0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostatnie artykuły autora:

Prawo spółek

Podział spółek kapitałowych i ich łączenie - formalności

Przedsiębiorcy coraz częściej przyjmują nowe rozwiązania w zakresie optymalizacji podatkowych celem uzyskania dodatkowych korzyści majątkowych. Czy wiesz jak przebiega podział spółek kapitałowych i ich łączenie? Jak wyglądają formalności? Sprawdź!

20 września 2023

Ubezpieczenie ZUS

Zasiłek macierzyński a własna działalność gospodarcza - najważniejsze informacje

Prowadzenie własnej działalności powoduje u wielu kobiet wątpliwości, czy należy im się zasiłek macierzyński. W tym przypadku kluczowa jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek macierzyński a własna działalność - co warto wiedzieć? Sprawdź!

14 września 2023

Windykacja

Zwolnienie z długu - jak przebiega i kiedy może mieć miejsce?

Zwolnienie z długu to instytucja prawa cywilnego, w wyniku której wierzyciel zrzeka się wierzytelności, a dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku jej spłaty. Czy wiesz jak wygląda zwolnienie z długu w przypadku dłużników solidarnych? Wyjaśniamy w artykule!

12 września 2023

Prawo gospodarcze

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Wprowadzona ustawa o zarządzie sukcesyjnym zmniejszyła ryzyko związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność jednoosobowo. Czym jest zarząd sukcesyjny, jak zostaje powołany oraz jakie ma ograniczenia?

6 września 2023

Prawo gospodarcze

Czynność prawna a sankcje za niezachowanie poprawnej formy

Czynność prawna polega na wyrażeniu woli przez osobę fizyczną lub prawną, która zmierza do określonego skutku prawnego. Wymaga ona zachowania ustawowej formy. Czy wiesz, czym skutkuje niezachowanie poprawnej formy czynności prawnej? Wyjaśniamy w artykule!

30 sierpnia 2023

Prawo gospodarcze

Oświadczenie woli i jego wady przy zawieraniu umów

W teorii oświadczenie woli to umowa dwóch lub większej ilości zgodnych osób zmierzająca do wywołania określonego skutku. Jak wygląda sytuacja, gdy jedna ze stron umowy jest w stanie psychicznym, który uniemożliwia świadome podejmowanie decyzji?

23 sierpnia 2023

Prawo spółek

Brak zgody wspólników na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Czy wiesz, jak ważną kwestią przy zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa jest konieczność podjęcia uchwały przez wspólników? Jakie konsekwencje mogą wyniknąć, gdy ma miejsce brak zgody wspólników na takie działanie? Odpowiadamy w artykule!

13 lipca 2023

Prawo gospodarcze

Klauzula nadużycia prawa a ustalenie nieważności umowy

Zgodnie z artykułami zawartymi w Kodeksie cywilnym nie należy czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Jest to klauzula nadużycia prawa, którą omawiamy.

11 lipca 2023

Prowadzenie biznesu

Roszczenie komandytariusza o wypłatę zysku na gruncie roszczeń gospodarczych

Omawiamy specyfikę spółek komandytowych oraz prawa i obowiązki komandytariuszy. Omawiamy w jaki sposób rozliczane są zyski z działalności spółki oraz czy roszczenie komandytariusza o wypłatę zysku jest roszczeniem należącym do roszczeń gospodarczych.

6 lipca 2023

Prawa konsumenta

Roszczenia względem banków z tytułu umów kredytowych zawieranych przez konsumentów w walucie obcej

Wziąłeś kredyt w obcej walucie i zastanawiasz się, kiedy zasadne są roszczenia względem banków? Jakie warunki musi spełniać umowa z bankiem, aby nie była sprzeczna z dobrymi obyczajami? Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń? Sprawdź!

4 lipca 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów