0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fałszywa kontrola z UODO - zachowaj czujność!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Długa lista obowiązków, częste zmiany prawa a co za tym idzie...kolejne obowiązki - tak wygląda rzeczywistość polskiego przedsiębiorcy. Nic dziwnego, że w obliczu liczby i tempa wprowadzanych zmian osoby prowadzące działalność gospodarczą czują się zdezorientowane.

Taka sytuacja to idealne pole do działania dla oszustów. Opłaty za wpis do CEIDG, fałszywe maile ze skarbówki, fikcyjne decyzje o przyznaniu znaku towarowego przez Urząd Patentowy - to tylko niektóre ze sposobów z jakich korzystają oszuści. Wraz z wejściem w życie RODO pojawiły się nowe “sposoby” bazujące na obawach jakie wciąż budzi unijne rozporządzenie.

W komunikacie wydanym w dniu 24 stycznia 2020 r., UODO ostrzega przed jednym z nich - Fałszywa kontrola z UODO.

Z informacji podanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wynika, że w ostatnim czasie zaobserwowano wzmożoną aktywność osób podszywających się pod kontrolerów UODO. W związku z tym Urząd przypomina, że przed pojawieniem się kontrolerów u przedsiębiorcy, następuje pisemne oraz telefoniczne powiadomienie.

Prezes UODO przypomina: ”zanim pojawi się pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd zawiadamia o niej pisemnie i telefonicznie.”
Osoba podająca się za kontrolera UODO powinna posiadać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające:

  • podstawę prawną,
  • oznaczenie UODO,
  • informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej),
  • określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
  • oznaczenie kontrolowanego,
  • termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli,
  • podpis Prezesa UODO,
  • pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

Kontroler powinien również posiadać legitymację służbową zabezpieczoną hologramem. W komunikacie UODO wskazał również numer, pod którym można zweryfikować czy mamy do czynienia z uprawnionym urzędnikiem.

W przypadku wątpliwości co do wiarygodności kontrolera czy też otrzymanej korespondencji zadzwoń pod numer 22 531 04 44!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów