0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta naliczonego podatku VAT podczas zawieszenia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niejednokrotnie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zmuszeni są do jej zawieszenia, czy to na skutek problemów finansowych czy osobistych. Okres zawieszenia może wynosić od 30 dni do 24 miesięcy. Warunkiem koniecznym umożliwiającym tę czynność jest niezatrudnianie pracowników.

Jak wiadomo, wraz z początkiem roku 2013 weszły w życie przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Zgodnie z tymi regulacjami, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest zobligowany do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień, licząc od dnia terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

W związku z powyższym pojawia się pytanie - czy podczas zawieszenia działalności podatnik ma obowiązek dokonywania korekty podatku VAT w związku z ulgą na złe długi?

Otóż, jak wynika z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Warto jednak podkreślić, że zwolnienie ze składania deklaracji VAT podczas zawieszenia nie obejmuje:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie, w którym są podatnikami;

  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Reasumując, podatnik mimo zawieszenia działalności gospodarczej zobligowany jest do złożenia deklaracji VAT za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności tej należności i skorygowania VAT naliczonego. Na nabywcy, który nie reguluje terminowo należności wobec kontrahentów, ciąży obowiązek samodzielnej kontroli tego, w jakim okresie zobligowany będzie do dokonania korekty podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów