0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK WB - czyli plik kontrolny na żądanie organów podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek generowania i przekazywania poszczególnych struktur JPK na żądanie organów kontrolnych. Jedną z tych struktur jest JPK WB czyli plik kontrolny dla wyciągów bankowych. Czym jest JPK WB? Kto jest zobowiązany go przekazywać oraz jaki ma na jego generowanie brak firmowego rachunku bankowego? Odpowiedź w artykule!

JPK WB czym jest?

JPK WB jest jedną ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Należy wspomnieć, że w styczniu 2018 roku mikroprzedsiębiorcy po raz pierwszy zetknęli się z obowiązkiem generowania pliku kontrolnego, a był nim JPK VAT, który należy wysyłać co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Zgodnie z zapowiedzią przyszedł czas na pozostałe struktury.

Art. 193a. § 1. Ordynacji podatkowej:
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
JPK WB jest zbiorem wszystkich danych z wyciągów bankowych przedsiębiorcy, który ma na celu porównanie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów z wpływami na rachunek bankowy przedsiębiorcy oraz kwotami które są z tego konta przelewane.

JPK WB a struktura

Plik JPK WB to zestawienie wszystkich informacji o transakcjach dokonywanych za pomocą rachunku bankowego, podmiotach których te transakcje dotyczą oraz dokładnych kwot sald konta. Struktura pliku kontrolnego została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów i wyróżnia m.in. sekcje:

 • Salda:
  • saldo początkowe wyciągu,
  • saldo końcowe wyciągu
 • Wyciąg (wiersz):
  • kolejny numer wiersza (zapisu) wyciągu,
  • data operacji,
  • nazwa podmiotu będącego stroną operacji,
  • opis operacji/transakcji,
  • kwota operacji,
  • saldo operacji
 • Wyciąg (Ctrl):
  • liczba wierszy wyciągu bankowego,
  • suma kwot obciążeń rachunku,
  • suma kwot uznań rachunku.

JPK składany na żądanie organów podatkowych nie podlega korekcie.

JPK WB - czy podatnik musi generować plik?

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej podatnicy są zobowiązani przekazać na żądanie urzędu Jednolity Plik Kontrolny. Każdy podatnik odpowiada za wygenerowanie i dostarczenie pliku we własnym zakresie w przypadku np. JPK FA czy JPK MAG. Inaczej wygląda to w przypadku JPK WB bowiem żądanie zgłaszane jest zarówno u podatnika jak i w banku, w którym podatnik ma założony rachunek bankowy. Za wygenerowanie pliku JPK WB odpowiada bank. Zatem podatnik po otrzymaniu żądania od organu podatkowego powinien zgłosić się do oddziału swojego banku z prośbą o stworzenie pliku JPK WB za określony okres.

JPK WB a rachunek prywatny czy firmowy

Bank jest zobowiązany do wygenerowania pliku na podstawie transakcji, które zostały przeprowadzone na danym rachunku bankowym. Należy podkreślić, że plik zawiera wszystkie dokonane transakcje w ramach rachunku bankowego. W związku z tym jeżeli podatnik posiada jeden rachunek bankowy i jest to rachunek prywatny, który wykorzystuje w ramach działalności gospodarczej to JPK WB uwzględni również transakcje, których dokonał poza działalnością. Jednak w przypadku, gdy podatnik posiada firmowy rachunek rozliczeniowy i dokonuje transakcji tylko związanych z prowadzeniem firmy to plik JPK WB będzie zawierał jedynie dane o przelewach wykonanych w ramach działalności.

Przedsiębiorcy prowadzący Księgę przychodów i rozchodów lub Ewidencję Przychodów nie mają obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Aby jednak uchronić się przed udostępnianiem organowi kontroli informacji o transakcjach dokonanych prywatnie przedsiębiorcy mogą założyć firmowe rachunki bankowe.
Reasumując, JPK WB jest strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego, która obowiązuje wszystkich przedsiębiorców od lipca 2018. Do sporządzania tej struktury zobowiązane są w imieniu podatnika banki. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli podatnik posiada jeden rachunek bankowy dla celów prywatnych i firmowych to w JPK WB wykazane będą wszystkie transakcje a nie jedynie te związane z działalnością.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów