0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Wielkość tekstu:

Czym jest kalkulator odsetek od zaległości podatkowych?

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych to narzędzie umożliwiające wyliczenie kwoty odsetek należnych od zobowiązań podatkowych, które nie zostały uregulowane w terminie przez podatnika. W procesie wyliczeń bierze się pod uwagę wiele czynników, takich jak: wysokość zaległości, termin płatności oraz datę rzeczywistego uiszczenia opłaty. Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych gwarantuje dokładność obliczeń i uwzględnia soboty oraz dni wolne od pracy. Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy mają obowiązek regularnego rozliczania swoich podatków. Dzięki kalkulatorowi odsetek od zaległości podatkowych można uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z naliczeniem zbyt wysokich odsetek za nieterminową płatność.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych 

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych
Odsetki

Jak działa kalkulator odsetek od zaległości podatkowych?

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych służy do wyliczenia odsetek należnych od zobowiązań, które nie zostały uregulowane przez podatnika w ustawowym terminie. W procesie wyliczenia uwzględniane są soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Aby dokładnie wyliczyć odsetki, należy wprowadzić następujące dane:

 • kwotę zobowiązania,
 • termin należności, czyli dzień, w którym płatność powinna zostać uregulowana (odsetki naliczane są od dnia następnego),
 • datę zapłaty, czyli dzień, w którym podatnik faktycznie uiszcza zapłatę (odsetki naliczane są do tego dnia włącznie).

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych - czego potrzebujesz?

Przykład 1.

Termin zapłaty podatku upływa 20 stycznia. Podatnik dokonuje wpłaty 25 stycznia. Okres opóźnienia w zapłacie wynosi 4 dni. 

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych w tym przypadku powinien zostać uzupełniony następująco:

 • jako termin należności należy wskazać 20 styczeń
 • jako datę zapłaty należy wskazać 25. stycznia.

Przykład 2.

Termin zapłaty podatku upłynął 20 marca. Podatnik dokonał wpłaty w terminie. Jednak 25 marca przypomniał sobie, że nie zaksięgował w marcu przychodu i dokonał przeliczenia zaliczki za marzec, w związku z czym powstała niedopłata podatku w wysokości 500 zł.

W tym przypadku kalkulator odsetek od zaległości podatkowych powinien zostać uzupełniony następująco:

 • jako kwotę należy wskazać różnicę pomiędzy ostatecznie należną zaliczką za marzec a kwotą poprzednio wpłaconą (500 zł),
 • jako termin należności należy wskazać 20 marzec,
 • jako datę zapłaty należy wskazać 25. marzec.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych zaokrągla odsetki do pełnych złotych. Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł.

Jakie czynniki wpływają na wysokość odsetek od zaległości podatkowych?

Wysokość odsetek podatkowych od zaległości zależy od kilku czynników:

 • kwota zaległości - im większa kwota zaległości, tym wyższa będzie kwota naliczonych odsetek,
 • termin płatności - odsetki podatkowe są naliczane od dnia następnego po upływie terminu płatności, im dłużej trwa zaległość, tym wyższa będzie kwota naliczonych odsetek,
 • data uiszczenia opłaty - odsetki podatkowe naliczane są do dnia faktycznego uiszczenia zapłaty, im później następuje uiszczenie płatności, tym wyższa będzie kwota naliczonych odsetek,
 • stawka odsetek - stawka odsetek podatkowych jest określona przez przepisy prawa i może się różnić dla różnych rodzajów podatków, w zależności od okresu zwłoki w uiszczeniu płatności, stawka odsetek może ulec zmianie.

Warto zaznaczyć, że wysokość odsetek od zaległości podatkowych jest kalkulowana na podstawie wzoru określonego w przepisach prawa podatkowego.

Przykład obliczenia odsetek od zaległości podatkowych

Przykład obliczenia odsetek podatkowych od zaległości na rok 2023:

 • Kwota zaległości: 5000 zł
 • Termin płatności: 20 marca 2023 r.
 • Data faktycznego uiszczenia opłaty: 1 maja 2023 r.
 • Stawka odsetek: 16,50%

Aby obliczyć wysokość odsetek należnych od zaległości, należy:

 1. Obliczyć liczbę dni zwłoki w uiszczeniu płatności od dnia następnego po terminie płatności do dnia faktycznego uiszczenia zapłaty: 42 dni (1 maja - 20 marca - 1 dzień za okres bez odsetek).
 2. Obliczyć wartość odsetek: 5000 zł x 16,50% / 365 dni x 42 dni = 94,93 zł.

W tym przypadku, należne odsetki wynoszą 94,93 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów