0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o świadczenie usług - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa o świadczenie usług, nie została wymieniona w Kodeksie cywilnym wśród umów nazwanych. W praktyce zaś często zachodzi konieczność sporządzenia umowy właśnie tego typu. Jest ona wzorowana na umowie zlecenia i zakłada wykonanie określonych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej strony.

Pobierz darmowy wzór umowy o świadczenie usług w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Poradnik przedsiębiorcy - wzór umowy o świadczenie usług.pdf
Poradnik przedsiębiorcy - wzór umowy o świadczenie usług.docx

Umowa o świadczenie usług a Kodeks cywilny 

Kodeks cywilny reguluje szereg umów, które polegają na świadczeniu usług. Jednak nie wymienia takiej umowy, jak umowa o świadczenie usług. Wśród najpopularniejszych umów w Kodeksie cywilnym można wyodrębnić umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę agencji, czy umowę o roboty budowlane. Umowy te określane są mianem umów nazwanych, ponieważ zostały wyróżnione w Kodeksie cywilnym. 

Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w Polsce obowiązuje swoboda umów. Oznacza to możliwość zawierania umów o dowolnej treści, w tym też zawieranie umowy o świadczenie usług.

Zanim podpiszesz umowę o świadczenie usług, zajrzyj do Kodeksu cywilnego

Przy tworzeniu umów o świadczenie usług, wykorzystywane są przepisy o zleceniu. W związku z tym przed podpisaniem umowy tego typu, należy upewnić się, czy dokument o podobnej treści nie został uregulowany przez Kodeks cywilny.

Formułując umowę o świadczenie usług, należy wzorować się na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

Co wyróżnia umowę o świadczenie usług?

Zazwyczaj umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy dwoma niezależnymi i równorzędnymi podmiotami gospodarczymi. Zawiązują one współpracę, która nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a  przepisom Kodeksu cywilnego.

W związku z tym umowa o świadczenie usług, nie powinna przewidywać kierownictwa zleceniodawcy nad zleceniobiorcą. Zlecający nie powinien odgórnie wyznaczać miejsca i czasu pracy zleceniobiorcy. Natomiast może on udzielać fachowych rad czy wskazówek, związanych ze sposobem wykonania zleconego zadania.

Kiedy można zawrzeć umowę o świadczenie usług?

Umowa o świadczenie usług, może zostać zawarta poprzez nawiązanie współpracy przez nowe podmioty, jak i te, które wcześniej współpracowały w ramach stosunku pracy.

Należy jednak mieć na względzie, iż podpisując umowę o świadczenie usług pomiędzy podmiotami, które wcześniej łączył stosunek pracy, charakter współpracy musi być inny niż wcześniejsza praca na etacie. Jeśli praca świadczona na rzecz zleceniodawcy z tytułu umowy o świadczenie usług, będzie zbieżna z tą wcześniejszą, wykonywaną w ramach stosunku pracy, umowa ta może zostać zakwestionowana przez inspekcję pracy lub urząd skarbowy, a nawet ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów