Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zarządzanie czasem - jak robić to skutecznie?

Efektywne zarządzanie czasem w dużej mierze polega na optymalnym wykorzystaniu go w konsekwentnym dążeniu do celu. Celem tym może być wykonanie konkretnego zadania, długofalowe działania lub solidny odpoczynek. Jak pokazują ostatnie badania, Polacy są jednymi z  najmniej wydajnych pracowników na świecie, przy czym tygodniowy czas pracy w naszym kraju należy do najdłuższych w Europie. Zatem statystyczny polski pracownik pracuje długo, ale nieefektywnie. Jaka może być tego przyczyna? Źródła problemu należy szukać w niewłaściwym planowaniu i gospodarowaniu czasem. Sztuka dobrego zarządzania terminowym wykonywaniem zadań nie jest darem, z którym człowiek się rodzi lub nie, jest umiejętnością, którą można wypracować. Poznaj metody na skuteczne zarządzanie czasem!

Proces taki składa się z następujących elementów:

 1. Analiza wykorzystania czasu;
 2. Wyznaczanie celu;
 3. Planowanie;
 4. Podejmowanie decyzji (priorytety);
 5. Realizacja i organizacja;
 6. Kontrola.

Zarządzanie czasem - analiza

Punktem, od którego należy rozpocząć zarządzanie czasu względem pracy, jest analiza. Dokładne zbadanie zalet, słabości i błędów, które wydłużają pracę można wykonać za pomocą analizy SWOT. Sporządzona w ten sposób tabela czynników ułatwia podjęcie najkorzystniejszych decyzji odnośnie przyszłych działań:

 • Czynniki zewnętrze:
  • Szanse – są na zewnątrz osoby, nie są jej własnością. Są to wydarzenia, zjawiska, po których jednostka nie spodziewa się, że mogą pomóc w rozwoju.
  • Zagrożenia – są na zewnątrz osoby, nie są jej własnością.  Są to te wydarzenia, zjawiska, po których jednostka spodziewa się, że mogą jej przeszkodzić w trenerskim rozwoju zawodowym.
 • Czynniki wewnętrzne:
  • Silne strony – cechy, zdolności, umiejętności, które posiada dana osoba. Przynoszą jednostce pożytek. Silne strony to także takie cechy, które nie są akceptowane przez daną osobę, choć inni je podziwiają.
  • Słabe strony – zachowania, nawyki, przyzwyczajenia, które utrudniają skuteczne działanie i mają wpływ na jednostkę. Ważne, aby nie pomijać tu także informacji zwrotnych otrzymywanych od innych.

Po sporządzeniu analizy czynników, które wpływają na czas i jakość pracy, należy przebadać wykorzystywany czas. Istnieją dwa sposoby, które pozwalają dokonać rzeczowej oceny eksploatacji czasu:

 • budżet czasu - polega na zapisywaniu co 15 min przez kilka dni co w danym czasie jest robione, a następnie analizie zanotowanych działań Jest to dość pracochłonna metoda i wymaga dużej wytrwałości i samodyscypliny. Dzięki opracowaniu budżetu czasu można ”przejrzeć na własne oczy” co się dzieje z czasem, jak jest wykorzystywany.
 • analiza „złodziei czasu” - polega na stworzeniu listy czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które obniżają efektywność i wydłużają czas wykonania powierzonych zadań. Warto pamiętać, że często przyczyna marnowania czasu leży w samym człowieku, a nie poza nim. Dlatego podczas sporządzania takiej listy wskazana jest również ocena swoich zachowań.

Do najczęstszych pożeraczy czasu należą:

 • Niewłaściwy system segregowania dokumentów;
 • Odwracanie uwagi, hałas;
 • Niezapowiedziani goście;
 • Brak motywacji, obojętny stosunek do pracy;
 • Nieprecyzyjna komunikacja lub jej brak;
 • Próba wykonania wszystkiego na raz;
 • Przerwy na nieplanowane rozmowy telefoniczne;
 • Zbyt rozbudowana komunikacja;
 • Niedostateczna koordynacja pracy zespołu;
 • Brak priorytetów;
 • Za mało delegowania zadań;
 • Brak samodyscypliny;
 • Osobista dezorganizacja – „zawalone biurko”;
 • Czas oczekiwania (np. umówione spotkania, terminy);
 • Nieumiejętność mówienia “nie”;
 • Niewłaściwa kontrola delegowanych zadań;
 • Niepełne, spóźnione informacje;
 • Niedoprowadzanie spraw do końca;
 • Przedłużające się posiedzenia;
 • Prywatne pogawędki;
 • Odkładanie pracy na później;
 • Chęć posiadania informacji o wszystkim;
 • Pośpiech, zniecierpliwienie;
 • Przesiadywanie na Facebooku i innych serwisach społecznościowych.

Wytyczanie celów i priorytetów

Sposobem na wyeliminowanie czynników, które dekoncentrują i obniżają wydajność jest wyznaczenie wyraźnego celu i określenie priorytetów w dążeniu do niego. Na początek można zrobić coś prostego i przyjemnego, dzięki temu satysfakcja z pierwszego osiągniętego sukcesu zmotywuje do realizacji następnych, trudniejszych celów.

Pamiętaj! Sporządzaj listy czynności, które należy wykonać - na kartce lub w kalendarzu online.