0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator formy opodatkowania

Wielkość tekstu:

Kalkulator formy opodatkowania - przychody / koszty

Kalkulator formy opodatkowania przelicza wysokość przewidywanej należności podatkowej na podstawie stawki ryczałtu, spodziewanej wielkości przychodów oraz kosztów. Jednocześnie kalkulator może pomóc w dokonaniu wyboru najkorzystniejszej dla przedsiębiorcy formy rozliczania podatku dochodowego. Porównanie zasad opodatkowania można dokonać na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, zasad ogólnych - skali podatkowej oraz podatku liniowego.

Kalkulator formy opodatkowania 

Kalkulator formy opodatkowania
%

Wyniki:

Ryczałt
Podatek wg skali pod.
Podatek liniowy

Jak działa kalkulator formy opodatkowania?

Kalkulator formy opodatkowania pozwala na porównanie 3 form opodatkowania:

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. W zależności od rodzaju wykonywanej działalności stawka ryczałtu może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej polega na opłaceniu podatku w wysokości 18% od podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 85 528 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł. Warto zaznaczyć, że w przypadku podatku obliczanego według skali, podstawę opodatkowania można obniżyć o kwotę wolną o podatku wynoszącą 556,02 zł.

Podczas opodatkowania podatkiem liniowym podatek opłaca się według stałej stawki 19% bez względu na wysokość osiąganego dochodu.

Na podstawie wprowadzonej spodziewanej wielkości przychodów i kosztów kalkulator form opodatkowania wylicza przewidywaną należność podatkową. W ten sposób kalkulator może ułatwić wybór korzystniejszej dla przedsiębiorcy formy rozliczania podatku dochodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów