Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć przedszkole - wszystko co warto wiedzieć!

Pomysł na założenie przedszkola jest dobry oraz z pewnością dochodowy. Miejsc w publicznych placówkach wciąż brakuje, a rodzice szukają przedszkoli jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Z pomocą przychodzą właśnie prywatne przedszkola czy domy malucha. Dowiedz się, jak założyć przedszkole!

Przedszkole - charakterystyka ogólna

Przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 r. To miejsce zajmuje się wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą pozostać w placówce do ukończenia 10 roku życia.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nakładany jest na każde dziecko, które ma 5 lat. Takie przygotowanie może mieć miejsce w:

  • przedszkolu,

  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

  • w innej formie wychowania przedszkolnego.

Osoby prowadzące przedszkole oraz pracownicy mają obowiązek prowadzenia zadań wychowawczych i edukacyjnych poza sprawowaniem opieki nad dziećmi.

 Jak założyć przedszkole- wymagania wstępne

Przedszkole mogą założyć zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Jednak nazwanie placówki “przedszkolem” niesie za sobą szereg obowiązków.

Co do zasady prowadzenie prywatnego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Dlatego też zakładając przedszkole, nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG. Osoby prawne muszą jednak zarejestrować się w KRS.

Zakładając przedszkole, właściciel ma obowiązek zgłosić tę działalność jednostce samorządu terytorialnego jak gmina czy powiat. Jednostka ta wyda zaświadczenie, że przedszkole zostało wprowadzone do ewidencji i przekaże kopię kuratorowi oświaty i organowi podatkowemu.

Aby dokonać rejestracji, należy:

  • przedstawić statut zgodnie z którym będzie działała placówka,

  • przedstawić projekt organizacji wychowania przedszkolnego - w przypadku założenia innej formy wychowania przedszkolnego jak punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Bardzo istotną kwestią jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Sam właściciel placówki nie musi mieć kierunkowego wykształcenia. Jednak osoby pracujące z dziećmi, muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone przez:

  • studia wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalizacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej,

  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Formy prowadzenia przedszkola

Placówkę przedszkolną mogą prowadzić osoby prawne lub osoby fizyczne. Przepisy zakazują spółkom osobowym prowadzenie tego typu działalności. Zakładając przedszkola w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej należy wcześniej zarejestrować się w KRS.

Jak założyć przedszkole?

Przedszkole jako spółka z o.o.

Założycielami spółki z o.o. mogą zostać osoby fizyczne albo prawne. Co ważne - sama spółka ma osobowość prawną. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. (występuje jedynie ryzyko ekonomiczne związane z inwestycją w spółkę). Za zobowiązania odpowiada wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł) - z wyłączeniem sytuacji, gdy zarząd nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, wówczas odpowiada również majątkiem osobistym.