0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT jest w Polsce od 1993 roku i zastąpił podatek obrotowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek obrotowy, czyli poprzednik znanego doskonale podatku od towarów i usług, funkcjonował do dnia 4 lipca 1993 r. Jego najważniejsze cechy:

  • liczony od wielkości sprzedaży i płacony w każdej fazie obrotu – bez możliwości odliczenia podatku zapłaconego przez kontrahenta we wcześniejszej fazie,
  • wyliczany od obrotu brutto, co oznacza, że podstawę opodatkowania stanowiła wartość obrotu wraz z podatkiem.

Podatek obrotowy obejmował tylko dobra konsumpcyjne i wynosił 20% od towarów i 5% od usług.

Podatek od towarów i usług został wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r., która weszła w życie dnia 5 lipca 1993 r. Jego cechami charakterystycznymi są:

  • powszechność – opodatkowaniu podlegają wszystkie dostawy towarów i świadczenie usług (istnieją niewielkie odstępstwa od tej zasady),
  • wielofazowość – każdy etap obrotu i usługi aż po ostatecznego konsumenta podlega opodatkowaniu,
  • potrącalność – w przeciwieństwie do podatku obrotowego, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych od kontrahentów faktur sprzedaży,
  • neutralność – ciężar podatku ponosi dopiero finalny odbiorca- konsument.

Ważną różnicą jest również fakt, że podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót netto.

Aktualnie obowiązujące stawki VAT:

  • 23% - stawka podstawowa,
  • 5% i 8% - stawki podstawowe obniżone,
  • 0% - stosuje się w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów na warunkach określonych w ustawie o VAT.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów