0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsultacje psychologiczne w celu stwierdzenia zdolności do pracy nie podlegają zwolnieniu z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Skierowanie pracownika na konsultacje psychologiczne w celu stwierdzenia zdolności do pracy jest na określonych stanowiskach konieczne. Warto zatem wiedzieć, że tego typu usługa nie jest zwolniona z podatku VAT, co może być nieco zaskakujące w świetle ogólnych przepisów, zwalniających lekarzy i psychologów z konieczności rozliczania podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ustawą o VAT, z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwolnione są usługi świadczone w ramach zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz psychologów. Świadczenie usług w ramach tych zawodów musi służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu albo poprawie zdrowia.

Tak więc usługi świadczone przez wyżej wymienione podmioty rzeczywiście podlegają zwolnieniu z VAT, ale tylko w przypadku, gdy świadczą oni usługę opieki medycznej. Definicję tego pojęcia można znaleźć w orzecznictwie Trybunału Europejskiego. Opieka medyczna występuje wtedy, kiedy działania mają na celu postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej i leczenie występujących chorób czy zaburzeń.

Wydaje się zatem, że każde działanie lekarza, psychologa czy innej osoby, wykonującej któryś z wymienionych wcześniej zawodów, nosi znamiona opieki medycznej. Jednakże w przypadku konsultacji psychologicznych przeprowadzanych w celu stwierdzenia zdolności do pracy nie jest to tak oczywiste.

Zgodnie z przepisami ustawy o służbie medycyny pracy w ramach pojęcia opieki medycznej może mieścić się profilaktyczne badanie lekarskie pracownika. Tego typu usługi są bowiem świadczone w celu obserwacji dla zapobiegnięcia wystąpienia chorób i zaburzeń w przyszłości - chodzi tu więc o utrzymanie, ewentualnie przywrócenie pracownikowi dobrego stanu zdrowia. Natomiast wspomniane konsultacje psychologiczne nie mają na celu przywrócenia dobrej formy zatrudnionego, ale stwierdzenie, czy nie ma u niego przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Skutkiem takiej konsultacji jest zatem skierowanie pracownika na dane stanowisko, ewentualnie wykazanie, że takiej pracy nie może on z różnych przyczyn wykonywać. Jednakże psycholog, nawet jeśli wykryje zaburzenia czy problemy, nie podejmuje terapii - choć może oczywiście przekazać badanemu takie zalecenie.

Podsumowując - kiedy psycholog przeprowadza konsultacje na zlecenie pracodawcy, w celu stwierdzenia, czy pracownik jest zdolny do pracy na konkretnym stanowisku, to taka usługa nie będzie pojmowana jako świadczenie opieki medycznej. Zatem ten fakt skutkuje niemożnością objęcia usługi zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów