0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-Z - darmowy wzór wraz z omówieniem

Wielkość tekstu:

Likwidując działalność gospodarczą, przedsiębiorca, który podlegał rejestracji jako czynny podatnik VAT, musi zgłosić informację o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w urzędzie skarbowym. Robi to za pomocą formularza VAT-Z. W poniższym artykule wyjaśniamy jak prawidłowo wypełnić formularz VAT-Z!

Jak wypełnić formularz VAT-Z - wyjaśnienie

Złożenie formularza VAT-Z do urzędu skarbowego powinno nastąpić w terminie 7 dni od zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych. Zgłoszenie to stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Do pobrania:

Formularz VAT-Z.pdf

VAT-Z Część A. Miejsce składania zgłoszenia

formularz vat-z

Urzędem, który jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia jest urząd właściwy w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

VAT-Z Część B. Dane podatnika

formularz vat-z

W części B. podatnik wpisuje dane go identyfikujące. W części B.1. osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wybiera w poz. 5 kwadrat 2. “osoba fizyczna”. W dalszej części wpisuje swoje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia. Natomiast podatnik niebędący osobą fizyczną, w poz. 5 zaznacza kwadrat 1. “podatnik niebędący osobą fizyczną", natomiast w poz. 6 wprowadza pełną nazwę działalności. 

W części B.2. przedsiębiorca będący osobą fizyczną podaje swój adres zamieszkania. Natomiast pozostali podatnicy w części B.2. podają adres swojej siedziby. Opcjonalnie można w tej części podać dane kontaktowe (telefon czy adres e-mail). 

VAT-Z Część C. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych VAT

formularz vat-z

W części C formularza VAT-Z przedsiębiorca likwidujący działalność podaje:

  • dokładną datę, kiedy zaprzestano wykonywania czynności - w przypadku likwidacji działalności będzie to dzień zaprzestania działalności gospodarczej (podawany również na formularzu CEIDG-1),

  • przyczynę zaprzestania wykonywania działalności (do wyboru: likwidacja, upadłość, śmierć podatnika, inna).

VAT-Z Część D. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

formularz vat-z

Każdy formularz podatkowy jest nieważny, jeżeli nie znajduje się na nim podpis podatnika. To samo dotyczy formularza VAT-Z, dlatego przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą lub też osoba reprezentująca podatnika nie może zapomnieć o podpisie w części D. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów