0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczne prawo jazdy - sprawdź, co daje aplikacja mObywatel!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ślad za zniesieniem obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego, czas na możliwość pozostawienia w domu dokumentu uprawniającym do jazdy samochodem.

Obowiązek posiadania przy sobie podczas prowadzenia pojazdu, dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia ubezpieczenia został zniesiony już w październiku 2018 r. Obecnie brak wskazanych dokumentów przy kontroli drogowej nie skutkuje mandatem. Jak wynika z projektu ustawy prawo o ruchu drogowym, już niebawem dojdzie do rewolucji w regulacjach prawnych, ponieważ podobnie ma zostać zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do kierowaniem pojazdem.

Ułatwienia dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami 

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wielu zapominalskim kierowcom ułatwiło życie. Wprawdzie dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu pewnych formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, nie mniej już brak samej konieczności posiadania dokumentu podczas kontroli stanowi spore ułatwienie.

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego nie dotyczy dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowany poza Polską.

25 sierpnia 2020 roku Prezydent RP podpisał kolejną nowelizację ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje udogodnienie w postaci zwolnienia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania przy sobie tego dokumentu i okazywania go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego.

Centralna ewidencja kierowców

Po wprowadzonych zmianach dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W ewidencji gromadzi się między innymi dane o:

 1. osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami;
 2. osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 3. osobach nieposiadających uprawnień w stosunku, do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
 4. osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
 5. wykładowcach prowadzących szkolenie.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, w stosunku do osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, lub osób, którym cofnięto te uprawnienia, osób nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie, oraz osób nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, w ewidencji gromadzi się między innymi dane: 

 1. o uprawnieniach,
 2. o dokumentach stwierdzających uprawnienia lub ich wtórnikach,
 3. o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
 4. o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach,
 5. o zaświadczeniach ADR lub ich wtórnikach,
 6. o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), lub ich kopiach:
 7. o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub ich kopiach:
 8. o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65),
 9. o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania:
 10. o okresie próbnym i jego przedłużeniu,
 11. o skierowaniu na kurs reedukacyjny i inne.

Elektroniczne prawo jazdy

Od 5 grudnia 2020 r. nie będzie konieczności posiadania przy sobie fizycznie dokumentu prawa jazdy.

Wszystkie niezbędne dokumenty samochodowe będzie można mieć w aplikacji mObywatel.

Aplikacja ta ma charakter bezpłatny i publiczny, wydawana jest przez polski Rząd. Obecnie aplikacja obsługuje 6 programów:

 • mTożsamość;
 • mLegitymacja szkolna;
 • mLegitymacja studencka;
 • mPojazd;
 • eRecepta;
 • Polak za granicą.

Przed datą 5 grudnia 2020 r. na stronie internetowej aplikacji będzie pojawiała się informacja, że dodanie do aplikacji prawa jazdy jest niemożliwe, niemniej jednak Ministerstwo wciąż pracuje nad zmianami, aby weszły w życie zgodnie z terminem. Zgodnie z zapowiedzią 5 grudnia 2020 r. w aplikacji pojawi się mPrawoJazdy.

Czy brak prawo jazdy podczas kontroli wpłynie na bezpieczeństwo na drogach?

Na chwilę obecną brak jakichkolwiek badań, statystyk lub prognoz, które badałby lub opowiadały się za oddziaływaniem braku fizycznego dokumentu podczas kontroli na bezpieczeństwo na drogach. Warto wskazać, że o ile nie zawiedzie centralna ewidencja kierowców, to weryfikacja uprawnień powinna sprawnie przebiegać podczas kontroli drogowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2020.110 t.j.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, Dz.U.2016.427.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów