Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak otworzyć wynajem miejsc noclegowych?

Wynajem miejsc noclegowych dopełnia ofertę turystyczną obiektów hotelarskich. Czym się od nich różnią? Przede wszystkim położeniem i walorami turystycznymi. Cechą charakterystyczną działalności wynajmu miejsc noclegowych jest ich sezonowość. Co więcej, obiekty, w których jest ona prowadzona nie muszą (w przeciwieństwie do obiektów hotelarskich) być zgłaszane do zaszeregowania i ustalenia kategorii.

Ogólna charakterystyka wynajmu miejsc noclegowych

Otwarcie działalności zajmującej się wynajmem miejsc noclegowych jest zdecydowanie tańsze od prowadzenia hotelu czy pensjonatu, ponieważ nie posiada ona restrykcyjnych wymogów odnośnie wyposażenia oraz poniesienia wysokiej opłaty za zaszeregowanie obiektu.

Obiekt, w którym prowadzony będzie wynajem miejsc noclegowych wystarczy zgłosić do wójta, prezydenta czy burmistrza miasta. W ich nazwach najczęściej można znaleźć takie określenia, jak:

  • wolne pokoje,

  • tanie pokoje,

  • willa,

  • pokoje gościnne.

Należy pamiętać, że określenia jak pensjonat, dom wycieczkowy czy motel są zarezerwowane dla obiektów hotelarskich.

Wynajem miejsc noclegowych może być prowadzony nawet w domu właściciela. Wynajem dotyczy pobytu czasowego, związanego głównie z pracą czy nauką.

Wynajem miejsc noclegowych - wymagania wstępne

Usługi związane z wynajmem miejsc noclegowych, również z wyżywieniem, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jest działalnością gospodarczą. Co za tym idzie, osoby prowadzące taką działalność, są przedsiębiorcami. Od tej reguły jest jednak wyjątek w postaci prowadzenia agroturystyki przez rolników.

Pomimo faktu, że obiekty przeznaczone do wynajmowania miejsc noclegowych nie podlegają tym samym wymogom co obiekty hotelarskie, muszą spełnić konkretne wymagania sanitarne, przeciwpożarowe określone odrębnymi przepisami, a także minimalne wymagania co do wyposażenia.

Dodatkowo, przed rozpoczęciem wynajmu miejsc noclegowych, przedsiębiorca musi zgłosić obiekt do ewidencji, która prowadzi wójt czy burmistrz miasta. Zgłaszając obiekt, szef firmy musi podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo powołać się na wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - o ile taki posiada.

Jednak osoby prowadzące wynajem miejsc noclegowych w prywatnym domu czy mieszkaniu, mają pełną dowolność. Mogą traktować wynajem jako prywatny, dzięki czemu zostanie jedynie opodatkowany. Może też zgłosić usługi jako rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku lokale powinny stanowić składniki majątkowe, a umowy ich najmu winny być podpisywane w ramach tej działalności. Ta grupa osób jest wyłączona z wymogów jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy o usługach turystycznych.

Dopuszczalne formy prowadzenia wynajmu miejsc noclegowych

Jeżeli prowadzenie wynajmu miejsc noclegowych wymaga założenia działalności, można to robić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. Działalność gospodarczą zgłasza się do CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub do KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Jak założyć wynajem miejsc noclegowych

Wynajem miejsc noclegowych a jednoosobowa działalność gospodarcza

Ten typ działalności można prowadzić samodzielnie - jest się jedynym właścicielem oraz reprezentantem firmy. Do wyboru przedsiębiorca ma proste formy prowadzenia ewidencji finansowej i nie obowiązuje go wiele formalności. Co ważne dla wielu początkujących przedsiębiorców, nie jest wymagany kapitał założycielski.

Do minusów jednoosobowej działalności gospodarczej można zaliczyć odpowiadanie całym majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzeniem firmy. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego majątku osobistego).

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej dokonuje się w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).