0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja MOSS (Mini One Stop Shop) - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2015 roku w życie weszła procedura szczególna rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych - MOSS. W związku ze znaczącymi zmianami, które wprowadza, przedsiębiorcom narzucone zostały dodatkowe obowiązki do wdrożenia oraz stosowania. Jednym z nich jest prowadzenie dodatkowej ewidencji na jej cele. W poniższym artykule wyjaśniamy jak powinna wyglądać ewidencja MOSS.

Pobierz darmowy wzór Ewidencji MOSS w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

Ewidencja MOSS.pdf
Ewidencja MOSS.docx

Ewidencja MOSS - dane

Ewidencja MOSS ma być prowadzona w sposób wyczerpujący i szczegółowy, aby możliwe było poprawne zidentyfikowanie przeprowadzonej sprzedaży.

Szczegóły, które mają znaleźć się w ewidencji MOSS reguluje art. 63c Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 roku, który pojawił się w zapisie 1 stycznia.

Art. 63c

 • oznaczenie państwa, z którego pochodzi konsument;

 • rodzaj świadczonej usługi;

 • data świadczenia usługi;

 • podstawa opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty;

 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;

 • zastosowana stawkę VAT;

 • kwota należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty;

 • data i kwota otrzymanych płatności;

 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi;

 • w przypadku gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze;

 • nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi;

 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, z którego pochodzi konsument.

Szczególnie ważne jest poprawne ustalenie miejsca konsumpcji usług w procedurze MOSS, bowiem to od niego zależy wysokość naliczonego podatku VAT należnego.

Ewidencja MOSS - rodzaje świadczonej usługi oraz dowody potwierdzające kraj nabywcy

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 w celu ułatwienia prowadzenia ewidencji MOSS narzuca indywidualne kody przypisane każdemu rodzajowi świadczonej usługi oraz dowodom potwierdzającym kraj nabywcy.

Dla dowodów potwierdzających kraj nabywcy przypisane są:

 • A - adres rozliczeniowy usługobiorcy,

 • B - adres IP lub geolokalizacja,

 • C - dane dotyczące rachunku bankowego,

 • D - kod MCC kraju lub karty SIM używanej przez usługobiorcę,

 • E - lokalizacja łącza stacjonarnego usługobiorcy, za pomocą którego usługa jest świadczona na jego rzecz,

 • F - inne informacje istotne z handlowego punktu widzenia

Z kolei rodzaje świadczonych usług to:

 • BA - programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej,

 • BB - programy radiowe lub telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej (strumień IP)  jeżeli są nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej,

 • TA - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotelefonicznymi,

 • TB - usługi telefoniczne dostarczane przez internet, łącznie z telefonią IP (VoIP),

 • TC - poczta głosowa, połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń, identyfikacja dzwoniącego, połączenia 3-way (trzech rozmówców) i inne usługi zarządzania połączeniami,

 • TE - usługi przywoływania,

 • TF - usługi audiotext,

 • TG - faks, telegraf, teleks,

 • TH - dostęp do internetu, łącznie ze stronami WWW,

 • TI - prywatne łączna sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne dla wyłącznego użytku klienta,

 • TJ - prywatne połączenia sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne do wyłącznego użytku usługobiorcy,

 • TK - dalsza dostawa treści audio i audiowizualnych należących do dostawcy usług medialnych, lecz dostarczanych przez inny podmiot za pomocą sieci komunikacyjnych,

 • SA - dostarczanie serwisów www, hosting www, utrzymywanie na odległość oprogramowania i sprzętu,

 • SB - dostawa oprogramowania i jego aktualizacji,

 • SC - dostawa obrazów, tekstów i informacji i udostępnianie baz danych,

 • SD - dostawa muzyki, filmów i gier, łącznie z grami losowymi i hazardowymi, oraz polityczna, kulturalna, artystyczna, sportowa, naukowa i programów rozrywkowych i wydarzeń (eventy)

 • SE - nauczanie na odległość

Ewidencja MOSS w praktyce

Ewidencja MOSS ma umożliwić wyszczególnienie wszystkich przeprowadzonych transakcji dotyczących danego kraju konsumpcji (wedle którego została zastosowana stawka VAT), ponieważ organ podatkowy ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną zestawienia sprzedaży usług na rzecz jednego kraju w celu kontroli.

Praktycznym zatem będzie prowadzenie ewidencji elektronicznej, która pozwoli na zastosowanie filtra danego kraju. Jeżeli nie jest to możliwe rejestr powinien być prowadzony z podziałem na poszczególne kraje.

Ewidencja MOSS - przechowywanie

Ewidencja MOSS ma być przechowywana przez okres dziesięciu lat od zakończenia roku, w którym świadczono usługi rozliczane na zasadach procedury szczególnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów