0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja przebiegu pojazdu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Pobierz darmowy wzór ewidencji przebiegu pojazdu w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

Ewidencja przebiegu pojazdu (dla celów PIT) - wzór.pdf
Ewidencja przebiegu pojazdu (dla celów PIT) - wzór.docx

Ewidencja przebiegu pojazdu do PIT -  kto musi prowadzić?

Przedsiębiorcy wykorzystujący dla potrzeb swojej działalności gospodarczej  samochody osobowe, które nie stanowią majątku trwałego firmy, powinni prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, jeśli chcą wliczyć w koszty wydatki związane z tymi samochodami. Ponadto do prowadzenia kilometrówki do PIT zobowiązani są przedsiębiorcy użytkujący samochód:

 • na podstawie umowy najmu,
 • na podstawie umowy dzierżawy,
 • na podstawie umowy użyczenia.

Do kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu można zaliczyć:

 • zakup paliwa,
 • opłaty parkingowe oraz za przejazd autostradą,
 • składki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC),
 • naprawy i części zamienne,
 • przeglądy i usługi serwisowe.

Ponoszone koszty związane z eksploatacją pojazdu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko do limitu kwoty wynikającej z przemnożenia przejechanych kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu do celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu.

Uwaga!

Prowadzenie kilometrówki dotyczy również wykorzystywanych przez podatnika środków transportu, takich jak motocykl lub motorower.

Ewidencja przebiegu pojazdu do PIT - limity

W 2015 roku stawka limitu za 1 km przebiegu pojazdu wynosi:

 • dla samochodów osobowych:

-0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3
-0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm

 • dla motocykli: 0,2302 zł
 • dla motorowerów: 0,1382 zł

Jeśli w danym miesiącu przejechano więcej kilometrów, niż wynika z faktur, wówczas przechodzą one na następny miesiąc.

Ewidencja przebiegu pojazdu do PIT  - jakie dane powinna zawierać

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca powinien w ewidencji przebiegu pojazdów uwzględnić następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres osoby korzystającej z pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • numer kolejny wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy – od miejsca rozpoczęcia podróży do jej zakończenia,
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia stawki za 1 km przebiegu oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów,
 • podpis i dane podatnika lub pracodawcy.

Ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona w formie papierowej albo elektronicznej. Ważne jest żeby wersję elektroniczną wydrukować na koniec miesiąca i koniecznie podpisać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów