Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak założyć warsztat samochodowy - wskazówki

Zgodnie ze statystykami w Polsce na 1000 mieszkańców przypada ok. 650 sztuk zarejestrowanych samochodów. Ponadto liczba ta z roku na rok rośnie. Jak wiadomo im więcej samochodów tym więcej pracy dla mechaników. Stale wzrastająca liczba samochodów jest więc dobrym znakiem dla osób prowadzących warsztat samochodowy lub tych, które dopiero zamierzają go założyć. Jak założyć warsztat samochodowy?

Ogólna charakterystyka warsztatu samochodowego

Prowadzenie warsztatu samochodowego wiąże się z różnego rodzaju naprawami, konserwacją oraz przebudową pojazdów samochodowych. Do czynności wchodzących w zakres działalności warsztatu samochodowego zalicza się:

  • naprawy:

- mechaniczne,
- elektryczne,
- elektronicznych systemów wtryskowych,
- nadwozia,
- części,
- szyb i okien,
- siedzień samochodowych,

  • przeglądy,

  • lakierowanie i malowanie,

  • zakładanie oraz wymiana opon i dętek (wraz z ich naprawą),

  • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych -  z wyłączeniem motocykli,

  • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych - z wyłączeniem motocykli.

Zazwyczaj usługi świadczone przez warsztaty samochodowe prowadzone są przy pomocy odpowiedniej, często wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) lokowanej w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych.

Jak założyć warsztat samochodowy - wstępne wymagania

Osoba pragnąca rozpocząć działalność gospodarcza w zakresie naprawy, konserwacji oraz przebudowy pojazdów samochodowych nie potrzebuje do tego żadnych specjalnych uprawnień, licencji czy pozwoleń.

Warsztat samochodowy musi jednak zostać odpowiednio wyposażony na co z pewnością potrzebna będzie gotówka. Na dobry początek trzeba będzie kupić m. in. podnośniki samochodowe, urządzenia do geometrii, mierniki itp.  Dodatkowo na warsztacie nie powinno zabraknąć też  standardowych narzędzi takich jak komplety kluczy, prasa hydrauliczna czy przyrządy do regulacji np. sprzęgieł, ściągacze. Długość listy zakupów zależy przede wszystkim od tego, jakie dokładnie usługi w ramach warsztatu samochodowego przedsiębiorca planuje świadczyć.

Dopuszczalne formy prowadzenia warsztatu samochodowego

Warsztat samochodowy jest rodzajem działalności, który co do zasady można prowadzić praktycznie pod każdą formą (wyjątek stanowi spółka partnerska). Jednak najczęściej wybieraną formą prowadzenia warsztatu samochodowego, ze względu na charakter branży, jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jak założyć warsztat samochodowy?

Prowadzenie warsztatu samochodowego należy zarejestrować w CEIDG lub w przypadku wybrania innej formy prowadzenia działalności niż jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna - w KRS.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Wspomniany druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo od 2015 r. działalność wykonywana w ramach warsztatu samochodowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Określenie PKD dla warsztatu samochodowego

Podstawowy PKD dla warsztatu samochodowego to: 45.20.Z.

Jeśli warsztat samochodwy będzie prowadził również działalność w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodów należy dodatkowo wykazać PKD 45.32.Z.

Jeśli natomiast warsztat nie ograniczy się tylko do samochodów, ale będzie się specjalizował także w zakresie napraw motocykli należy wykazać również: PKD: 45.40.Z.

Najlepsza forma opodatkowania dla warsztatu samochodowego

Podczas wyboru formy opodatkowania dla warsztatu samochodowego niezmiernie ważne jest określenie zakresu wykonywanej działalności. Jeżeli usługi będą wykonywane samodzielnie, w budynku będącym własnością podatnika (przedsiębiorca będzie ponosił niewielkie koszty) - najkorzystniejszą formą opodatkowania może być ryczałt (8,5%). Jeśli natomiast warsztat samochodowy ma znajdować się w wynajętym lokalu znajdującym się w dobrej lokalizacji, właściciel planuje zatrudnić kilku wyspecjalizowanych mechaników, a wydatki na zakup materiałów chciałby wrzucić w koszty należałoby wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Uwaga!

Jeśli przedsiębiorca planuje zająć się dodatkowo handlem częściami samochodowym - nie ma prawa do zryczałtowanego podatku dochodowego.  

Warsztat samochodowy z VAT czy bez VAT

W miarę rozwoju firmy bycie czynnym podatnikiem VAT może okazać się korzystniejsze a nawet konieczne, jednak ze względu, iż warsztat samochodowy co do zasady obsługuje głównie klientów indywidualnych, na początku działalności warto skorzystać ze zwolnienia z VAT. Jeśli przedsiębiorca dopiero rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, może z tego zwolnienia skorzystać bez dodatkowych wymogów. Obecnie obowiązujący limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 150 tys. zł.

Składki ZUS warsztatu samochodowego

Osoba rozpoczynająca prowadzenie warsztatu samochodowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) wynosi obecnie 1037,17 zł. Jeśli podatnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wysokość jego miesięcznych składek ZUS wyniesie 1095,37 zł (ze składką na Fundusz Pracy). Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń należy rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA)

Uwaga!

Osobom rozpoczynającym prowadzenie jednoosobowej działalności ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia korzystanie z tzw. preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy.

Dla początkujących przedsiębiorców ma to dość istotne znaczenie finansowe, ponieważ dzięki obniżonym stawkom ZUS, zapłacą o 544,95 zł(bez dobrowolnego chorobowego) mniej za ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy (58,20 zł).

Konto firmowe dla warsztatu samochodowego

Przepisy nie nakazują wprost, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe.

Co prawda dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Jednakże płatności te mogą odbywać się także za pośrednictwem konta osobistego przedsiębiorcy. Ważne by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca (niemożliwe jest korzystanie z rachunku wspólnego dla małżonków). Ze względu na to, że warsztat samochodowy świadczy usługi głównie osobom fizycznym a większość rozliczeń odbywa się za pomocą gotówki, zakładanie firmowego rachunku nie jest konieczne. W miarę rozwoju firmy warto się jednak nad tym zastanowić, gdyż banki zazwyczaj oferują bardziej korzystne rozwiązania dla firm niż dla klientów indywidualnych.

Jakie warunki lokalowe dla warsztatu samochodowego?

Warsztat samochodowy może znajdować się  nawet w przydomowym garażu. Ważne jest jednak by miejsce przeznaczone na warsztat samochodowy spełniało wymogi techniczne. Zgodnie z przepisami BHP lokal musi posiadać wentylację, antypoślizgowe posadzki oraz odpowiednie oświetlenie.

Dodatkowo, w związku z coraz częstszym korzystaniem z nowoczesnej technologi w warsztatach samochodowych, konieczne może okazać się uzyskanie certyfikatów dla wykorzystywanych maszyn i urządzeń.

Marketing warsztatu samochodowego

Zastanawiając się jak założyć warsztat samochodowy nie należy zapominać o odpowiednim marketingu. Warsztat samochodowy jest rodzajem działalności, przy którym “sucha” reklama nie ma prawa bytu. Ogromny wpływ na jego markę ma bowiem opinia klientów. Na dobre imię warsztatu codziennie pracują jego mechanicy wykonując swoją pracę szybko oraz rzetelnie. Zadowolony klient z całą pewnością poleci warsztat swoim znajomym, którzy z kolei polecą go dalej - w ten sposób napędzając interes. Klienci bardzo często dzielą się swoją opinią na temat danego warsztatu samochodowego także w internecie przez co opinia o danym zakładzie rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że reklama w prasie czy telewizji naprawi złą opinie klientów,  dlatego warto zadbać, by klient zawsze wyjeżdżał zadowolony.

Właścicielom warsztatów samochodowych poleca się również nawiązanie współpracy z ubezpieczycielami lub dilerami samochodów. Stworzenie sieci kontaktów z pewnością pomoże w pozyskiwaniu nowych zleceń.

Warsztat samochodowy może być prowadzony jako odrębna działalność lub jako uzupełnienie już istniejącego biznesu, np. jako dodatkowa usługa dostępna przy stacji kontroli pojazdów. Prowadzenie warsztatu samochodowego nie wymaga żadnych certyfikatów czy koncesji. Warto jednak w swoim warsztacie zatrudniać dobrze wyszkolonych mechaników, którzy swoimi umiejętnościami z całą pewnością przyczynią się do sukcesu firmy.