0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamknięcie roku u ryczałtowca - jakie obowiązki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do zamknięcia roku podatkowego. Obowiązek ten dotyczy również podatników, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z dużą ilością uproszczeń dla ryczałtowców mają oni znacznie mniej obowiązków. Poniżej wskazujemy jakie czynności należy dokonać, aby przeprowadzić prawidłowo zamknięcie roku u ryczałtowca.

Zamknięcie roku u ryczałtowca - pierwsze czynności

W związku z zakończeniem roku podatkowego, osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują zamknięcia ewidencji. Zamknięcie roku u ryczałtowca wiąże się z określonymi obowiązkami do których należą: 

 • sprawdzenie zgodności wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze stanem firmy, wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości,
 • ustalenie, czy w ewidencji sprzedaży znajdują się wszystkie dokumenty przychodowe i czy każdy zapis jest potwierdzony prawidłowym dowodem księgowym,
 • ustalenie zgodności wartości składek ZUS pobieranych przez przedsiębiorcę z wartościami, które powinny być pobierane.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury oraz prowadzenia karty przychodów pracowników od 2019 roku nie obowiązuje podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. Dodatkowo nie obowiązuje ich prowadzenie ewidencji wyposażenia, więc nie muszą na koniec roku sprawdzać zgodności ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym i wyjaśniać nieprawidłowości.

W przypadku podatnika rozliczającego się ryczałtem rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc grudzień czy IV kwartał do końca 2021 roku odbywało się bezpośrednio w zeznaniu rocznym, bowiem płatność zaliczki następuje w tym samym czasie co termin płatności i złożenia zeznania rocznego. Natomiast od rozliczenia za 2022 rok składać się będzie już zaliczkę za grudzień lub odpowiednio IV kwartał w terminie do końca lutego 2022 roku. Natomiast już w rozliczeniu od 2023 roku termin na wygenerowanie zaliczki za grudzień lub odpowiednio IV kwartał będzie się odbywać w terminie do 20 stycznia roku kolejnego.

W związku z końcem roku ryczałtowcy zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku, którego zeznanie dotyczy.

Zamknięcie roku u ryczałtowca a zatrudnieni pracownicy

Jeżeli przedsiębiorca zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, do urzędu skarbowego powinien złożyć takie deklaracje jak:

 • PIT-4R i/lub PIT-8AR (do 31 stycznia roku kolejnego do w właściwego urzędu skarbowego dla podatnika - pracodawcy),
 • PIT-11
  • do 31 stycznia roku kolejnego do urzędu skarbowego właściwego dla pracownika,
  • do końca lutego roku kolejnego, deklarację należy przekazać również pracownikowi.

Kolejnym obowiązkiem wynikającym z zakończenia roku podatkowego jest złożenie informacji ZUS IWA. Jednak nie jest to obowiązek wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy on osób, które:

 • były zgłoszone w ZUS jako płatnicy składek i opłacali składki na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia następnego roku,
 • w roku, którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszały do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia są wpisane do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za poprzedni rok podatkowy.

Zamknięcie roku u ryczałtowca w systemie wfirma.pl

Zamknięcie roku u ryczałtowca - deklaracja przedsiębiorcy

System wfirma.pl pozwala na samodzielne prowadzenie rozliczeń firmy rozliczającej się ryczałtem w prosty i wygodny sposób. Ryczałtowiec pod koniec roku ma umożliwione rozliczenie roczne za pomocą druku PIT-28 na podstawie dodanych w systemie danych. W celu wygenerowania PIT-28 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

zamknięcie roku u ryczałtowca

W oknie dodawania deklaracji PIT 28 znajduje się zestawienie osiągniętych przychodów z podziałem na poszczególne stawki ryczałtu - można je ręcznie zmodyfikować po oznaczeniu opcji EDYTUJ WARTOŚĆ PRZYCHODU.

zamknięcie roku u ryczałtowca

Zeznanie roczne jest uzupełniane na podstawie danych wprowadzonych do systemu (zaliczki na podatek, rozliczenia zaliczek, składki ZUS, rozliczenia składek ZUS). Użytkownik przed wygenerowaniem deklaracji rocznej ma możliwość ich zweryfikowania i ewentualnej korekty.

zamknięcie roku u ryczałtowca

Na wyżej przedstawionym etapie istnieje możliwość dodania załącznika PIT/O dotyczącego ulg podatkowych lub można to zrobić w zeznaniu rocznym.

Zamknięcie roku u ryczałtowca - deklaracje pracownicze

W systemie wFirma.pl w łatwy sposób dzięki pakietowi "Kadry, płace i ubezpieczenia" dokonuje się rozliczenia deklaracji pracowniczych. W związku z czym, aby wygenerować deklarację PIT-4R lub PIT-8R przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT 4R/PIT 8AR. Dane zaciągane są z prowadzonej ewidencji kadrowej.

zamknięcie roku u ryczałtowca

Formularz PIT-11 można wygenerować poprzez KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11.

zamknięcie roku u ryczałtowca

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów