Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa o świadczenie usług - wzór z omówieniem

Umowa o świadczenie usług nie została wymieniona w Kodeksie cywilnym wśród umów nazwanych. W praktyce zaś często zachodzi konieczność sporządzenia umowy właśnie tego typu. Jest ona wzorowana na umowie zlecenia i zakłada wykonanie określonych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej strony.

Pobierz darmowy wzór umowy o świadczenie usług w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Wzór umowy o świadczenie usług.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór umowy o świadczenie usług.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Umowa o świadczenie usług a Kodeks cywilny

Kodeks cywilny reguluje szereg umów, które polegają na świadczeniu usług. Jednak nie wymienia takiej umowy jak umowa o świadczenie usług. Wśród najpopularniejszych umów w Kodeksie cywilnym można wyodrębnić umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę agencji, czy umowę o roboty budowlane. Umowy te określane są mianem umów nazwanych, ponieważ zostały wyróżnione w Kodeksie cywilnym.

Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w Polsce obowiązuje swoboda umów. Oznacza to możliwość zawierania umów o dowolnej treści, w tym też zawieranie umowy o świadczenie usług.

Zanim podpiszesz umowę o świadczenie usług, zajrzyj do Kodeksu cywilnego

Przy tworzeniu umów o świadczenie usług wykorzystywane są przepisy o zleceniu. W związku z tym przed podpisaniem umowy tego typu należy upewnić się, czy dokument o podobnej treści nie został uregulowany przez Kodeks cywilny.

Formułując umowę o świadczenie usług, należy wzorować się na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

Co wyróżnia umowę o świadczenie usług?

Zazwyczaj umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy dwoma niezależnymi i równorzędnymi podmiotami gospodarczymi. Zawiązują one współpracę, która nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a  przepisom Kodeksu cywilnego.

W związku z tym umowa o świadczenie usług nie powinna przewidywać kierownictwa zleceniodawcy nad zleceniobiorcą. Zlecający nie powinien odgórnie wyznaczać miejsca i czasu pracy zleceniobiorcy. Natomiast może on udzielać fachowych rad czy wskazówek związanych ze sposobem wykonania zleconego zadania.

Kiedy można zawrzeć umowę o świadczenie usług?

Umowa o świadczenie usług może zostać zawarta poprzez nawiązanie współpracy przez nowe podmioty, jak i te, które wcześniej współpracowały w ramach stosunku pracy.

Należy jednak mieć na względzie, iż podpisując umowę o świadczenie usług pomiędzy podmiotami, które wcześniej łączył stosunek pracy, charakter współpracy musi inny niż wcześniejsza praca na etacie. Bowiem jeśli praca świadczona na rzecz zleceniodawcy z tytułu umowy o świadczenie usług będzie zbieżna z tą wcześniejszą, wykonywaną w ramach stosunku pracy, umowa ta może zostać zakwestionowana przez inspekcję pracy lub urząd skarbowy.