Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Zespół BZ Group

2021-07-27

HR w praktyce

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością Firma zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością może liczyć na równe benefity i zwroty kosztów związanych miejscem pracy osoby niepełnosprawnej. Sprawdź, jakie są dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością i jak się o nie ubiegać! czytaj dalej

Automatyczne systemy wywołujące dla celów marketingowych

Automatyczne systemy wywołujące zakazane dla celów marketingowych Zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba, że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym są automatyczne systemy wywołujące! czytaj dalej
2021-07-20

Windykacja

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie informacje są ujawniane?

Krajowy Rejestr Zadłużonych Krajowy Rejestr Zadłużonych jest rejestrem upadłości i jest to obowiązek wynikający z przepisów unijnych. UE nałożyło na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia i prowadzenia jawnego rejestru o postępowaniach upadłościowych. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-07-15

Prawo pracy

Wynagrodzenia za okresy bez świadczenia pracy

wynagrodzenia Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma obowiązek każdorazowo ustalić poprawną wysokość wynagrodzeniach w różnych sytuacjach. Jak odliczyć wynagrodzenia za okresy bez świadczenia pracy? Przedstawiamy sposoby wyliczania wysokości wynagrodzenia! czytaj dalej
2021-07-13

Prawo spółek

Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez Komornika Sądowego

Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez Komornika Sądowego Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Poza dłużnikiem informowany jest również pracodawca. Sprawdź, z jakimi obowiązkami trzeba się liczyć gdy następuję zajęcie wynagrodzenia pracownika przez Komornika Sądowego! czytaj dalej

Kasy fiskalne on-line

kasy fiskalne on-line Nowe technologie towarzyszą w prowadzeniu działalności, tym razem zmiany zostały wprowadzone w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Obecnie trwa proces wdrażania kas fiskalnych on-line. Które podmioty mają obowiązek zainstalować kasy fiskalne on-line! czytaj dalej
2021-07-06

Prawo pracy

Dopłaty do minimalnego wynagrodzenia - czy są zgodne z prawem?

Dopłaty do minimalnego wynagrodzenia - czy są zgodne z prawem? Dopłaty do minimalnego wynagrodzenia za pracę mogą być zastosowane tylko w przypadku, którym wynagrodzenie pracownika obliczone zgodnie z przepisami prawa jest niższe od minimalnego wynagrodzenia. Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu! czytaj dalej

Naruszenie prawa konkurencji - jak dochodzić konsekwencji?

jak dochodzić konsekwencji za naruszenie prawa konkurencji Przedsiębiorcy jak i konsumenci, czyli strony transakcji zobowiązane są stosować się do przepisów obowiązującego prawa w zakresie prawa konkurencji, aby uniknąć konsekwencji. Przeczytaj i sprawdź, jak dochodzić konsekwencji za naruszenie prawa konkurencji czytaj dalej

Likwidowanie barier administracyjnych i prawnych – nowe rozwiązania prawne już w przygotowaniu

Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych Powstał Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych, który ma zajmować się pracą nad rozwiązaniami w celu opracowania i wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców i obywateli. Przeczytaj i sprawdź czego mają dotyczyć planowane zmiany! czytaj dalej

Ulgi podatkowe dla nowej inwestycji

Ulgi podatkowe dla nowej inwestycji Czy przy składaniu wniosku należy dokładnie określić termin zakończenia realizacji nowej inwestycji? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby miał możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dla nowej inwestycji? Sprawdź odpowiedzi w artykule! czytaj dalej