0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak dostać zasiłek za czas kwarantanny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

20 marca 2020 roku został wprowadzony w naszym kraju stan epidemii. Wydane w tej sprawie rozporządzenie wskazuje, jakie kroki powinny podjąć osoby, które przekroczyły granice Polski. Została w nim również uregulowana kwestia świadczeń, jakie przysługują osobie przebywającej na obowiązkowej kwarantannie. Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie czy zasiłek za czas kwarantanny? O tym poniżej!

Poinformowanie pracodawcy o odbyciu kwarantanny

Pracownik powracający z zagranicy jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o konieczności przebycia kwarantanny. Wiadomość taką należy przekazać przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zwykła pensja czy zasiłek za czas kwarantanny?

Pracownikowi, który poddał się obligatoryjnej 14-dniowej kwarantannie, przysługuje za ten okres wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Zatrudniony powinien w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny złożyć u pracodawcy odpowiednie oświadczenie potwierdzające odbycie przymusowego odosobnienia. Taki dokument należy przekazać za pomocą takich samych systemów jak w przypadku informacji o konieczności poddania się kwarantannie.

Jakie dane wykazać w oświadczeniu?

Dokument, o którym wspomniano wcześniej, stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika. Aby otrzymać zasiłek za czas kwarantanny, oświadczenie powinno zostać odpowiednio sporządzone, a dane, jakie należy w nim wykazać, zostały podane w rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;
2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia;
3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

Jeśli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłku, wówczas powinien przekazać oświadczenie do  ZUS jak najszybciej – nie później jednak niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Zasiłek za czas kwarantanny powinien zostać wypłacony w ciągu 30 dni.

Co istotne, pracodawca lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w omawianym oświadczeniu. Takie działanie wymaga jednak uzasadnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów