0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiana starej kasy fiskalnej na nową a ulga na zakup

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamierzam wymienić kasę fiskalną na nową. Czy w związku z tym wymiana starej kasy fiskalnej na nową daje mi prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej?

Józefina, Kluczbork

Wymiana starej kasy fiskalnej na nową co do zasady nie uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej. Jak stanowi bowiem art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest indywidualna interpretacja podatkowa o sygn. ITPP1/443-994/10/AJ wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 stycznia 2011 r., w której stwierdził, że:

(...) ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy m.in. złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

Z powyższego wynika, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. (...).

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przychyla się do takiego rozwiązania, co potwierdza:

(...) ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy m.in. złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

(...) przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, świadczy usługi kulturalne i rozrywkowe sklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 90. Poza tym Wnioskodawca prowadzi małą kawiarnię, której dochody przeznaczone są na działalność dochodową. Sprzedaż towarów w kawiarence rejestrowana jest za pomocą kasy fiskalnej od 1 listopada 2008 r., natomiast od 1 maja 2011 r. w związku z utratą zwolnienia dotyczącego działalności podstawowej (kulturalnej) Wnioskodawca rejestruje całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych. Wnioskodawca w dniu 19 kwietnia 2011 r. zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego o zakupie 4 sztuk kas rejestrujących, natomiast fiskalizacja odbyła się w dniu 22 kwietnia 2011 r.

Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca prowadzi już ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, przy czym w zakresie świadczonych usług kulturalnych obowiązek ewidencjonowania wystąpił od 1 maja 2011 r.

Wynika z tego, iż w związku z wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług kulturalnych, Wnioskodawca nie jest podatnikiem rozpoczynającym przedmiotową ewidencję, lecz realizującym kontynuowanie powstałego wcześniej obowiązku.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż nie ma podstaw prawnych dla skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia ulgi z tytułu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących niezbędnych do ewidencjonowania świadczonych usług kulturalnych, ponieważ Wnioskodawca przed terminem do złożenia pisemnego oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich użytkowania rozpoczął ewidencjonowanie obrotu za pomocą kas rejestrujących. (...).

Reasumując, skorzystanie z ulgi na zakup kasy rejestrującej przy wymianie kasy fiskalnej na nową nie jest możliwe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów