0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cechy osobowości prezesa a faza cyklu gospodarczego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W gospodarce obserwuje się występowanie okresowych wahań wielkości produkcji i zatrudnienia, zwanych cyklem koniunkturalnym. W pierwszej fazie następuje ożywienie gospodarcze, firmy się rozwijają, a społeczeństwo bogaci. Później nadchodzi etap rozkwitu, kiedy ceny produktów są wysokie, stopa bezrobocia niska, a wielkość produkcji utrzymuje się na stabilnym poziomie. Następnie przychodzi recesja - przedsiębiorstwa walczą z kryzysem, redukują zatrudnienie i próbują utrzymać się na rynku. Nieco później cykl koniunkturalny wchodzi w fazę depresji, po której znów będzie miało miejsce ożywienie gospodarcze. Okazuje się, że skuteczne zarządzanie firmą w poszczególnych etapach cyklu gospodarczego wymaga posiadania nieco odmiennych cech osobowości przez prezesa i menedżerów zarządzających. Jaki powinien być dyrektor przedsiębiorstwa, kiedy na horyzoncie pojawia się spowolnienie gospodarcze? Czy mali przedsiębiorcy muszą kształtować swoje predyspozycje wraz z kolejnymi fazami cyklu koniunkturalnego? Jakie cechy osobowości prezesa są najważniejsze podczas każdego etapu rozwoju?

Cechy osobowości prezesa w fazie rozkwitu gospodarki

W fazie rozkwitu wszystkim powodzi się bardzo dobrze. Stopa bezrobocia jest stosunkowo niska, społeczeństwo bogaci się i zwiększa konsumpcję dóbr i usług. Przedsiębiorcy osiągają wysokie przychody, a produkcja wyrobów zaczyna się stabilizować. Na tym etapie rozwoju gospodarki można spotkać prezesów, którzy:

 • nie są nastawieni rywalizacyjne,

 • nie boją się podejmować ryzyka,

 • mają mniejszą skłonność do adaptowania się do zmieniających się warunków,

 • są mniej ostrożni,

 • nie dążą do osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę – są mniej ambitni.

Cechy osobowości prezesa w fazie rozkwitu gospodarki wskazują, że są to osoby, które nie przywiązują dużej wagi do długookresowej perspektywy w działaniu. Żyją tu i teraz, ciesząc się z dobrej sytuacji finansowej, wysokiego poziomu sprzedaży, dużego grona stałych klientów. Podejmowanie ryzyka może objawiać się zawieraniem kontraktów na produkcję nowych wyrobów, które niekoniecznie spodobają się konsumentom. Menedżerowie zarządzający firmą są także trochę aroganccy i uważają, że nie muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia. Trendy mogą wyraźnie wskazywać na wzrost zainteresowania klientów konkretnym produktem, a mimo to prezes zdecyduje się na obranie przeciwnego kierunku i produkcję zupełnie innych wyrobów.

Cechy osobowości prezesa w fazie recesji gospodarki

Przedsiębiorca, które musi zmierzyć się z recesją gospodarki, staje się bardziej pokorny i zaczyna zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu biznesowym. Ważny staje się klient i jego potrzeby. W tym okresie do najbardziej pożądanych cech osobowości prezesów należą:

 • odwaga, przejmowanie inicjatywy,

 • ambicja,

 • pomysłowość, kreatywność,

 • zdecydowanie, pewność siebie,

 • pragmatyzm,

 • przyjmowanie perspektywy długookresowej.

Recesja wymusza w poszukiwanie oszczędności w przedsiębiorstwie i dostosowywanie się do nowych warunków działania. Prezes nie może więc być ryzykantem, który nie przejmuje się konsekwencjami podejmowanych decyzji. Musi myśleć o przyszłości oraz o wpływie dokonanych wyborów na sytuację ekonomiczną prowadzonej firmy. W kryzysie sprawdzają się osoby, które posiadają wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i potrafią także dostrzegać pojawiające się szanse.

Cechy osobowości prezesa w fazie ożywienia gospodarki

Prezesi, którzy przeżyli w swojej firmie rozkwit gospodarczy oraz recesję, zmieniają się nie do poznania. Kiedy następuje faza ożywienia, są to osoby, które charakteryzują się takimi cechami osobowości jak:

 • perfekcjonizm,

 • zorientowanie na szczegóły,

 • sumienność,

 • rozwaga w działaniu.

Prezesi, którzy wyciągnęli wnioski ze zmian zachodzących w gospodarce, zwracają uwagę na konsekwencje podejmowanych decyzji, aby wyeliminować wszelkie niedopatrzenia, które mogłyby przyczynić się do kryzysu finansowego w firmie. Doświadczając wszystkich faz cyklu koniunkturalnego, zarządzający uczą się na własnych błędach i wiedzą, jak powinni zachować, aby przedsiębiorstwo skutecznie wygrało walkę z recesją.

Cechy osobowości przedsiębiorcy w małej firmie

Czy przedsiębiorca prowadzący niewielką działalność powinien zatrudniać kolejnych menedżerów, aby pomogli mu przetrwać następujące po sobie fazy cyklu koniunkturalnego? Nie będzie to konieczne, jeśli właściciel firmy uświadomi sobie, na jakim etapie znajduje się obecnie gospodarka i jak należy przygotować się do kolejnej fazy. Przyjmowanie perspektywy długookresowej jest niezbędne, jeśli chcemy odnieść sukces w biznesie. Na cechami osobowości można pracować, dostosowując się do warunków panujących na rynku. Elastyczny przedsiębiorca jest w stanie skutecznie zarządzać swoją działalnością bez względu na kondycję gospodarki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów