0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

RW - Rozchód wewnętrzny - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem materiałów oraz towarów, czy produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot. O formie i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej decyduje kierownik jednostki/właściciel firmy. Ogólnie przyjętymi dokumentami potwierdzającymi ruch w magazynie są:

 • dokumenty przychodu towarów/materiałów:

  • PZ (przyjęcie z zewnątrz),

  • PW (przyjęcie wewnętrzne),

  • MM (przesunięcie międzymagazynowe),

 • dokumenty rozchodu towarów/materiałów:

  • WZ (wydanie na zewnątrz),

  • RW (rozchód wewnętrzny),

  • MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Do pobrania:

RW - rozchód wewnętrzny wzór.pdf
RW - rozchód wewnętrzny wzór.doc
RW - rozchód wewnętrzny wzór.xls

Dokument RW - rozchód wewnętrzny - to dokument potwierdzający wydanie materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa, a więc głównie na własne potrzeby. Najprostszym przykładem zastosowania RW jest wydanie materiałów do produkcji - dokument nie tylko pokazuje zmniejszenia stanu zapasów (ilości materiałów w magazynie), ale również dokąd zostały przekazane, kiedy oraz w jakim celu. Wydanie artykułów (np. gospodarczych, biurowych) na cele własne działalności - papier do drukarki, tusz, itp - również dokumentuje się przy pomocy RW.

Ewidencjonowanie wewnętrznego rozchodu materiałów pozwala na kontrolę ewentualnych strat i jakości surowców - ich ilość wydana do produkcji rzadko równa jest ilości faktycznie przekształconej w produkt (przykładem może być produkcja wędlin - mięso złej jakości po wstępnej obróbce traci wiele z pierwotnej objętości i masy, przez co ilość uzyskanego produktu - wędliny, jest mniejsza, niż zakładana). Ponadto ukazuje podstawowe koszty surowców/materiałów w obszarach - klienta, zlecenia, a nawet produktu. Dokładna dokumentacja RW w przedsiębiorstwach produkcyjnych pomaga zobrazować koszty wytworzenia. Kolejną zaletą RW jest możliwość ujęcia strat i braków wykrytych podczas inwentaryzacji.

Standardowy dokument RW powinien zawierać takie elementy, jak:

 • numer kolejny dokumentu,
 • datę wystawienia,
 • datę wydania i przyjęcia towaru/materiału,
 • oznaczenie działu/wydziału, do którego należy przypisać koszt,
 • numery kont: kosztowego i wydziałowego (gdy prowadzone są w firmie pełne księgi rachunkowe),
 • zapis skąd pobrano i dokąd przekazano towar/materiał (np. Magazyn A -> Hala Produkcyjna A),
 • nr indeksowy lub nazwę towaru/materiału,
 • ilości towaru/materiału: żądanego i wydanego wraz z jednostką,
 • cenę jednostkową i wartość w zł,
 • numer konta syntetycznego i pozostałą wielkość zapasów (gdy prowadzone są w firmie pełne księgi rachunkowe),
 • podpisy: osoby upoważnionej do wystawiania RW, dostawcy i odbierającego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów