Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak założyć zakład kosmetyczny - praktyczne wskazówki

Zawód kosmetyczki z pewnością nie jest dla każdego. Wymaga dokładności, skrupulatności, cierpliwości, a także obszernej wiedzy i odpowiedzialności. Aby założyć własny zakład kosmetyczny, nie trzeba spełniać konkretnych warunków, jednak nie mając wykształcenia kosmetycznego czy kosmetologicznego, lub nie kończąc odpowiednich kursów ciężko liczyć na zaufanie klientów. Dowiedz się, jak krok po kroku jak założyć zakład kosmetyczny.

Ogólna charakterystyka zakładu kosmetycznego

Kosmetyczka to osoba, która zajmuje się wykonywaniem zabiegów w salonie kosmetycznym z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Można do nich zaliczyć takie zabiegi jak manicure, pedicure, makijaż, zabiegi oczyszczające i upiększające twarzy.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem zakładu kosmetycznego

Zawód kosmetyczki należy do zawodów usługowych. Kosmetyczka może być mobilna, przeprowadzając zabiegi w domach klientów, może także założyć swój własny zakład kosmetyczny. Zakład musi spełniać określone wymogi, ponieważ mogą się w nim znajdować specjalistyczne sprzęty do wybranych zabiegów. Jak już wcześniej wspomniano, zawód kosmetyczki nie jest zawodem regulowanym. Co za tym idzie, prowadzona przez kosmetyczkę działalność również nie jest regulowana.

Dopuszczalne formy prowadzenia zakładu kosmetycznego

Przedsiębiorca otwierający zakład kosmetyczny może wybrać dowolny rodzaj działalności gospodarczej oprócz spółki partnerskiej. Najczęściej wybieraną działalnością przez kosmetyczki jest jednoosobowa działalność gospodarcza (wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Prowadząc działalność, która będzie przynosiła większe obroty, warto wziąć pod uwagę spółkę osobową czy kapitałową. Należy zwrócić uwagę, że decydując się na inny rodzaj prowadzenia działalności niż jednoosobowa, niesie to za sobą szereg konsekwencji. Chociażby prowadzenie bardziej skomplikowanej formy księgowości i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak założyć zakład kosmetyczny?

Zanim kosmetyczka weźmie się za przyjemniejsze czynności, musi wybrać formę prawną prowadzenia zakładu kosmetycznego. W zależności od tego, co wybierze - procesy rejestracji różnią się od siebie.

Zakład kosmetyczny a jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak sama nazwa wskazuje, tę działalność można prowadzić samemu. Podatnik w tym przypadku jest właścicielem zakładu kosmetycznego i jej jedynym reprezentantem, może zajmować się także księgowością swojej firmy. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą zmagać się także ze skomplikowanymi formalnościami i ewidencją finansową. Co więcej - zakładając działalność, nie jest wymagany kapitał założycielski.

Jednak ma też swoje minusy - podatnik odpowiada za swoją firmę prywatnym majątkiem.

Założenie działalności zaczyna się od wypełnienia formularza CEIDG-1. Kosmetyczka podaje w nim swoje dane, adres firmy, przedmiot działalności firmy, datę jej rozpoczęcia oraz wybraną przez siebie formę opodatkowania. CEIDG-1 można złożyć na kilka sposobów - drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą.

Składając formularz przez internet, wymagany jest podpis elektroniczny. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.ceidg.gov.pl. Znajduje się także w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki.

Składając wniosek osobiście, kosmetyczka zanosi go do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Może to zrobić także z pomocą poczty, listem poleconym. Wówczas urząd przekształca wniosek papierowy na wersję elektroniczną i przesyła do CEIDG.

Niezależnie od formy złożenia formularza, czynność ta jest bezpłatna. Konsekwencją wypełnienia wniosku jest zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca zostaje także wpisany do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Co za tym idzie, złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeżeli jednak podatnik nie chce płacić ZUS przed faktycznym rozpoczęciem działalności, powinien zwrócić uwagę na datę, którą wpisuje w formularzu (można wpisać późniejszą, niż dzień składania samego formularza).

Mimo faktu, że CEIDG informuje ZUS o powstaniu firmy, podatnik musi zgłosić siebie jako ubezpieczonego. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 7 dni od założenia firmy.

Zakład kosmetyczny a spółka cywilna

Aby założyć spółkę cywilną, chęć muszą wykazać przynajmniej dwie osoby prawne albo fizyczne. Sama spółka nie podlega rejestracji w KRS, ale jej wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi - podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby założyć spółkę, od wspólników nie jest wymagany kapitał. Za zobowiązania odpowiadają wspólnym majątkiem.

Spółkę cywilną, tak jak jednoosobową działalność gospodarczą, zakłada się poprzez wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1. Musi to zrobić każdy wspólnik. Każdy z nich może złożyć wniosek w wybrany przez siebie sposób (osobiście, pocztą, przez internet).

Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Sporządza się ją pisemnie, a ewentualne zmiany muszą być dokonywane za pomocą aneksów. Umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • informacje o wspólnikach;

 • datę zawarcia umowy;

 • informację o okresie funkcjonowania spółki, w tym o sposobie jej reprezentacji;

 • informację o celu gospodarczym, który spółka ma realizować;

 • informację o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów;

 • informację o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

 • informację o wielkości wkładów własnych;

 • informację o sposobie podziału zysków;

 • informację o ustalonym roku obrotowym.

Jeżeli wspólnicy prowadzą działalność w ramach spółki prawa handlowego, muszą dokonać odpowiedniej wzmianki o spółce handlowej w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Określenie PKD dla zakładu kosmetycznego

Numer PKD zakładu kosmetycznego jest taki sam, jak dla zakładu fryzjerskiego: 96.02 Z. Jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców planujących prowadzenie salonu kosmetycznego i fryzjerskiego. Wpisują wtedy tylko jeden numer.

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu kosmetycznego

To, jak formę opodatkowania powinna wybrać kosmetyczka, zależy od wielu czynników - np. od liczby zatrudnionych pracowników, planowanych przychodów i wydatków itd. Formę opodatkowania wskazuje się podczas wypełniania druku CEIDG. Jednak należy pamiętać, że niektóre urzędy skarbowe mimo wszystko wymagają od przedsiębiorców złożenia dodatkowych oświadczeń o wybranej formie opodatkowania. Oświadczenie powinno być skierowane do naczelnika urzędu skarbowego. Co ważne, należy złożyć je najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zakład kosmetyczny - zasady ogólne

Zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowania w Polsce. Rozliczając się w ten sposób, kosmetyczka nie będzie musiała składać dodatkowych oświadczeń. Zasady ogólne pozwalają na płacenie 18% podatku albo 32%. Kwoty podatku podatnik może obniżać o odpowiednie ulgi czy odliczenia, a także opłacone składki ubezpieczeniowe.

Zaliczkę na podatek w zasadach ogólnych trzeba wpłacać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale.

Zakład kosmetyczny - podatek liniowy

Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym opłaca 19% podatku niezależnie od wysokości dochodów. Zanim kosmetyczka zdecyduje się na tę formę opodatkowania, powinna wiedzieć, że w tej sytuacji nie będzie mogła skorzystać z ulg podatkowych oraz nie będzie mogła rozliczać się z małżonkiem.

Zakład kosmetyczny - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku rozliczania się ryczałtem, właściciel zakładu kosmetycznego odprowadza podatek od kwoty przychodów. W ryczałcie nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. W zależności od tego, jaką działalność prowadzi, rozlicza się według innej stawki. Dla salonu kosmetycznego stawka ryczałtu dla świadczonych usług wynosi 8,5%. W przypadku sprzedaży towarów (kosmetyków) należałoby zastosować stawkę w wysokości 3%.

Warto jednak wiedzieć, że po wyborze ryczałtu kosmetyczka nie będzie mogła rozliczać się z małżonkiem lub straci możliwość rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie będzie także miała prawa do odliczenia ulgi na dzieci oraz innych ulg, np. rehabilitacyjnej. Może jednak odliczyć wszelkie darowizny.

Zakład kosmetyczny - karta podatkowa

Karta podatkowa uważana jest za najprostszy sposób rozliczenia dla małych zakładów usługowych wytwórczo-usługowych i handlowych. Przede wszystkim dlatego, że zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.Jednak warto wiedzieć, że rozliczający się kartą podatkową ma obowiązek, na żądanie klienta, wydawać paragon i faktury. Miesięczne stawki karty podatkowej dla usług kosmetycznych prezentuje tabela:

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

Usługi kosmetyczne

0

120

140

161

1

325

365

405

2

469

517

557

3

557

609

660

4

597

647

708

5

647

708

809

Manicure, pedicure

0

79

99

99

1

205

220

220

2

244

260

304

3

343

405

450

4

381

427

486

5

517

568

609

 

*Oznaczenie stawek:

 • "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
 • "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
 • "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
 • "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
 • "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
 • "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

Zakład kosmetyczny - z VAT czy bez VAT?

W przypadku prowadzenia salonu kosmetycznego bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy będzie wybranie zwolnienia z VAT. Wynika to z faktu, że kosmetyczka świadczy usługi w większości na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT (osoby prywatne). Warto zaznaczyć, że korzystając ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów wynosi on 150 tys. złotych - do takiej kwoty podatnik może być zwolniony z VAT.

Uwaga!

Od stycznia 2015 w zakładach kosmetycznych obowiązkowo musi się znaleźć kasa fiskalna. Przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, przysługuje ulga na zakup kasy.

Składki ZUS dla zakładu kosmetycznego

Rozpoczynając prowadzenie salonu kosmetycznego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub należąc do spółki, podatnik ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej 7 dni po założeniu działalności, we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA (jeżeli salon kosmetyczny jest jedynym miejscem pracy podatnika) lub ZUS ZZA (jeżeli oprócz salonu pracuje jeszcze w innym miejscu i podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

W przypadku spółki każdy wspólnik opłaca składki na własne ubezpieczenie.

Informację o wyliczonych składkach na ubezpieczenia dostarcza się w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają prowadzenie zakładu kosmetycznego jako jednoosobowa działalność gospodarcza, mają prawo do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 (pełnych) miesięcy. Dzięki temu, przez dwa lata będą opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Podatnicy korzystający z preferencyjnych składek ZUS nie odprowadzają także składek na Fundusz Pracy. 

Konto firmowe dla zakładu kosmetycznego

W polskim prawie nie jest wymagane od przedsiębiorcy, aby zakładał osobne konto firmowe. Z pewnością jednak, prowadząc salon kosmetyczny, warto założyć konto firmowe. Zdecydowanie ułatwi to późniejsze rozliczenia. Zakładając konto firmowe dla zakładu kosmetycznego, należy przedłożyć w wybranym przez siebie banku:

 • zaświadczenie (albo ksero i oryginału do wglądu) o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

 • dowód osobisty,

 • pieczątkę firmową,

 • złożenie wzorów podpisów osób dysponujących kontem. 

W przypadku spółki prawa handlowego, zakładającej konto bankowe dla zakładu kosmetycznego, wymagane są dodatkowo:

 • akta zawiązania spółki,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.

Jak założyć zakład kosmetyczny - warunki lokalowe

Chcąc prowadzić zakład kosmetyczny w wynajmowanym przez siebie lokalu czy budynku, podatnik musi się upewnić, czy w ogóle ma do tego prawo. Aby to zrobić, należy skontaktować się z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej (którym najczęściej jest starosta albo prezydent miasta). Jeżeli budynek lub lokal jest własnością podatnika, ma on pełne prawo do prowadzenia tam zakładu kosmetycznego.

Uwaga!

Wykorzystywanie części budynku lub lokalu mieszkalnego na w celu prowadzenia zakładu kosmetycznego wymaga złożenia deklaracji właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta o odprowadzaniu podatku od nieruchomości (lub jej części) według stawki przewidzianej dla budynków lub lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarcze.

 

Pomieszczenie przystosowane do prowadzenia salonu kosmetycznego musi spełnić wiele wymogów sanitarnych, bhp i czy prawa budowlanego. 

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy dotyczące warunków technicznych salonu kosmetycznego są rozproszone, podatnicy mogą skorzystać z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Treść tych przepisów ma jednak tylko charakter pomocniczy - rozporządzenie jest już nieobowiązujące.

Zakład kosmetyczny powinien więc spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. Powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.

 2. Wejście do zakładu kosmetycznego stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu:

 • może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;

 • nie może prowadzić przez pomieszczenia nie związane z zakresem wykonywanych usług.

 1. W zakładach kosmetycznych powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia, w których świadczone są usługi wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą;

 • pomieszczenie/miejsce do spożywania posiłków oraz szatnia dla osób zatrudnionych w zakładzie, wyposażona w szafki do przechowywania odzieży własnej i ochronnej;

 • poczekalnia lub miejsce dla klientów z wydzielonym wieszakiem na odzież wierzchnią.

 1. W zakładach powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie kosmetycznym, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, w zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie (w razie potrzeby dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk) oraz ręczniki jednorazowego użytku;

 • państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może, w przypadku zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej;

 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, wyposażone w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew lub w przypadku więcej niż 3 stanowisk dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża i wpust podłogowy z syfonem.

 1. W zakładach kosmetycznych powinny być wydzielone:
 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych;

 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania czystej i brudnej bielizny;

 • czystą bieliznę jednorazowego lub wielorazowego użytku przechowuje się w przeznaczonych do tego celu, odpowiednio oznakowanych szafach, w higienicznych warunkach;

 • brudną bieliznę oraz brudną odzież roboczą przechowuje się w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, pojemniki po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład;

 • prania brudnej bielizny dokonuje się poza zakładem lub, jeżeli na terenie zakładu wydzielone jest osobne pomieszczenie do tego celu - może być prana w obiekcie;

 • obiekt musi być zaopatrzony w instalację wodociągową lub wodę z własnego ujęcia;

 • punkty poboru wody muszą być zaopatrzone w bieżącą, zimną i ciepłą wodę;

 • Obiekt musi być zaopatrzony w instalację kanalizacyjną. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej lub do zbiornika bezodpływowego (w przypadku szamba własnego). W przypadku szamba własnego zakład musi posiadać umowę na wywóz nieczystości płynnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. Podczas kolejnych kontroli sanitarnych należy udostępniać do wglądu ostatnią fakturę dotyczącą wywozu nieczystości płynnych.

 • Zakład kosmetyczny musi posiadać wentylację: grawitacyjną, mechaniczno-wywiewną (dotyczy solariów, masaży, natrysków, łaźni), mechaniczną podciśnieniową.

Publiczne odtwarzanie muzyki w zakładzie kosmetycznym

Muzyka w zakładzie kosmetycznym umila czas klientom czekającym na swoją kolej, a także osobom, które właśnie są poddawane zabiegom. Muzyka w takim miejscu nie powinna być zbyt głośna ani wymagająca - powinna być bardziej tłem, wprawiającym jednak w odpowiedni nastrój. Z pewnością dobrym pomysłem będzie muzyka relaksacyjna lub radia w stylu smooth jazz.

Dlatego, planując zamontowanie w zakładzie kosmetycznym odbiornika telewizyjnego albo radiowego, należy pamiętać o uiszczaniu opłat abonamentowych oraz zdobyciu licencji. Licencja udzielana jest na wybrane formy wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi, np. na publiczne odtworzenia i wykonania utworów, czy też wyświetlenie i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych. Istotny jest aspekt związany z osiąganiem korzyści majątkowych, który wynika z wykorzystania wyżej wymienionych utworów. Jeżeli podatnik jest przekonany, czy w przypadku jego salonu kosmetycznego niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej licencji, powinien skontaktować się z jedną z organizacji zbiorowego zarządzania.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakładzie kosmetycznym

Prowadząc zakład kosmetyczny, należy pamiętać, że właściciel, na którego nieruchomości znajduje się salon, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

To, jak wysokie będą opłaty może zależeć od kilku czynników:

 • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub

 • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

 • powierzchni lokalu mieszkalnego.

Dopuszczalne jest stosowanie więcej niż jednej metody ustalania opłat na terenie gminy.

Marketing zakładu kosmetycznego

Jak dla większości firm w obecnych czasach, najlepszą promocją zakładu kosmetycznego będzie reklama w internecie. Większość osób, w poszukiwaniu sprawdzonej kosmetyczki, właśnie tam szuka podpowiedzi. Warto założyć profile swojego salonu kosmetycznego na najpopularniejszych stronach, dzięki temu będzie go można łatwo znaleźć. Sam wygląd strony internetowej także nie jest bez znaczenia - nie można zapomnieć o dobrym pozycjonowaniu i zachęcającym wyglądzie strony. Powinny się na niej znaleźć wszystkie niezbędne dla potencjalnego klienta informacje - opis zabiegów, oferta salonu kosmetycznego, cennik, zdjęcia gabinetu, opis personelu (kwalifikacje, kursy), opinie klientów a także lokalizacja gabinetu - adres, mapka, telefon kontaktowy.

Dobrym pomysłem jest także udział w różnego rodzaju targach kosmetycznych i pokazach, gdzie wykonywane są zabiegi próbne. To świetny pomysł na zaprezentowanie się szerszemu gronu odbiorców, a także zachęcenie do odwiedzin w gabinecie kosmetycznym. Dodatkowo, udział w znanych i prestiżowych targach czy pokazach na pewno poprawi opinię samego salonu kosmetycznego.

Dość ryzykowne może się okazać obniżanie cen swoich usług na portalach typu Groupon. Osoby korzystające z takich promocji nie są skłonne później wrócić do salonu na zabieg po normalnej cenie. A znowu stali klienci mogą się czuć pokrzywdzeni, że inne osoby korzystają z tej samej oferty, jednak płacą dwa razy mniej.

W przypadku zakładów usługowych najważniejsza jest jednak sama jakość wykonywanych usług. Jeżeli zabiegi w zakładzie kosmetycznym będą wykonywane na najwyższym poziomie, kosmetyczka może liczyć na dobre opinie swoich klientów w internecie oraz wśród ich znajomych. Tym sposobem pozytywna opinia o salonie rozniesie się w okamgnieniu, a samego przedsiębiorcy nie będzie to nic kosztowało.

Otwarcie zakładu kosmetycznego to długa i skomplikowana droga. Należy pamiętać o dopięciu wszystkich formalności. Z pewnością jest to także działalność dla ludzi z pasją, których naprawdę zagadnienie kosmetyki i kosmetologii interesuje i dla których prowadzenie zakładu usługowego nie stanie się uciążliwe.