Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz VAT-Z - darmowy wzór wraz z omówieniem

Likwidując działalność gospodarczą, przedsiębiorca, który podlegał rejestracji jako czynny podatnik VAT, musi zgłosić informację o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w urzędzie skarbowym. Robi to za pomocą formularza VAT-Z. W poniższym artykule wyjaśniamy jak prawidłowo wypełnić formularz VAT-Z!

Jak wypełnić formularz VAT-Z - wyjaśnienie

VAT-Z: A. miejsce składania zgłoszenia  

formularz vat-z - część A

Urzędem, który jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia jest urząd właściwy w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług.

Do pobrania:

pdf
Formularz VAT-Z - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia

VAT-Z: B. dane podatnika

formularz vat-z - część B

W części B. podatnik wpisuje dane go identyfikujące. A w części B.1. osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą wybierają w poz. 5 kwadrat 2. “osoba fizyczna”. W dalszej części wpisują swoje dane osobowe i datę urodzenia.

W części B.2. przedsiębiorca podaje swój adres zamieszkania. Natomiast spółki kodeksu handlowego w części B.2. podają adres swojej siedziby.

VAT-Z: C. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych VAT  

formularz vat-z - część C

W części C formularza VAT-Z przedsiębiorca likwidujący działalność podaje:

  • dokładną datę, kiedy zaprzestano wykonywania czynności  - w przypadku likwidacji działalności będzie to dzień zaprzestania działalności (podawany również na formularzu CEIDG),

  • przyczynę zaprzestania wykonywania działalności (do wyboru: likwidacja, upadłość, śmierć podatnika, inna).

VAT-Z: D. podpis podatnika 

formularz vat-z - część D

Każdy formularz podatkowy jest nieważny, jeżeli nie znajduje się na nim podpis podatnika. To samo dotyczy formularza VAT-Z, dlatego przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą nie może zapomnieć o podpisie w części D. 

Złożenie formularza VAT-Z powinno nastąpić w terminie 7 dni od zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych (zakończenia działalności).