Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja MOSS (Mini One Stop Shop) - wzór z omówieniem

1 stycznia 2015 roku w życie weszła procedura szczególna rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych - MOSS. W związku ze znaczącymi zmianami, które wprowadza, przedsiębiorcom narzucone zostały dodatkowe obowiązki do wdrożenia oraz stosowania. Jednym z nich jest prowadzenie dodatkowej ewidencji na jej cele. W poniższym artykule wyjaśniamy jak powinna wyglądać ewidencja MOSS.

Pobierz darmowy wzór Ewidencji MOSS w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Ewidencja MOSS.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Ewidencja MOSS.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Ewidencja MOSS - dane

Ewidencja MOSS ma być prowadzona w sposób wyczerpujący i szczegółowy, aby możliwe było poprawne zidentyfikowanie przeprowadzonej sprzedaży.

Szczegóły, które mają znaleźć się w ewidencji MOSS reguluje art. 63c Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 roku, który pojawił się w zapisie 1 stycznia.

Art. 63c

 • oznaczenie państwa, z którego pochodzi konsument;

 • rodzaj świadczonej usługi;

 • data świadczenia usługi;

 • podstawa opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty;

 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;

 • zastosowana stawkę VAT;

 • kwota należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty;

 • data i kwota otrzymanych płatności;

 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi;

 • w przypadku gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze;

 • nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi;

 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, z którego pochodzi konsument.

Szczególnie ważne jest poprawne ustalenie miejsca konsumpcji usług w procedurze MOSS, bowiem to od niego zależy wysokość naliczonego podatku VAT należnego.

Ewidencja MOSS - rodzaje świadczonej usługi oraz dowody potwierdzające kraj nabywcy

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 w celu ułatwienia prowadzenia ewidencji MOSS narzuca indywidualne kody przypisane każdemu rodzajowi świadczonej usługi oraz dowodom potwierdzającym kraj nabywcy.

Dla dowodów potwierdzających kraj nabywcy przypisane są:

 • A - adres rozliczeniowy usługobiorcy,

 • B - adres IP lub geolokalizacja,

 • C - dane dotyczące rachunku bankowego,

 • D - kod MCC kraju lub karty SIM używanej przez usługobiorcę,

 • E - lokalizacja łącza stacjonarnego usługobiorcy, za pomocą którego usługa jest świadczona na jego rzecz,

 • F - inne informacje istotne z handlowego punktu widzenia