Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura korygująca - wzór z szerokim omówieniem

Faktura korygująca jest jednym z podstawowych dokumentów w obrocie gospodarczym. W artykule wyjaśniamy jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca i kiedy należy ją wystawić. Bowiem rozbudowana została lista danych, które powinna zawierać faktura korygująca, a także ujednolicono okoliczności, w jakich wystawienie korekty jest możliwe.

Faktura korygująca - kiedy należy wystawić?

Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT mówi, że faktura korygująca może zostać wystawiona, jeżeli po wystawieniu faktury miały miejsce ściśle określone zdarzenia. Do takich sytuacji należą:

 • udzielenie rabatu,
 • udzielenie upustu i obniżki ceny,
 • dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
 • podwyższenie ceny lub stwierdzenie, że w cenie (bądź kwocie podatku, stawce, jakiejkolwiek pozycji faktury) była pomyłka.

Jakie dane powinny się znaleźć na fakturze korygującej?

Zakładając wystąpienie jednej z wyżej wymienionych sytuacji, sprzedawca może wystawić korektę do faktury pierwotnej. Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy

 1. napis “Faktura korygująca” lub “Korekta”,

 2. datę wystawienia oraz numer kolejny,

 3. te same dane, co na fakturze pierwotnej, a zwłaszcza:

 • data wystawienia dokumentu, numer, imię oraz nazwisko podatnika i osoby, która nabyła towar lub usługę, a także adresy, NIP sprzedawcy oraz nabywcy, data zakończenia lub dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi - lub też data otrzymania zapłaty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury (wymienione w art. 106e ust. 1 pkt 1-6),
 • nazwa (bądź rodzaj) towaru lub usługi, jakich dotyczy korekta,
 • przyczyna korekty,
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania (w przypadku gdy korekta skutkuje zmianą podstawy opodatkowania lub wysokości podatku należnego) lub kwotę korekty podatku należnego, z zaznaczeniem, które kwoty dotyczą poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • skorygowaną treść pozycji wymagających zmian (w pozostałych przypadkach).

Na fakturze korygującej powinny znajdować się także wskazanie okresu, którego dotyczy udzielony upust czy rabat, jeżeli udzielane są przez podatnika wszystkim dostawom towarów lub usług świadczonych w danym okresie jednemu odbiorcy.

Szczególną zmianą w przepisach wystawiania faktur korygujących jest obowiązek podania przyczyny korekty. 

Do pobrania:

pdf
faktura-korygujaca---wzor-z-omowieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
faktura-korygujaca---wzor-z-omowieniem.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie