0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Staż pracy – działalność gospodarcza będzie się wliczać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Staż pracy wpływa bezpośrednio na uprawnienia pracownicze, w szczególności na prawo do urlopu wypoczynkowego. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu urlopowego. Ma to jednak ulec zmianie – w artykule wyjaśniamy szczegóły!

Staż pracy obecnie 

Do stażu pracy w obecnym stanie prawnym przede wszystkim wliczają się okresy zatrudnienia na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • powołania,
  • mianowania,
  • wyboru,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczyć okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy. Jest to krzywdzące dla osób, które przez długi okres prowadziły działalność, a następnie przeszły na umowę o pracę i są traktowane, jakby podjęły pierwszą aktywność zawodową. Nie mają zatem prawa do wyższych limitów urlopów oraz niejednokrotnie do benefitów pracowniczych.

Staż pracy – działalność gospodarza wliczy się!

Do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy w sprawie zaliczenia okresu prowadzenia działalności do stażu pracy. Zgodnie z zapisami projektu pracodawca będzie zobowiązany do wliczania poprzednio zakończonych okresów:

  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub
  • współpracy przy wykonywaniu tej działalności do okresów, od których zależą świadczenia bądź uprawnienia pracownika.

Projekt ustawy zakłada dodanie do Kodeksu pracy następującego artykułu:

Art. 11(4): Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Należy zwrócić uwagę, że do stażu urlopowego będą się wliczały wyłącznie okresy prowadzenia działalności, w których przedsiębiorca czy osoba współpracująca podlegali ubezpieczeniom społecznym, czyli np. okresy ulgi na start, gdzie początkujący biznesmen opłaca tylko składkę zdrowotną, zostaną wykluczone. 

Według aktualnej propozycji nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Co więcej, przewidziano, aby działała ona wstecz, czyli miałaby zastosowanie także do stosunków pracy nawiązanych przed dniem jej wejścia w życie. Z pewnością nowy przepis ucieszy pracowników, którzy pracę na etacie rozpoczęli po długim okresie prowadzenia działalności. Nowe przepisy bowiem zapewnią im równe prawa do uprawnień pracowniczych, co do tej pory było niemożliwe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów