0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć zakład pogrzebowy - krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakład pogrzebowy może oferować szeroki wachlarz usług - od świadczenia ich w zakresie chowania zmarłych, przez organizację ceremonii pogrzebowej i kosmetykę zmarłego, po sprzedaż rekwizytów funeralnych. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak założyć zakład pogrzebowy!

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem zakładu pogrzebowego

Nie jest wymagane ukończenie żadnej szkoły czy konkretnego kursu, aby móc prowadzić zakład pogrzebowy. Jednak ze względu na specyfikę zawodu, osobę decydującą się na tego typu biznes, powinny cechować określone cechy charakteru. Mowa tu między innymi o wysokiej odporności na stres, empatii, cierpliwości. Przedsiębiorca powinien być także dyspozycyjny - w tym fachu klient może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy.

Jak już wcześniej wspomniano, do prowadzenia zakładu pogrzebowego nie są potrzebne żadne specjalne uprawnienia. Co więcej - prowadzenie tej działalności wymaga jedynie rejestracji na zasadach ogólnych.

Także prowadzenie takich usług, jak:

 • kremacja,

 • transport zwłok,

 • sprzedaż akcesoriów pogrzebowych,

 • ekshumacja lub balsamowanie

również nie wymaga żadnych dodatkowych uprawnień.

W niektórych przypadkach konieczne są jedynie zgody zarządcy cmentarza czy inspekcji sanitarnej.

Dopuszczalne formy prowadzenia zakładu pogrzebowego

Zakład pogrzebowy może być prowadzony w każdej formie, oprócz spółki partnerskiej. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, przedsiębiorca rejestruje ten fakt w CEIDG. W przypadku innych spółek (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) - fakt ten zgłasza się do KRS.

Jak założyć zakład pogrzebowy?

Zakład pogrzebowy a jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najprostszą formą prowadzenia działalności. Zarówno formalności, jak i prowadzenie ewidencji księgowej jest bardzo proste i ograniczone do minimum. W jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zakład pogrzebowy prywatnym majątkiem. Jest jego jedynym właścicielem i reprezentantem. Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej dokonuje się w CEIDG.

Zakład pogrzebowy a spółka cywilna

Aby założyć spółkę cywilną, potrzebne są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, które już mają założoną działalność gospodarczą. Umowę spółki sporządza się w formie pisemnej, nie rejestruje się jej w KRS, a każdy wspólnik umieszcza informację o niej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zakład pogrzebowy a spółka handlowa

Spółkami handlowymi nazywa się:

 • spółki jawne,

 • spółki partnerskie (tego rodzaju prowadzenia działalności nie może wybrać osoba zakładająca zakład pogrzebowy),

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne,

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje spółek wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Określenie nr PKD dla zakładu pogrzebowego

Numer PKD dla zakładu pogrzebowego to: 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna. Do tej podklasy zalicza się:

 • grzebanie i kremacja zwłok ludzkich i zwierzęcych, a także usługi powiązane:

 • przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, balsamowanie zwłok,

 • usługi zakładów pogrzebowych,

 • przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji,

 • wynajmowanie przygotowanego miejsca w domach pogrzebowych.

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu pogrzebowego

Wybierając formę opodatkowania dla zakładu pogrzebowego, przedsiębiorca powinien kierować się najbardziej korzystną dla siebie formą. Od wyboru może także zależeć forma prowadzenia działalności.

Zakład pogrzebowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych

To podstawowa forma opodatkowania dochodów, która nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. Zasady ogólne pozwalają na rozliczenie w wysokości 18% (po obniżeniu o kwotę wolną od podatku 556,02 zł) albo 32% (14.839,02 zł plus nadwyżka ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania). Kwotę podatku można obniżać o przewidziane w ustawie ulgi i odliczenia.

Zakład pogrzebowy a opodatkowanie podatkiem liniowym

Ta forma opodatkowania jest opłacalna w szczególności, kiedy zakład pogrzebowy przekroczy drugi próg podatkowy (85 528 zł). Dlaczego? Ponieważ przy opodatkowaniu podatkiem liniowym, niezależnie od wysokości dochodów, podatnik płaci zawsze 19% podatku. Jest to na pewno korzystniejsze, niż w zasadach ogólnych, gdzie zakład pogrzebowy musiałby w takiej sytuacji opłacić 32% podatku.

Zakład pogrzebowy a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  wiąże się głównie z brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rozliczeniu bowiem pod uwagę bierze się jedynie przychody z zakładu pogrzebowego. Stawka ryczałtu dla każdej działalności jest inna, dla zakładu pogrzebowego wynosi 8,5%. Wybierając ryczałt przedsiębiorca traci jednak możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, nie odliczy także ulgi na dzieci.

W przypadku świadczenia usług pogrzebowych, przedsiębiorca nie ma możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem w formie karty podatkowej.

Zakład pogrzebowy z VAT czy bez VAT

Prowadząc zakład pogrzebowy, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia VAT, jeżeli jego obroty nie przekroczą 150 tys. złotych. W innym przypadku, świadczenie usług pogrzebowych jest objęte stawką 8% podatku VAT. Opodatkowanie to dotyczy całości kwoty należnej od nabywcy usługi.

Zakład pogrzebowy może także skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i jego obroty nie przekraczają 20 tys. złotych.

Ważne!

Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej podatnik może skorzystać z ulgi (90% wartości urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł od ceny zakupu netto kasy).

Składki ZUS zakładu pogrzebowego

Przedsiębiorca po otworzeniu zakładu pogrzebowego, w ciągu 7 dni musi zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Robi to na druku ZUS ZUA, jeżeli zakład pogrzebowy jest jego jedynym miejscem pracy, albo na ZUS ZZA, jeżeli pracuje jeszcze w innym miejscu.

Przedsiębiorcy, którzy otworzyli jednoosobową działalność gospodarczą, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Dzięki temu przez 24 miesiące płacą pomniejszone ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Nie muszą w tym czasie także odprowadzać składek na Fundusz Pracy.

Konto firmowe dla zakładu pogrzebowego

Ustawodawca nie określił jednoznacznie, czy prowadząc zakład pogrzebowy, przedsiębiorca powinien zakładać osobne konto firmowe. Ma on prawo posługiwać się swoim prywatnym kontem, jednak pod warunkiem, że jest on jedynym jego właścicielem.

Jednak w prowadzeniu zakładu pogrzebowego dobrym pomysłem będzie założenie konta firmowego. Tym bardziej, jeżeli zakład oferuje więcej usług.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na założenie konta firmowego, może to dokonać w wybranym przez siebie banku. Warto zapoznać się z ofertami banków przed dokonaniem wyboru i upewnić się, czy prowadzenie rachunku nie ma dodatkowych, ukrytych opłat. Jeżeli już założy konto, zobowiązany jest o tym poinformować właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki lokalowe dla zakładu pogrzebowego

Lokal, który ma być przeznaczony do prowadzenia zakładu pogrzebowego powinien być obszerny, i składać się przynajmniej z kilku pomieszczeń:

 • biura, w którym przyjmowani będą klienci;

 • zaplecza, na którym trzymane będą trumny i akcesoria funeralne;

 • sali pożegnań, czyli pomieszczenia gdzie rodzina może pożegnać się ze zmarłym.

Uwaga!

Sala pożegnań musi spełniać określone wymagania sanitarne oraz reżimy temperaturowe.

 

Jeżeli w zakładzie pogrzebowym będą przechowywane zwłoki, wiąże się to z dodatkowymi pomieszczeniami - salą do przechowywania zwłok i szczątków, w której muszą się znaleźć:

 • stół ze stali nierdzewnej, przeznaczony do przygotowywania zwłok do pochówku,

 • sprzęt do dezynfekcji,

 • maty do ekshumacji,

 • skrzynie do transportu zwłok i szczątków,

 • sprzęt porządkowy.

Dodatkowo w zakładzie pogrzebowym musi się znaleźć pomieszczenie socjalne dla pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu zwłok i ich pochówku.

Pomieszczenie do przygotowywania zwłok musi mieć wentylację, a ściany i podłogi powinny być zrobione z łatwozmywalnego materiału, jednocześnie odpornego na silne środki dezynfekujące. Dodatkowo powinna się tam znaleźć chłodnia do przechowywania zwłok, o temperaturze nie wyższej niż 4 stopnie. Zwłoki lub szczątki mogą być przechowywane w kostnicy najdłużej przez 72 godziny.

Odtwarzanie muzyki w zakładzie pogrzebowym

Planując odtwarzanie muzyki w zakładzie pogrzebowym, przedsiębiorca musi uzyskać licencję. Taka licencja udzielana jest na poszczególne formy wykorzystania utworów, np.:

 • na publiczne odtworzenia i wykonania utworów,

 • na wyświetlenie i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych.

Uwaga!

Prawo dopuszcza odtwarzanie w miejscu publicznym utworów i programów bez licencji. Nie może się to jednak łączyć z osiąganiem korzyści majątkowych, tzw. dozwolony użytek utworów.

Marketing dla zakładu pogrzebowego

Marketing dla zakładu pogrzebowego jest dosyć delikatną kwestią. Ze względu na specyfikę oferowanych usług, w Polsce raczej nie można pozwolić sobie na humorystyczne reklamy trumien czy kremacji. Oczywiście dobrym pomysłem mogą być ogłoszenia w prasie czy lokalnym radiu. Jednak w obecnych czasach najistotniejszą kwestią będzie działanie zakładu pogrzebowego w internecie. Warto zainwestować w bardzo dobre pozycjonowanie strony. Tak, aby po wpisaniu w wyszukiwarkę “zakład pogrzebowy miasto” strona naszego przedsiębiorstwa pojawiła się jak najwyżej w wynikach.

 

jak założyć zakład pogrzebowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów