0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód pod zastaw - UODO ostrzega nie oddawaj dowodu pod zastaw!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed niechlubną praktyką stosowaną przez część wypożyczalni. W zamian za wypożyczenie nart czy też innego sprzętu, żądają one pozostawienia pod zastaw dowodu osobistego, paszportu, legitymacji studenckiej. W okresie ferii problem jest szczególnie aktualny, a brak rozwagi może nas sporo kosztować! Czy warto zostawiać dowód pod zastaw?

Jak przypomina UODO “Dokumenty są wydawane w celach ściśle określonych przepisami prawa i zawierają wskazany w nich katalog danych osobowych, który jest szerszy niż ten, jaki można uznać za niezbędny dla realizacji określonego celu.

Wypożyczalnie sprzętów nie mają prawa żądać pozostawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego dane osobowe w zamian za wypożyczenie sprzętu.
Osoba żądająca pozostawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość w zamian za wypożyczenie sprzętu, działa niezgodnie z prawem. Naruszona zostaje zarówno polska ustawa o ochronie danych osobowych jak i unijne rozporządzenie (RODO). Ulegając takim praktykom ryzykujemy utratę kontroli nad swoimi danymi osobowymi co może skończyć się ich nielegalnym wykorzystaniem. Równie ryzykowna jest zgoda na wykonanie kserokopii dokumentu czy też spisanie z niego nadmiernej ilości danych.

W jaki sposób bezpiecznie wypożyczyć sprzęt?

Zgodnie z zaleceniami UODO najbezpieczniejszym i najprostszym rozwiązaniem będzie pozostawienie kaucji. Co w przypadku gdy przedsiębiorca, będzie wymagał zweryfikowania naszej tożsamości? Pamiętajmy, że na potrzeby dochodzenia roszczeń wystarczające jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL a żądanie większej ilości danych nie ma legitymacji prawnej. Warto również zadbać aby wraz ze zwrotem nieuszkodzonego sprzętu nasze dane zostały usunięte. Cel w jakim zostały zebrane został osiągnięty a przedsiębiorca nie ma dalszej podstawy do ich przetwarzania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów