Poradnik Przedsiębiorcy

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - wzór z omówieniem

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - charakterystyka

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma prawo przekazać na cele prywatne określone składniki majątku, które wcześniej wykorzystywane były w firmie. Samo przekazanie środków trwałych nie jest skomplikowane, wymaga jednak odpowiedniej dokumentacji oraz rozliczenia.

Aby przekazać składnik majątku firmy na potrzeby prywatne, należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego, a przekazany środek wykreślić z ewidencji środków trwałych oraz pozostawić adnotację na temat powodu wycofania wraz z datą tej czynności.

Uwaga! Wycofanie składnika majątku na cele prywatne właściciela firmy powoduje zaprzestanie jego amortyzacji. Niezamortyzowana część środka trwałego nie będzie zaliczana do kosztów podatkowych.

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - skutki podatkowe

Czynność przekazania środka trwałego na potrzeby własne jest podatkowo obojętna, czyli nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak nie dotyczy to podatku VAT – w tej sytuacji, jeżeli przy nabyciu danego składnika majątku przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, to w momencie jego przekazania należy opodatkować podatkiem od towarów i usług.

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - elementy

Protokół przekazania środka trwałego sporządza się w dniu przekazania go na cele osobiste. Prawidłowo sporządzony dokument powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,

  • dane firmy,

  • datę przekazania środka trwałego,

  • określenie składnika majątku, który zostaje wycofany z działalności (jego nazwę, numer w ewidencji środków trwałych oraz inne dodatkowe dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację),

  • podpis właściciela firmy.

Do pobrania:

pdf
Wzór protokołu przekazania środka trwałego na potrzeby własn(...).pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór protokołu przekazania środka trwałego na potrzeby własn(...).doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Dodatkowo, w protokole może znaleźć się informacja na temat tego, czy przekazanie składnika majątku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy nie. Nie jest jednak obowiązkowe - ewentualne opodatkowanie będzie udokumentowane wewnętrznym dowodem księgowym.

Tak sporządzony protokół należy przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją księgową firmy.