0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator odsetek podatkowych

Wielkość tekstu:

Kalkulator odsetek podatkowych a data zapłaty

Kalkulator odsetek podatkowych oblicza ich wysokość w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Wielkość odsetek jest naliczana na podstawie wprowadzonej kwoty zaległości, przy równoczesnym uwzględnieniu umownego terminu uregulowania płatności oraz daty rzeczywistego uiszczenia opłaty. Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Kalkulator odsetek podatkowych

Kalkulator odsetek podatkowych
Odsetki

Jak działa kalkulator odsetek podatkowych?

Kalkulator odsetek podatkowych wylicza odsetki należne od zaległości zobowiązań, z których podatnik nie wywiązał się w ustawowym terminie. W wyliczaniu uwzględniane są soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Aby wyliczyć odsetki należy podać:

  • kwotę zobowiązania,
  • termin należności, czyli dzień w którym powinna zostać uregulowana płatność (odsetki naliczane są od dnia następnego),
  • datę zapłaty, czyli dzień w którym podatnik rzeczywiście uiszcza zapłatę (odsetki naliczane są włącznie z tym dniem).

Przykład 1.

Termin zapłaty podatku upływa 20 stycznia. Podatnik dokonuje wpłaty 25 stycznia. Jako termin należności wprowadzamy 20 stycznia, a jako datę zapłaty 25 stycznia. Okres zaległości to 4 dni.

Suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych. Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów