Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć firmę szkoleniową - praktyczne wskazówki

Wykwalifikowany personel to fundament dobrze prosperującego, profesjonalnego przedsiębiorstwa. Każdy szanujący się pracodawca dokształca swoich pracowników. Ale to nie wszystko, ponieważ osoba, której zależy na własnym rozwoju również inwestuje w szkolenia motywujące czy samorozwojowe. Te czynniki sprawiają, że zapotrzebowanie na szkolenia stale wzrasta, a branża szkoleniowa wciąż się rozwija. Zdobywając praktyczną wiedzę i poznając drogę formalności w szybki sposób można założyć niezwykle opłacalny biznes. W artykule opisujemy jak założyć firmę szkoleniową.

Jak założyć firmę szkoleniową - charakterystyka firmy

Firma szkoleniowa świadczy wszelkiego rodzaju szkolenia, stanowiące jedną z form pozaszkolnego uzupełniania, poszerzania lub zmiany profilu posiadanego wykształcenia zawodowego przez osoby dorosłe, pracujące lub poszukujące pracy. Zaliczane są one do pozostałej działalności oświatowej.

Rodzaje szkoleń

Szkolenia można podzielić na:

  • miękkie,
  • twarde.

Szkolenia miękkie pozwalają na zdobycie takich umiejętności jak umiejętności poszukiwania pracy czy umiejętność radzenia sobie ze stresem albo trudnym klientem. Szkolenia twarde dotyczą zaś zagadnień, które powinny dawać już konkretną umiejętność zawodową. Często też wiążą się z wejściem w życie nowych regulacji mających istotne znaczenie dla działalności innych firm. 

Coraz większą popularnością stają się też szkolenia on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej zamieszczonej na stronie internetowej firmy szkoleniowej. Uczestnik szkolenia wykupuje dostęp do bazy i wówczas ma możliwość odsłuchania wykładu lub wykonania ćwiczeń oraz pobranie materiałów dydaktycznych. Szkolenie e-learningowe kończy się zazwyczaj testem dającym możliwość oceny zrozumienia i opanowania wyłożonego zagadnienia.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy szkoleniowej

W wachlarzu usług szkoleniowych występują nieliczne wyjątki, które są szczególnie regulowane. Przykładem może być tutaj organizacja szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, która wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych czy prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców.

Niektóre firmy szkoleniowe powinny też być wpisane do rejestru wojewódzkich urzędów pracy. Taki wpis jest obowiązkowy dla firm szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane z następujących środków publicznych:

  • Funduszu Pracy,

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  • funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Większość usług szkoleniowych nie jest uznawanych jako działalność regulowana w związku z tym nie ma potrzeby zdobywania odpowiednich koncesji, zezwoleń czy licencji. 

Chcąc świadczyć usługi szkoleniowe na publicznym rynku (np. kursy zawodowe) konieczna może się okazać akredytacja kuratora oświaty właściwego dla lokalizacji usługi. O przyznanie takiej akredytacji może się ubiegać placówka, która prowadzi minimum rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem. 

Firma szkoleniowa a certyfikaty ukończenia szkolenia

Wydanie uczestnikowi szkolenia certyfikatu jego ukończenia nie jest tak prostą sprawą, bowiem niektóre z nich, szczególnie te, które dają kursantowi konkretny zakres uprawnień, wymagają zatwierdzenia przez stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli danej branży.