0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pusta faktura - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pusta faktura pojawia się  w sytuacji, gdy na skutek błędów podatnicy wystawiają faktury niedokumentujące rzeczywistej sprzedaży. Przyjmuje się, że podatnicy są zobowiązani do zapłaty podatku wykazanego na pustych fakturach - chyba że faktury te zostały anulowane przed wprowadzeniem ich do obrotu prawnego. Nie oznacza to jednak, że faktury te powinny być uwzględniane przez podatników w składanych przez nich deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

W konsekwencji podatek VAT wynikający z „pustych” faktur należy wpłacić do urzędu skarbowego bez uwzględniania go w składanych deklaracjach VAT (w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wystawiona faktura. W deklaracjach VAT nie należy również wykazywać ewentualnych faktur korygujących wystawianych do „pustych” faktur.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej do faktury nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. Wystawienie przez podatnika faktury korygującej – po skutecznym doręczeniu do odbiorcy uprawnia natomiast wystawcę do zwrócenia się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów