0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Od kiedy wyższe świadczenia za czas kwarantanny i izolacji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czas epidemii jest trudny zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Przebywanie na kwarantannie lub izolacji powoduje, że wypłata pracownika jest zmniejszona, przez co mniejszy jest również jego domowy budżet. Pojawił się jednak projekt, który przewiduje wyższe świadczenia za czas kwarantanny i izolacji. W artykule wyjaśniamy szczegóły!

Kwarantanna i izolacja – jak jest teraz? 

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Zarówno za kwarantannę, jak i izolację pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie, które jest rozliczane na tych samym zasadach jak w przypadku choroby. Pracownicy ci mają więc prawo do wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego.

Od 24 października 2020 roku podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP).

Dotyczy to jednak osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Zarówno czas kwarantanny, jak i izolacji na ten moment jest traktowany na równi z chorobą, to znaczy, że zasiłek w tym przypadku przysługuje w standardowej wysokości 80% podstawy wymiaru świadczenia. Nowe przepisy mają wprowadzić sporą zmianę w tym zakresie.

Wyższe świadczenia za czas kwarantanny i izolacji

Jak wiemy, świadczenia 100% chorobowe przysługują tylko w określonych przypadkach, np. w okresie ciąży lub przebywania na zwolnieniu chorobowym w wyniku wypadku w pracy. Pojawił się jednak nowy projekt, który zakłada, że świadczenia chorobowe za czas kwarantanny i izolacji również powinny wynosić 100% podstawy chorobowej. Posłowie Lewicy, którzy są pomysłodawcami tego projektu, przekonują, że takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną wszystkich Polaków oraz wzmocni chęć do poddania się rygorom sanitarnym. W dalszej perspektywie może więc zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji epidemicznej w kraju. 

Na ten moment wynagrodzenie za czas kwarantanny i izolacji wynosi 80%. Projekt zakładający zmianę procentową wynagrodzenia z 80% na 100%  został skierowany do konsultacji społecznych. Nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Czy tak się stanie, dowiemy się już niedługo, z pewnością wyższe świadczenia za czas kwarantanny i izolacji to pomysł wart rozważenia przez władze. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów