0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć zakład kosmetyczny - praktyczne wskazówki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawód kosmetyczki z pewnością nie jest dla każdego. Wymaga dokładności, skrupulatności, cierpliwości, a także obszernej wiedzy i odpowiedzialności. Aby założyć własny zakład kosmetyczny, nie trzeba spełniać konkretnych warunków, jednak nie mając wykształcenia kosmetycznego czy kosmetologicznego, lub nie kończąc odpowiednich kursów ciężko liczyć na zaufanie klientów. Dowiedz się, jak krok po kroku jak założyć zakład kosmetyczny.

Ogólna charakterystyka zakładu kosmetycznego

Kosmetyczka to osoba, która zajmuje się wykonywaniem zabiegów w salonie kosmetycznym z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Można do nich zaliczyć takie zabiegi jak manicure, pedicure, makijaż, zabiegi oczyszczające i upiększające twarzy.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem zakładu kosmetycznego

Zawód kosmetyczki należy do zawodów usługowych. Kosmetyczka może być mobilna, przeprowadzając zabiegi w domach klientów, może także założyć swój własny zakład kosmetyczny. Zakład musi spełniać określone wymogi, ponieważ mogą się w nim znajdować specjalistyczne sprzęty do wybranych zabiegów. Jak już wcześniej wspomniano, zawód kosmetyczki nie jest zawodem regulowanym. Co za tym idzie, prowadzona przez kosmetyczkę działalność również nie jest regulowana.

Dopuszczalne formy prowadzenia zakładu kosmetycznego

Przedsiębiorca otwierający zakład kosmetyczny może wybrać dowolny rodzaj działalności gospodarczej oprócz spółki partnerskiej. Najczęściej wybieraną działalnością przez kosmetyczki jest jednoosobowa działalność gospodarcza (wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Prowadząc działalność, która będzie przynosiła większe obroty, warto wziąć pod uwagę spółkę osobową czy kapitałową. Należy zwrócić uwagę, że decydując się na inny rodzaj prowadzenia działalności niż jednoosobowa, niesie to za sobą szereg konsekwencji. Chociażby prowadzenie bardziej skomplikowanej formy księgowości i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak założyć zakład kosmetyczny?

Zanim kosmetyczka weźmie się za przyjemniejsze czynności, musi wybrać formę prawną prowadzenia zakładu kosmetycznego. W zależności od tego, co wybierze - procesy rejestracji różnią się od siebie.

Zakład kosmetyczny a jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak sama nazwa wskazuje, tę działalność można prowadzić samemu. Podatnik w tym przypadku jest właścicielem zakładu kosmetycznego i jej jedynym reprezentantem, może zajmować się także księgowością swojej firmy. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą zmagać się także ze skomplikowanymi formalnościami i ewidencją finansową. Co więcej - zakładając działalność, nie jest wymagany kapitał założycielski.

Jednak ma też swoje minusy - podatnik odpowiada za swoją firmę prywatnym majątkiem.

Założenie działalności zaczyna się od wypełnienia formularza CEIDG-1. Kosmetyczka podaje w nim swoje dane, adres firmy, przedmiot działalności firmy, datę jej rozpoczęcia oraz wybraną przez siebie formę opodatkowania. CEIDG-1 można złożyć na kilka sposobów - drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą.

Składając formularz przez internet, wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.ceidg.gov.pl. Znajduje się także w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki.

Składając wniosek osobiście, kosmetyczka zanosi go do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Może to zrobić także z pomocą poczty, listem poleconym. Wówczas urząd przekształca wniosek papierowy na wersję elektroniczną i przesyła do CEIDG. 

Niezależnie od formy złożenia formularza, czynność ta jest bezpłatna. Konsekwencją wypełnienia wniosku jest zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca zostaje także wpisany do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Co za tym idzie, złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeżeli jednak podatnik nie chce płacić ZUS przed faktycznym rozpoczęciem działalności, powinien zwrócić uwagę na datę, którą wpisuje w formularzu (można wpisać późniejszą, niż dzień składania samego formularza).

Mimo faktu, że CEIDG informuje ZUS o powstaniu firmy, podatnik musi zgłosić siebie jako ubezpieczonego. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 7 dni od założenia firm.

Od 30 kwietnia 2018 roku została również wprowadzona możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, jeśli przychody z niej uzyskanej nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku nie wyższe niż 1300 zł miesięcznie oraz podatnik w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej).

Zakład kosmetyczny a spółka cywilna

Aby założyć spółkę cywilną, chęć muszą wykazać przynajmniej dwie osoby prawne albo fizyczne. Sama spółka nie podlega rejestracji w KRS, ale jej wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi - podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby założyć spółkę, od wspólników nie jest wymagany kapitał. Za zobowiązania odpowiadają wspólnym majątkiem.

Spółkę cywilną, tak jak jednoosobową działalność gospodarczą, zakłada się poprzez wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1. Musi to zrobić każdy wspólnik. Każdy z nich może złożyć wniosek w wybrany przez siebie sposób (osobiście, pocztą, przez internet).

Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Sporządza się ją pisemnie, a ewentualne zmiany muszą być dokonywane za pomocą aneksów. Umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • informacje o wspólnikach;

 • datę zawarcia umowy;

 • informację o okresie funkcjonowania spółki, w tym o sposobie jej reprezentacji;

 • informację o celu gospodarczym, który spółka ma realizować;

 • informację o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów;

 • informację o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

 • informację o wielkości wkładów własnych;

 • informację o sposobie podziału zysków;

 • informację o ustalonym roku obrotowym.

Jeżeli wspólnicy prowadzą działalność w ramach spółki prawa handlowego, muszą dokonać odpowiedniej wzmianki o spółce handlowej w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Określenie PKD dla zakładu kosmetycznego

Numer PKD zakładu kosmetycznego jest taki sam, jak dla zakładu fryzjerskiego: 96.02 Z "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne". Jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców planujących prowadzenie salonu kosmetycznego i fryzjerskiego. Wpisują wtedy tylko jeden numer.

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu kosmetycznego

To, jaką formę opodatkowania powinna wybrać kosmetyczka, zależy od wielu czynników - np. od liczby zatrudnionych pracowników, planowanych przychodów i wydatków itd. Formę opodatkowania wskazuje się podczas wypełniania druku CEIDG. Jednak należy pamiętać, że niektóre urzędy skarbowe mimo wszystko wymagają od przedsiębiorców złożenia dodatkowych oświadczeń o wybranej formie opodatkowania. Oświadczenie powinno być skierowane do naczelnika urzędu skarbowego. Co ważne, należy złożyć je najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zakład kosmetyczny - zasady ogólne

Zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowania w Polsce. Rozliczając się w ten sposób, kosmetyczka nie będzie musiała składać dodatkowych oświadczeń, ponieważ ta forma opodatkowania przypada jakby z urzędu, gdy podatnik nie zgłosi w urzędzie wyboru innej formy opodatkowania. Zasady ogólne pozwalają na płacenie 12% podatku albo 32%, w zależności od poziomu uzyskiwanego dochodu. Kwotę podatku podatnik może obniżać o odpowiednie ulgi czy odliczenia m.in o opłaconą składkę zdrowotną i kwotę wolną od podatku.

Przy rozliczeniu rocznym podatnik, którego dochód z działalności opodatkowany jest według zasad ogólnych ma prawo rozliczać się wspólnie z małżonkiem co nie jest możliwe przy innych formach opodatkowania.

Zaliczkę na podatek w zasadach ogólnych trzeba wpłacać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale.

Zakład kosmetyczny - podatek liniowy

Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym opłaca 19% podatku niezależnie od wysokości dochodów. Zanim kosmetyczka zdecyduje się na tę formę opodatkowania, powinna wiedzieć, że w tej sytuacji nie będzie mogła skorzystać z ulg podatkowych oraz nie będzie mogła rozliczać się z małżonkiem.

Zakład kosmetyczny - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku rozliczania się ryczałtem, właściciel zakładu kosmetycznego odprowadza podatek od kwoty przychodów. W ryczałcie nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. W zależności od tego, jaką działalność prowadzi, rozlicza się według innej stawki. Dla salonu kosmetycznego stawka ryczałtu dla świadczonych usług wynosi 8,5%. W przypadku sprzedaży towarów (kosmetyków) należałoby zastosować stawkę w wysokości 3%.

Warto jednak wiedzieć, że po wyborze ryczałtu kosmetyczka nie będzie mogła rozliczać się z małżonkiem lub straci możliwość rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie będzie także miała prawa do odliczenia ulgi na dzieci oraz innych ulg, np. rehabilitacyjnej. Może jednak odliczyć wszelkie darowizny.

Zakład kosmetyczny - karta podatkowa

W przypadku zakładania nowej firmy nie jest możliwe już wskazywanie karty podatkowej jako formy opodatkowania. Ta forma opodatkowania została zlikwidowana i aktualnie jest utrzymywana dla podatników, którzy tą formę opodatkowania kontynuują. Więcej w temacie w artykule: Polski Ład a likwidacja karty podatkowej.

Karta podatkowa uważana jest za najprostszy sposób rozliczenia dla małych zakładów usługowych wytwórczo-usługowych i handlowych. Przede wszystkim dlatego, że zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, wyliczania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak warto wiedzieć, że rozliczający się kartą podatkową ma obowiązek, na żądanie klienta, wydawać paragon i faktury. Miesięczne stawki karty podatkowej dla usług kosmetycznych prezentuje tabela:

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000 do 50.000

powyżej 50.000

Usługi kosmetyczne

0

126

147

169

1

343

384

427

2

495

545

588

3

588

643

697

4

630

684

748

5

684

748

855

Manicure, pedicure

0

82

103

103

1

215

231

231

2

257

273

320

3

361

427

474

4

402

451

513

5

545

599

643

*Oznaczenie stawek:

 • "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
 • "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
 • "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
 • "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
 • "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
 • "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

Zakład kosmetyczny - z VAT czy bez VAT?

W przypadku prowadzenia salonu kosmetycznego bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy będzie wybranie zwolnienia z VAT. Wynika to z faktu, że kosmetyczka świadczy usługi w większości na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT (osoby prywatne). Warto zaznaczyć, że korzystając ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów wynosi on 200 tys. złotych - do takiej kwoty podatnik może być zwolniony z VAT.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online

Z początkiem stycznia 2021 roku, salony świadczące usługi kosmetyczne, będą musiały korzystać z obowiązkowych kas fiskalnych online, które mają możliwość przesyłania informacji do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, pozwalając na przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. System ten odbiera i gromadzi informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych. Wprowadzenie zmian miało na celu głównie uszczelnienie systemu podatkowego VAT. 

Przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, przysługuje ulga na zakup kasy.

Składki ZUS dla zakładu kosmetycznego

Rozpoczynając prowadzenie salonu kosmetycznego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub należąc do spółki, podatnik ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej 7 dni po założeniu działalności, we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA (jeżeli salon kosmetyczny jest jedynym miejscem pracy podatnika) lub ZUS ZZA (jeżeli oprócz salonu pracuje jeszcze w innym miejscu i podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź podatnik zdecydował się skorzystać z ulgi na start).

W przypadku spółki każdy wspólnik opłaca składki na własne ubezpieczenie.

Informację o wyliczonych składkach na ubezpieczenia dostarcza się w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają prowadzenie zakładu kosmetycznego jako jednoosobowa działalność gospodarcza, mają prawo do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 (pełnych) miesięcy. Dzięki temu, przez dwa lata będą opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Podatnicy korzystający z preferencyjnych składek ZUS nie odprowadzają także składek na Fundusz Pracy. Dodatkowo przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności może również skorzystać z tzw. ulgi na start, która polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Konto firmowe dla zakładu kosmetycznego

W polskim prawie nie jest wymagane od przedsiębiorcy, aby zakładał osobne konto firmowe. Z pewnością jednak, prowadząc salon kosmetyczny, warto założyć konto firmowe. Zdecydowanie ułatwi to późniejsze rozliczenia. Dodatkowo konto firmowe warto posiadać z uwagi na limit transakcji gotówkowych, który obecnie wynosi 15 tys. zł. Według przepisów przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą powinno odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze wtedy gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Konieczność posiadania rachunku firmowego powstaje w sytuacji gdy niezbędne jest ujęcie rachunku bankowego na białej liście podatników oraz w sytuacji gdy płatności otrzymywane przez nabywców objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Zakładając konto firmowe dla zakładu kosmetycznego, należy przedłożyć w wybranym przez siebie banku:

 • zaświadczenie (albo ksero i oryginału do wglądu) o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

 • dowód osobisty,

 • pieczątkę firmową,

 • złożenie wzorów podpisów osób dysponujących kontem. 

W przypadku spółki prawa handlowego, zakładającej konto bankowe dla zakładu kosmetycznego, wymagane są dodatkowo:

 • akta zawiązania spółki,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.

Jak założyć zakład kosmetyczny - warunki lokalowe

Chcąc prowadzić zakład kosmetyczny w wynajmowanym przez siebie lokalu czy budynku, podatnik musi się upewnić, czy w ogóle ma do tego prawo. Aby to zrobić, należy skontaktować się z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej (którym najczęściej jest starosta albo prezydent miasta). Jeżeli budynek lub lokal jest własnością podatnika, ma on pełne prawo do prowadzenia tam zakładu kosmetycznego.

Wykorzystywanie części budynku lub lokalu mieszkalnego na w celu prowadzenia zakładu kosmetycznego wymaga złożenia deklaracji właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta o odprowadzaniu podatku od nieruchomości (lub jej części) według stawki przewidzianej dla budynków lub lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarcze.

Pomieszczenie przystosowane do prowadzenia salonu kosmetycznego musi spełnić wiele wymogów sanitarnych, BHP i czy prawa budowlanego. 

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy dotyczące warunków technicznych salonu kosmetycznego są rozproszone, podatnicy mogą skorzystać z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Treść tych przepisów ma jednak tylko charakter pomocniczy - rozporządzenie jest już nieobowiązujące.

Zakład kosmetyczny powinien więc spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. Powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.

 2. Wejście do zakładu kosmetycznego stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu:

 • może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;

 • nie może prowadzić przez pomieszczenia nie związane z zakresem wykonywanych usług.

 1. W zakładach kosmetycznych powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia, w których świadczone są usługi wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą;

 • pomieszczenie/miejsce do spożywania posiłków oraz szatnia dla osób zatrudnionych w zakładzie, wyposażona w szafki do przechowywania odzieży własnej i ochronnej;

 • poczekalnia lub miejsce dla klientów z wydzielonym wieszakiem na odzież wierzchnią.

 1. W zakładach powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie kosmetycznym, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, w zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie (w razie potrzeby dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk) oraz ręczniki jednorazowego użytku;

 • państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może, w przypadku zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej;

 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, wyposażone w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew lub w przypadku więcej niż 3 stanowisk dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża i wpust podłogowy z syfonem.

 1. W zakładach kosmetycznych powinny być wydzielone:
 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych;

 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania czystej i brudnej bielizny;

 • czystą bieliznę jednorazowego lub wielorazowego użytku przechowuje się w przeznaczonych do tego celu, odpowiednio oznakowanych szafach, w higienicznych warunkach;

 • brudną bieliznę oraz brudną odzież roboczą przechowuje się w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, pojemniki po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład;

 • prania brudnej bielizny dokonuje się poza zakładem lub, jeżeli na terenie zakładu wydzielone jest osobne pomieszczenie do tego celu - może być prana w obiekcie;

 • obiekt musi być zaopatrzony w instalację wodociągową lub wodę z własnego ujęcia;

 • punkty poboru wody muszą być zaopatrzone w bieżącą, zimną i ciepłą wodę;

 • Obiekt musi być zaopatrzony w instalację kanalizacyjną. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej lub do zbiornika bezodpływowego (w przypadku szamba własnego). W przypadku szamba własnego zakład musi posiadać umowę na wywóz nieczystości płynnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. Podczas kolejnych kontroli sanitarnych należy udostępniać do wglądu ostatnią fakturę dotyczącą wywozu nieczystości płynnych.

 • Zakład kosmetyczny musi posiadać wentylację: grawitacyjną, mechaniczno-wywiewną (dotyczy solariów, masaży, natrysków, łaźni), mechaniczną podciśnieniową.

Obecnie, biorąc pod uwagę stan nadzwyczajny, związany z epidemią koronawirusa, salony kosmetyczne zostały objęte specjalnymi wytycznymi, opisanymi na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Publiczne odtwarzanie muzyki w zakładzie kosmetycznym

Muzyka w zakładzie kosmetycznym umila czas klientom czekającym na swoją kolej, a także osobom, które właśnie są poddawane zabiegom. Muzyka w takim miejscu nie powinna być zbyt głośna ani wymagająca - powinna być bardziej tłem, wprawiającym jednak w odpowiedni nastrój. Z pewnością dobrym pomysłem będzie muzyka relaksacyjna lub radia w stylu smooth jazz.

Dlatego, planując zamontowanie w zakładzie kosmetycznym odbiornika telewizyjnego albo radiowego, należy pamiętać o uiszczaniu opłat abonamentowych oraz zdobyciu licencji. Licencja udzielana jest na wybrane formy wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi, np. na publiczne odtworzenia i wykonania utworów, czy też wyświetlenie i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych. Istotny jest aspekt związany z osiąganiem korzyści majątkowych, który wynika z wykorzystania wyżej wymienionych utworów. Jeżeli podatnik jest przekonany, czy w przypadku jego salonu kosmetycznego niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej licencji, powinien skontaktować się z jedną z organizacji zbiorowego zarządzania.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakładzie kosmetycznym

Prowadząc zakład kosmetyczny, należy pamiętać, że właściciel, na którego nieruchomości znajduje się salon, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

To, jak wysokie będą opłaty może zależeć od kilku czynników:

 • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub

 • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

 • powierzchni lokalu mieszkalnego.

Dopuszczalne jest stosowanie więcej niż jednej metody ustalania opłat na terenie gminy.

W związku z wprowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), przyszły przedsiębiorca, który planuje prowadzić zakład kosmetyczny jeszcze przed rozpoczęciem działalności zobowiązany jest do złożenia wniosku do właściwego urzędu marszałkowskiego w celu rejestracji do ww. rejestru. Obowiązek ten wynika między innym z faktu, że prowadzenie salonu kosmetycznego wiąże się m.in. z gospodarowaniem odpadami medycznymi.

Narzędzia ułatwiające prowadzenie zakładu kosmetycznego

Natłok obowiązków związany nie tylko z samym otwarciem zakładu kosmetycznego, ale także późniejszym jego prowadzeniem wiąże się z koniecznością realizacji działań, które warunkują byt na rynku. Prawidłowe rozliczanie firmy, zaopatrywanie zakładu w niezbędne produkty kosmetyczne czy prowadzenie terminarza wizyt to tylko jedne z wielu czynności, które należy wypełniać w codziennej pracy. Aby skutecznie zarządzać swoim przedsiębiorstwem, a przy tym zapewniać profesjonalną jakość usług, pomocne mogą okazać się dedykowane ku temu programy. W dobie postępującej technologii najlepszym rozwiązaniem są te w modelu SaaS, które nie wymagają instalacji na komputerze, a zapewniają dostęp do danych firmy bez względu na miejsce i czas. Wystarczy jedynie dostęp do internetu i komputera by móc zarządzać wszystkimi aspektami swojego zakładu.

Kompleksowym narzędziem znacznie ułatwiającym prowadzenie własnego zakładu kosmetycznego jest system wFirma.pl. Program posiada wszystkie potrzebne funkcje do właściwego rozliczania przedsiębiorstwa, między innymi takie jak:

 • wystawianie i wysyłka wszystkich rodzajów faktur,

 • bezpośrednie przekazywanie e-deklaracji i raportów JPK dzięki integracji z Ministerstwem Finansów i e-ZUS,

 • wprowadzanie zakupu środków trwałych i automatyczna amortyzacja.

Dodatkowo, system udostępnia moduł CRM. W pracy kosmetyczki pozyskiwanie kontaktów do zaufanych dostawców produktów jest kluczowe w celu oferowania usług na najwyższym poziomie. Dzięki modułowi CRM możliwe jest zatem automatyczne pobieranie danych kontrahentów z GUS (co ułatwia następnie wystawianie faktury kosztowej za produkty), zarządzanie relacjami czy archiwizację dokumentów. Dużym udogodnieniem usprawniającym funkcjonowanie całego zakładu jest także możliwość tworzenia nieograniczonej liczby zadań. Można je następnie przypisać do konkretnych pracowników lub kontrahentów - np. w sytuacji zamówień produktów czy wykonania określonej usługi u klienta. 

 Jak założyć zakład kosmetyczny - praktyczne porady

Terminarz - niezbędnik w pracy kosmetyczki

Każdy zakład kosmetyczny ma charakter usługowy, dlatego w tym przypadku szczególną rolę odgrywają terminy. System wFirma.pl został wyposażony w specjalny moduł “Terminarz”, który umożliwia łatwe wprowadzanie ważnych spotkań z kontrahentami czy terminy wizyt z klientami. Co więcej, jedną z jego funkcji jest przypominanie o tych terminach, a także płatnościach za zobowiązania, wpłynięciu należności od kontrahentów czy obowiązku płatności za podatki i ubezpieczenia.

 Jak założyć zakład kosmetyczny - co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Marketing zakładu kosmetycznego

W obecnych czasach dla większości firm, najlepszą promocją zakładu kosmetycznego będzie reklama w internecie. Większość osób, w poszukiwaniu sprawdzonej kosmetyczki, właśnie tam szuka podpowiedzi. Warto założyć profile swojego salonu kosmetycznego na najpopularniejszych stronach, dzięki czemu będzie go można łatwo znaleźć. Jedną z nich jest serwis Taelo.pl, w którym właściciele firm mają możliwość darmowego reklamowania swoich usług. Ideą portalu jest łączenie potrzeb klientów z fachowcami w swojej branży. Dla nowo otwartego zakładu kosmetycznego serwis ten jest zatem dogodnym miejscem na przedstawienie swojej oferty i tym samym zdobycie pierwszych klientów. Stworzenie wizytówki firmy pozwala rozwijać bazę lojalnych klientów, którzy nie tylko w przyszłości będą wracać, ale też polecać Twój zakład innym. Dodatkowo, dzięki funkcji prowadzenia bloga firmowego w ramach platformy Taelo, przedsiębiorca ma możliwość budowania wizerunku eksperta, co przekłada się na zwiększenie zaufania w oczach jego odbiorców.

Korzystanie z tego typu portali daje możliwość realizacji głównych działań firmy, które są szczególnie ważne w pierwszym etapie funkcjonowania na rynku, takich jak:

 • pozyskiwania klientów,

 • utrzymywania z nimi stałego kontaktu,

 • dostarczanie usług.

Jak założyć zakład kosmetyczny - najważniejsze informacje

Widoczna strona www

Sam wygląd strony internetowej także nie jest bez znaczenia - nie można zapomnieć o dobrym pozycjonowaniu i zachęcającym wyglądzie strony. Powinny się na niej znaleźć wszystkie niezbędne dla potencjalnego klienta informacje - opis zabiegów, oferta salonu kosmetycznego, cennik, zdjęcia gabinetu, opis personelu (kwalifikacje, kursy), opinie klientów a także lokalizacja gabinetu - adres, mapka, telefon kontaktowy.

Udział w eventach

Dobrym pomysłem jest także udział w różnego rodzaju targach kosmetycznych i pokazach, gdzie wykonywane są zabiegi próbne. To świetny pomysł na zaprezentowanie się szerszemu gronu odbiorców, a także zachęcenie do odwiedzin w gabinecie kosmetycznym. Dodatkowo, udział w znanych i prestiżowych targach czy pokazach na pewno poprawi opinię samego salonu kosmetycznego. 

Strategia cenowa

Dość ryzykowne może się okazać obniżanie cen swoich usług na portalach typu Groupon. Osoby korzystające z takich promocji nie są skłonne później wrócić do salonu na zabieg po normalnej cenie. A znowu stali klienci mogą się czuć pokrzywdzeni, że inne osoby korzystają z tej samej oferty, jednak płacą dwa razy mniej. 

Jakość ponad miarę

W przypadku zakładów usługowych najważniejsza jest jednak sama jakość wykonywanych usług. Jeżeli zabiegi w zakładzie kosmetycznym będą wykonywane na najwyższym poziomie, kosmetyczka może liczyć na dobre opinie swoich klientów w internecie oraz wśród ich znajomych. Tym sposobem pozytywna opinia o salonie rozniesie się w okamgnieniu, a samego przedsiębiorcy nie będzie to nic kosztowało.

Otwarcie zakładu kosmetycznego to długa i skomplikowana droga. Należy pamiętać o dopięciu wszystkich formalności. Z pewnością jest to także działalność dla ludzi z pasją, których naprawdę zagadnienie kosmetyki i kosmetologii interesuje i dla których prowadzenie zakładu usługowego nie stanie się uciążliwe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów