0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz SP-3 - Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy poza obowiązkami związanymi z rozliczaniem podatków, płac, składek ZUS muszą także wypełniać liczne sprawozdania do GUS-u. Jednym z nich jest formularz SP-3. To sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Co ważne, powyższy formularz SP-3 nie jest obowiązkowy. Wypełniają go losowo wybrani przedsiębiorcy, do 14 marca za poprzedni rok podatkowy.  

Z czego składa się formularz SP-3?

Sprawozdanie podzielone jest na rozdziały. Przedsiębiorca w pierwszej kolejności musi wypełnić dział „Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie”. Następnie działy:

 • Pracujący i wynagrodzenie;

 • Wartość brutto środków trwałych i nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych;

 • Podatek dochodowy i VAT za dany rok;

 • Przychody i koszty z całokształtu działalności za dany rok;

 • Wartość zapasów. 

Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z kilkoma działami, musimy dobrze przygotować się do wypełnienia sprawozdania. 

Do pobrania:

SP-3.pdf

Jest do niego dołączone objaśnienie, które na pewno pomaga w tym procesie.

Co powinniśmy przygotować, aby wypełnić formularz SP-3?

Jak to powyżej opisaliśmy, formularz SP-3 ma szereg działów, tym samym przed przystąpieniem do jego wypełnienia musimy przede wszystkim przygotować dokumenty księgowe, wniosek do CEIDG oraz klasyfikację PKD.

Podatnik winien także przejrzeć akta pracownicze i deklaracje, co jest niezbędne, aby wypełnić dział o pracownikach i wynagrodzeniach.

Abyśmy mogli wypełnić dział dotyczący wartości brutto środków trwałych i nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych, musimy przejrzeć ewidencję środków trwałych. Znajdziemy w niej najwięcej informacji do tego niezbędnych. Jednak ponadto należy przygotować także faktury zakupowe i protokoły z likwidacji środków trwałych.

 

Najwięcej dokumentów będziemy musieli przygotować, aby wypełnić dział „Podatek dochodowy i VAT”. Co ważne, dane te musimy zgromadzić za cały rok. 

Tym samym należy przygotować poniższe dokumenty:

 • deklaracje VAT za cały rok,

 • deklaracje PIT,

 • ewidencję sprzedaży i zakupów VAT,

 • roczną deklarację podatkową,

 • a także potwierdzenia zapłaty podatków.

Powyższe dokumenty obecnie dość łatwo uzyskać z prowadzonego programu księgowego, jest to jednak dość pracochłonne, ponieważ dotyczy całego roku podatkowego.

Dział „Przychody i koszty z całokształtu działalności za dany rok” wymaga przeanalizowania księgowości. Musimy także sprawdzić spisy z natury i stany magazynowe, aby wypełnić ostatni dział.  

Dodatkowe informacje

W przypadku niektórych przedsiębiorstw musimy powyższe informacje uzupełnić. Dotyczy to firm:

 • handlowych,

 • gastronomicznych,

 • transportowych,

 • ochrony zdrowia.

W takiej sytuacji należy przeanalizować ewidencję KPiR oraz faktury sprzedaży. W przypadku tych firm musimy przejrzeć umowy najmu, akty własności lokali, księgi wieczyste, czy dokumenty własności samochodów (w tym dowody rejestracyjne).

W przypadku podmiotów leczniczych należy przeanalizować umowy z NFZ oraz rejestr Podmiotów Leczniczych. 

Ponadto niektóre firmy muszą uzupełnić formularz SP-3 o dodatkowe informacje. Dotyczy to przedsiębiorstw powstałych w określonych latach.  

Formularz SP-3 - kara za niezłożenie sprawozdania 

Ustawodawca nałożył kary za niezłożenie SP-3. W przypadku niezłożenia lub złożenia po terminie grozi kara grzywny

Przedsiębiorcy jednak mogą być ukarani nawet pozbawieniem wolności do lat 2. Taka kara grozi za podanie danych nieprawdziwych. Tym samym bardzo ważne jest, aby do wypełnienia sprawozdania dobrze się przygotować. 

Podsumowując, wypełnienie sprawozdania jest pracochłonne. Przedsiębiorcy muszą do niego przygotować i przeanalizować szereg dokumentów. Co istotne, kary za niezłożenie lub podanie błędnych danych są wysokie. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów