Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć warsztat samochodowy - wskazówki

Zgodnie ze statystykami w Polsce na 1000 mieszkańców przypada ok. 650 sztuk zarejestrowanych samochodów. Ponadto liczba ta z roku na rok rośnie. Jak wiadomo im więcej samochodów tym więcej pracy dla mechaników. Stale wzrastająca liczba samochodów jest więc dobrym znakiem dla osób prowadzących warsztat samochodowy lub tych, które dopiero zamierzają go założyć. Jak założyć warsztat samochodowy?

Ogólna charakterystyka warsztatu samochodowego

Prowadzenie warsztatu samochodowego wiąże się z różnego rodzaju naprawami, konserwacją oraz przebudową pojazdów samochodowych. Do czynności wchodzących w zakres działalności warsztatu samochodowego zalicza się:

  • naprawy (mechaniczne, elektryczne, elektronicznych systemów wtryskowych, nadwozia, części, szyb i okien, siedzeń samochodowych)
  • przeglądy,
  • lakierowanie i malowanie,
  • zakładanie oraz wymiana opon i dętek (wraz z ich naprawą),
  • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych - z wyłączeniem motocykli,
  • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych - z wyłączeniem motocykli.

Zazwyczaj usługi świadczone przez warsztaty samochodowe prowadzone są przy pomocy odpowiedniej, często wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) lokowanej w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych.

Jak założyć warsztat samochodowy - wstępne wymagania

Osoba pragnąca rozpocząć działalność gospodarcza w zakresie naprawy, konserwacji oraz przebudowy pojazdów samochodowych nie potrzebuje do tego żadnych specjalnych uprawnień, licencji czy pozwoleń.

Warsztat samochodowy musi jednak zostać odpowiednio wyposażony na co z pewnością potrzebna będzie gotówka. Na dobry początek trzeba będzie kupić m. in. podnośniki samochodowe, urządzenia do geometrii, mierniki itp. Dodatkowo na warsztacie nie powinno zabraknąć też standardowych narzędzi takich jak komplety kluczy, prasa hydrauliczna czy przyrządy do regulacji np. sprzęgieł, ściągacze. Długość listy zakupów zależy przede wszystkim od tego, jakie dokładnie usługi w ramach warsztatu samochodowego przedsiębiorca planuje świadczyć.

Dopuszczalne formy prowadzenia warsztatu samochodowego

Warsztat samochodowy jest rodzajem działalności, który co do zasady można prowadzić praktycznie pod każdą formą (wyjątek stanowi spółka partnerska). Jednak najczęściej wybieraną formą prowadzenia warsztatu samochodowego, ze względu na charakter branży, jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jak założyć warsztat samochodowy?

Prowadzenie warsztatu samochodowego należy zarejestrować w CEIDG lub w przypadku wybrania innej formy prowadzenia działalności niż jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna - w KRS.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Wspomniany druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo od 2015 r. działalność wykonywana w ramach warsztatu samochodowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.