówione towary. Towar może być wysłany od ręki, jednakże okres dostawy zależny jest od przyjętej metody transportu, możliwe jest również wystąpienie sytuacji, w której zakupiony towar jest dopiero na etapie produkcji, a przewidywana wysyłka będzie miała miejsce za kilka miesięcy.

W związku z powyższym przed podjęciem współpracy warto sprawdzić warunki dostawy - jak długo będzie ona trwać oraz informacje o przyjętej formie transportu (morska, lotnicza, kolejowa).

Sposób udokumentowania transakcji

Przed podjęciem współpracy przedsiębiorca powinien również ustalić, w jaki sposób zostanie udokumentowana transakcja. Otrzymanie poprawnie wystawionej faktury będzie podstawą do ujęcia wydatku w kosztach. Warto wcześniej ustalić w jakim języku się ją wystawi, ponieważ np. tę w języku angielskim łatwo będzie przetłumaczyć, jednakże do przetłumaczenia faktury w języku chińskim prawdopodobnie konieczne będzie poniesienie wydatku na tłumacza.

Faktura powinna zawierać:

  • pełne dane obu stron transakcji,

  • numer dokumentu oraz datę jego wystawienia, datę sprzedaży (jeśli jest znana w momencie wysyłki),

  • informacje o towarze: nazwę, ilość, ceny jednostkowe, łączną wartość dostawy.

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o KPiR powinni również pamiętać, że samo potwierdzenie zapłaty nie stanowi podstawy do ujęcia wydatku w kosztach, w tym celu niezbędna jest prawidłowo wystawiona faktura.