0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego przez płatnika składek - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z początkiem 2016 roku lekarze rozpoczęli wystawianie e-zwolnień, przez co płatnicy składek dostali dodatkowe obowiązki. W przypadku niewywiązania się w terminie do założenia profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych płatnicy składek powinni byli poinformować osoby ubezpieczone, by w dalszym ciągu dostarczały zwolnienia lekarskie w formie papierowej.

Zmiany w przepisach w sposobie dostarczania zwolnień lekarskich od 2016 roku

Płatnik składek, zgłaszający powyżej pięciu ubezpieczonych, zobowiązany był założyć profil informacyjny płatnika do 31.12.2015 roku, aby móc otrzymywać elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników. Profil zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Tworzy się go online i bezpłatnie za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS – Platformy Usług Elektronicznych. Jednak żeby z niego skorzystać, płatnik musi być posiadaczem tzw. profilu zaufanego.

Firmy, które nie zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż 5 osób, nie mają obowiązku posiadania profilu informacyjnego w ZUS. Tym samym tacy pracodawcy będą otrzymywać wydruk elektronicznego zwolnienia lekarskiego, który będzie musiał dostarczyć im pracownik w ciągu 7 dni od momentu jego wystawienia.

Informacja o nietworzeniu profilu informacyjnego

Płatnicy, którzy nie mają obowiązku założenia profilu, gdyż zgłaszają do ubezpieczenia mniej niż pięć osób, a nawet ci, którzy mają taki obowiązek, a nie założyli profilu do końca roku 2015, muszą poinformować w formie pisemnej ubezpieczonych o obowiązku dostarczania wydruku e-zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego począwszy od 1 stycznia 2016 r. z uwagi na brak profilu płatnika.

Powiadomienia takiego powinni byli dokonać w formie pisemnej w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., a gdy zatrudnienie ubezpieczonego nastąpiło po tym dniu w trakcie roku - najpóźniej w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Pracownik jest zobowiązany do dostarczenia wydruku e-zwolnienia płatnikowi składek nieposiadającemu profilu informacyjnego. Tak samo pracownik musi postąpić w przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu.

Jeżeli w późniejszym okresie płatnik składek założy swój profil informacyjny, zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu poinformować swoich ubezpieczonych, również w formie pisemnej, o ustaniu obowiązku dostarczania mu wydruku e-zwolnienia albo zaświadczenia lekarskiego sporządzonego na formularzu wydrukowanym z systemu.

Ustawodawca nie przewidział sankcji wobec płatników, którzy nie założą do końca roku profilu PUE, jednak z uwagi na fakt całkowitego wyeliminowania od 01.01.2018 r. zwolnień lekarskich w formie papierowej, wszyscy płatnicy będą zobowiązani do posiadanie dostępu do platformy elektronicznej ZUS do tego czasu.

Do pobrania:

Wzór Informacji o nietworzeniu profilu informacyjnego na Pla(...).pdf
Wzór Informacji o nietworzeniu profilu informacyjnego na Pla(...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów